Revue Prostor - prestižní společensko-kulturní čtvrtletník zaměřený na aktuální témata z oblasti kultury, společenského a politického života.

 
 
Vyhledávání:
Bibliografický přehled revue PROSTOR
(čísla 31 až 42)
Jmenný bibliografický rejstřík příspěvků podle rubrik

Úvodník
 
redakce:
Německo – náš osud?
Prostor 31, září 1996, s. 5–6
 
redakce: Věk médií, moc obrazů
Prostor 32, prosinec 1996, s. 5–6
 
redakce: Účtování s minulostí – (nejen) česká potíž
Prostor 33, březen 1997, s. 5–6
 
redakce: Partnerské vztahy v přelomové době
Prostor 34, červen 1997, s. 5–6
 
redakce: Češi a Rakušané – vzpomínky, sny a realita?
Prostor 35, 1997, s. 5–6
 
redakce: Osm let poté – kam jsme došli a kam směřujeme?
Prostor 36, 1998, s. 5–6
 
redakce: Zastřené meze normality – proměnlivá a propustná hranice
Prostor 37, 1998, s. 5–6
 
redakce:
Outsidři v éře magazínové kultury
Prostor 38, 1998, s. 5–6

šéfredaktor: Andělé ve vyprahlé zemi
Prostor 39–40, 1998, s. 5–6

redakce: Dokážeme se vyrovnat s Amerikou?
Prostor 41, 1999, s. 5–6
 
redakce: Ubavíme se k smrti?
Prostor 42, 1999, s. 5–6

Názor
 
Čaněk, David: Jaké dějiny nám vládnou? (Kdo je „česká společnost“?)
Prostor 33, březen 1997, s. 25–30
 
Ferry, Luc: Stala se kritika médií intelektuální módou
Prostor 32, prosinec 1996, s. 7–11
 
Hahnová, Eva: „Česká otázka“ od Masaryka k Havlovi
Prostor 31, září 1996, s. 7–15
 
Heffernanová, Jana: Sebepoznání – cesta k partnerství
Prostor 34, červen 1997, s. 7–12

Janata, Michal: Český stát na prahu třetího milénia
Prostor 36, 1998, s. 7–11
 
Kroutvor, Josef: Mezi Prahou a Vídní (o sousedských vztazích)
Prostor 35, 1997, s. 7–10
 
Mandler, Emanuel: Nebát se a nekrást? (o stavu české společnosti)
Prostor 37, 1998, s. 7–14
 
Novotný, Aleš: Amerikanizace jako problém?
Prostor 41, 1999, s. 7–10
 
Richterová, Sylvie: Démon průmyslové zábavy
Prostor 42, 1999, s. 7–12
 
Štern, Jan: Posttransformační Klondike? (o stavu české společnosti)
Prostor 33, březen 1997, s. 31–36
 
Urban, Vít: České skriptorium uprostřed a na okraji sítě (o intelektuálních časopisech)
Prostor 38, 1198, s. 7–10
 
Vystrčil, Tomáš: O duchu dnešní doby jako překážce na duchovní cestě
Prostor 39–40, 1998, s. 7–12

Poznámky a komentáře
 
Bratršovská, Zdena a Hrdlička, František: Jak se rodí outsidři?
Prostor 38, 1998, s. 20–23
 
Bratršovská, Zdena a Hrdlička, František: Ohrožený druh (o svobodě v moderní společnosti)
Prostor 32, prosinec 1996, s. 24–26

Bratršovská, Zdena a Hrdlička, František: Svět, který se zřekl šamanů a bláznů (o představách normality)
Prostor 37, 1998, s. 33–38
 
Brod, Toman: Hořké plody úspěchu (o emancipaci Židů ve Vídni)
Prostor 35, 1997, s. 20–21
 
Brod, Toman: O hymně, vlajkách a národní hrdosti
Prostor 36, 1998, s. 31–34
 
Brod, Toman: Strážci čistého ohně (o postojích k odsunu Němců)
Prostor 32, prosinec 1996, s. 19–21
 
Čaněk, David: Vysídlení v Literárních novinách (o odsunu Němců)
Prostor 31, září 1996, s. 25–27
 
Erben, Roman:
Duch a pohonné látky (o současné postmoderní době)
Prostor 39–40, 1998, s. 27–30
 
Erben, Roman: Použitý člověk (o současné postmoderní době)
Prostor 34, červen 1997, s. 29–32
 
Erben, Roman: Šero v holubníku (Poznámka k současnému neoliberalismu)
Prostor 41, 1999, s. 22–27
 
Funk, Karel: Turistika za duchovním romantismem (o konzumní duchovnosti)
Prostor 39–40, 1998, s. 30–32
 
Hlavatý, Pavel: Církve a nedávná minulost
Prostor 33, březen 1997, s. 20–24
 
Hromádková, Alena: Fraška (Křesťanští intelektuálové obhajují Václava Klause)
Prostor 41, 1999, s. 31–33

Hromádková, Alena: Politika a televizní zábava – jedna z forem znemožnění
Prostor 42, 1999, s. 22–23
 
Hromádková, Alena: Prázdnota bolí (Duchovní rozměr v politice)
Prostor 39–40, 1998, s. 16–19
 
Janata, Michal: Čechy na zápraží (O politickém sousedství a národní totožnosti)
Prostor 35, 1997, s. 15–18
 
Janata, Michal: Politika a partnerství
Prostor 34, červen 1997, s. 17–19
 
Janata, Michal: Válka a „zábava“ (o informování o válce v Kosovu)
Prostor 42, 1999, s. 17–19
 
Cholínský, Jan: Nová forma klukokracie, anebo úpadek občanské kultury?
Prostor 41, 1999, s. 33–34
 
Churaň, Milan: Česká stopa totalitního myšlení (o postojích k odsunu Němců)
Prostor 42, 1999, s. 20–22
 
Churaň, Milan: O věrném přátelství Václava a Mariána (o vztahu V. Havla k M. Čalfovi)
Prostor 37, 1998, s. 23–26
 
Churaň, Milan: O výuce národních stereotypů (o učebnicích dějepisu)
Prostor 31, září 1996, s. 27–30
 
Churaň, Milan: Politická scéna ve volebním roce
Prostor 31, září 1996, s. 20–22
 
Churaň, Milan: Projevy sousedních prezidentů (o česko-německé deklaraci)
Prostor 34, červen 1997, s. 19–22
 
Churaň, Milan: Vila pro českého premiéra (o politické kultuře)
Prostor 34, červen 1997, s. 26–27

Janata, Michal: Zhrzená minulost (o nevyrovnání se s minulostí)
Prostor 33, březen 1997, s. 11–13
 
Kafka, Tomáš:
Mladí princové všech zemí... (o normách chování v moderní společnosti)
Prostor 34, červen 1997, s. 27–29
 
Kafka, Tomáš: Německá zábava?
Prostor 42, 1999, s. 23–25
 
Kafka, Tomáš: Přichází éra poradců?
Prostor 32, prosinec 1996, s. 21–23
 
Komárek, Stanislav: Dojde k „holandizaci“ české kultury? (o malých evropských národech)
Prostor 36, 1998, s. 24–27
 
Komárek, Stanislav: Morbus sacer
Prostor 37, 1998, s. 32–33 (o schizofrenii v moderní společnosti)
 
Komárek, Stanislav: Pod Prešpurkem (o starém Rakousku)
Prostor 35, 1997, s. 21–24
 
Komárek, Stanislav: Post festum (o povaze moci po roce 1989)
Prostor 33, březen 1997, s. 16–19
 
Komárek, Stanislav: Stroboskopický svět (Několik glos) (o moderním světě)
Prostor 42, 1999, s. 27–30
 
Komárek, Stanislav: Země za obzorem (Amerika v českém folklóru)
Prostor 41, 1999, s. 16–18
 
Kraus, Wolfgang: Zvítězí poražení? (Po zhroucení komunismu) (o ohrožení Západu situací v postkomunistických zemích)
Prostor 35, 1997, s. 25–28
 
Kroutvor, Josef: Rakouský kroj
Prostor 35, 1997, s. 24–25
 
Löwensteinová, Šimona: Rozpad čtvrté říše? (Úvaha o situaci v dnešním Německu)
Prostor 36, 1998, s. 27–31
 
Martin, Eduard: České zájmy
Prostor 36, 1998, s. 13–16
 
Martin, Eduard:
Homo bohemicus
Prostor 31, září 1996, s. 17–20
 
Martin, Eduard: Umění být Američanem
Prostor 41, 1999, s. 11–14
 
Martin, Eduard: Umění být milován
Prostor 34, červen 1997, s. 13–17
 
Martin, Eduard: Umění být normální
Prostor 37, 1998, s. 15–18
 
Martin, Eduard: Umění být outsidrem
Prostor 38, 1998, s. 11–14
 
Martin, Eduard: Umění být živý (o televizní kultuře)
Prostor 32, prosinec 1996, s. 13–16
 
Martin, Eduard: Umění mít dějiny
Prostor 33, březen 1997, s. 7–11
 
Martin, Eduard: Umění nenudit se
Prostor 42, 1999, s. 13–16
 
Martin, Eduard: Umění pozorovat neviditelná města (o Vídni a Praze)
Prostor 35, 1997, s. 11–13
 
Martin, Eduard: Umění věřit
Prostor 39–40, 1998, s. 13–15
 
Merhaut, Boris: Ženská tvář Boha (o knize B. Friedanové)
Prostor 39–40, 1998, s. 21–25
 
Mertl, Věroslav: Chaos – věčné drama lidského ducha (o nejednoznačnosti života a Bohu)
Prostor 39–40, 1998, s. 25–27
 
Mertl, Věroslav: Víra, nebo chaos? (o duchovně zaměřené literatuře)
Prostor 38, 1998, s. 17–20
 
Měšťan, Antonín: Houmlesák a skejťák (o jazyce)
Prostor 41, 1999, s. 18–20
 
Měšťan, Antonín: Inteligence jako okrajová skupina
Prostor 38, 1998, s. 23–27
 
Měšťan, Antonín: „Třpyt chorých hvězd...“ (o moderní literatuře v habsburské monarchii)
Prostor 35, 1997, s. 18–20
 
Novotný, Aleš: Hypertrofie zábavy – jedna historická paralela (o pozdním Římu a dnešku)
Prostor 42, 1999, s. 25–27
 
Pavlíček, František: Bez paměti to nejde (o vyrovnávání se s minulostí)
Prostor 33, březen 1997, s. 19–20
 
Pavlíček, František: Zamyšlení nad pokorou
Prostor 36, 1998, s. 34–35
 
Pavlovský, Petr: Co bylo a co je eticky normální?
Prostor 37, 1998, s. 26–32
 
Placák, Petr: Posluhující univerzita (o sporu o studentský časopis Babylon)
Prostor 31, září 1996, s. 22–25
 
Reifová, Irena: Vyhnání z ráje? (Američtí intelektuálové o médiích)
Prostor 41, 1999, s. 20–22
 
Rut, Přemysl: Magické oko (o televizi)
Prostor 32, prosinec 1996, s. 16–18
 
Sirotek, Jiří:
Do Evropy s blbou náladou (o stavu české společnosti)
Prostor 36, 1998, s. 22–24
 
Sirotek, Jiří: Kompas do budoucnosti prof. Huntingtona (o knize Válka civilizací a přeměna světového pořádku)
Prostor 33, březen 1997, s. 14–16
 
Slavík, Ivan: Dva světy: srážka i setkání (Vyrovnání s předkolumbovskou Amerikou)
Prostor 41, 1999, s. 27–30
 
Slouka, Zdeněk: S menšinami do třetího tisíciletí?
Prostor 38, 1998, s. 27–30
 
Stárková, Jana: Československá emigrace v Rakousku
Prostor 35, 1997, s. 13–15
 
Stroehlein, Andrew: Co dnes rozděluje Evropu (o situaci v Kosovu)
Prostor 37, 1998, s. 21–23
 
Šíp, Radim: Heslář naší doby (o současné epoše přechodu)
Prostor 39–40, 1998, s. 32–34
 
Šlajchrt, Viktor: Outsider na internetu (o internetovém časopise Neviditelný pes)
Prostor 38, 1998, s. 14–17
 
Toman, Pavel: Hrajeme si s počítačem... (o počítačových
hrách)
Prostor 32, prosinec 1996, s. 23–24
 
Urban, Vít: Amerikanizace jako utopie pro 21. století
Prostor 41, 1999, s. 14–16
 
Urban, Vít: Desatero sebebaviče (o průmyslově produkované zábavě)
Prostor 42, 1999, s. 16–17
 
Urban, Vít: Od Slova ke slovům... (o moderním diskurzu)
Prostor 36, 1998, s. 20–22
 
Urban, Vít: Trýznění ducha a pach chaosu (o absenci duchovního života)
Prostor 39–40, 1998, s. 19–21

Urban, Vít: Útěky do bezdomoví
Prostor 37, 1998, s. 18–21
 
Vašíček, Zdeněk: Telina – do duše okno (o televizi)
Prostor 32, prosinec 1996, s. 18–19
 
Vybíral, Zbyněk: Jazyk našeho nepřátelství (o silných slovech na adresu komunistů)
Prostor 33, březen 1997, s. 13–14
 
Vystrčil, Tomáš:
Potřebuje prezident Havel svého disidenta?
Prostor 34, červen 1997, s. 22–25
 
Vystrčil, Tomáš: Smysl krize a krize smyslu
Prostor 36, 1998, s. 16–20

Diskuse
 
Blumfeld, S. M.: Postmoderní orgasmus, konzumní AIDS & život jako hra
Prostor 42, 1999, s. 31–51
 
České rozhovoryPokorný, Jindřich; Pecka, Karel; Petřík, Vilém; Hanuš, Milan
Prostor 33, březen 1997, s. 37–62
 
Dnešní politická krize: bod zlomuHanuš, Milan; Kraus, Jan; Rejžek, Jan; Štampach, Odilo I.; Štern, Jan
Prostor 36, 1998, s. 37–49
 
Novináři, média a politikaFormánek, Jaroslav; Hoffman, Ivan; Holub, Petr; Klíma, Josef; Placák, Petr; Štern, Jan; Hanuš Milan
Prostor 32, prosinec 1996, s. 27–41
 
„...odvaha vydat se k cizím ostrovům...“
Balabán, Milan; Hanuš, Milan; Hauserová, Eva; Szirmai, Emil; Večerka, Kazimír; Vlachová, Kristina
Prostor 38, 1998, s. 31–40

Rizika duchovní cestyHanuš, Milan; Jandourek, Jan; Pavlík, Petr; Sadek, Vladimír; Toman, Pavel; Vystrčil, Tomáš
Prostor 39–40, 1998, s. 35–48
 
Smíření – náš „německý problém“Hilf, Rudolf; Glazar, Richard; Hahnová, Eva
Prostor 31, září 1996, s. 31–45
 
Souboj i partnerstvíHeczková, Libuše; Muková, Ivana; Pekárková, Iva; Lederer, Aleš; Hanuš, Milan
Prostor 34, červen 1997, s. 33–42
 
Střední Evropa – realita, sen, blednoucí vzpomínka?Appelfeld, Aharon; Menasse, Robert
Prostor 35, 1997, s. 29–36
 
Už nelze lhát tak bezstarostněHromádková, Alena; Slouka, Zdeněk J.; Urban, Vít; Janata, Michal
Prostor 37, 1998, s. 39–49

Polemika
 
Blumfeld, S. M.: Mandala postmoderního vědomí
Prostor 39–40, 1998, s. 79–96
 
Churaň, Milan: Disent pro příští generaci?
Prostor 41, 1999, s. 35–38
 
Martínek, Lubomír: Pryč z Jeruzaléma
Prostor 39–40, 1998, s. 97–114
 
Šíp, Radim: Nic
Prostor 42, 1999, s. 53–57

Konfrontace
 
Co (bylo) je normální? Dříve a nyní
Mlčoch, Lubomír; Nakonečný, Milan; Forbelský, Josef; Illner, Michal; Šmíd, Jan
Prostor 37, 1998, s. 51–67

Čechoamerické rozhovoryUlč, Ota; Stránský, Martin Jan; Krondl, Jan; Edwardsová, Ivana; Neudorflová, Marie L.; Beneš Jan
Prostor 41, 1999, s. 39–61
 
Duchovní život v éře lehkověrnosti: chaos, pluralita, hledání?
Cílek, Václav; Merhaut, Boris; Neubauer, Zdeněk; Hauzer, Karel; Slavík, Ivan; Vodrážka, Mirek; Kadlec, Ondřej; Čálek, Oldřich; Mrskoš, Martin
Prostor 39–40, 1998, s. 49–77
 
Média – nová cesta do otroctví?; Nové zotročeníPřidal, Antonín; Grygar, Mojmír; Třeštíková, Helena; Vybíral, Zbyněk
Prostor 32, prosinec 1996, s. 43–56
 
Outsiderství v dnešní době – životní postoj, obrana hodnot, módní trend?Kuběna, Jiří; Pokorný, Jindřich; Zadrobílek, Vladislav; Stankovič, Andrej; Vosáhlo, Petr; Čapek, Miloslav; Polívková, Zdenka
Prostor 38, 1998, s. 41–60
 
Partnerské vztahy v přelomové doběMožný, Ivo; Turzonovová, Božidara; Císařovský, Josef; Bratršovská, Zdena a Hrdlička, František; Cihla, Jan; Šiklová, Jiřina
Prostor 34, červen 1997, s. 43–61
 
Rakouští historici a intelektuálové o česko-rakouském příbuzenství

Breuer, Georg; Busek, Erhard; Heiss, Gernot:
Prostor 35, 1997, s. 37–48
 
S čím vstupuje český stát do příštího tisíciletí?Čulík, Jan; Hromádková, Alena; Pithart, Petr; Klaus, Václav; Mejstřík, Martin; Semín, Michal; Bednář, Miloslav
Prostor 36, 1998, s. 51–76
 
Současná německá společnost očima českých intelektuálů a umělců žijících v NěmeckuMüller, Adolf; Pauer, Jan; Filip, Ota; Löwensteinová, Šimona; Opěla, Jaroslav; Erben, Roman
Prostor 31, září 1996, s. 47–73
 
Ubavíme se k smrti?Bondy, Egon; Rut, Přemysl; Ulč, Ota; Mucha, Ivan; Vystrčil, Tomáš
Prostor 42, 1999, s. 59–70
 
Účtování s minulostí – výzva ke spravedlnostiStránský, Jiří; Hejda, Zbyněk; Klaus, Václav; Pithart, Petr; Hromádková, Alena; Ruml, Jan; Grygar, Mojmír
Prostor 33, březen 1997, s. 63–82

Stati a úvahy
 
Američtí a angličtí experti o Německu a budoucnosti Evropy
Prostor 31, září 1996, s. 98–102
 
Ajvaz, Michal: Zpráva, kterou přinášejí andělé...
Prostor 39–40, 1998, s. 165–167
 
H. G. Adler a Theodor Adorno. Dva přístupy ke kultuře po Osvětimi
Prostor 37, 1998, s. 78–89
 
Bayerlein, Bernhard: Ukradená paměť ve Francii?
Prostor 33, březen 1997, s. 110–113
 
Blízký, Martin: Nad Tajemstvím dvou partnerů
Prostor 31, září 1996, s. 92–97

Brod, Toman: Nostalgikum
Prostor 35, 1997, s. 67–72
 
Brod, Toman: Úvahy a poznámky (nejen) o českých Židech
Prostor 33, březen 1997, s. 119–127
 
Calda, Miloš: Exodus a zapomnění
Prostor 36, 1998, s. 94–99
 
Cílek, Roman: „Vedlejší postavy jsou hlavní!“
Prostor 38, 1998, s. 71–75
 
Čaněk, David: Počítače jako starý nástroj a internet jako nové médium
Prostor 32, prosinec 1996, s. 77–83
 
Erben, Roman: Dveře dokořán
Prostor 42, 1999, s. 85–90
 
Erben, Roman: Self-Made Bohemia?
Prostor 36, 1998, s. 100–106
 
Erben, Roman: Zeď posunout
Prostor 39–40, 1998, s. 157–164
 
Freiová, Michaela: Přelom tisíciletí: „globální étos“ a křesťanská tradice
Prostor 36, 1998, s. 87–93
 
Grygar, Mojmír: Filozofova smrt
Prostor 42, 1999, s. 77–84
 
Guggenbühl-Craig, Adolf: Muži a ženy spolu neladí
Prostor 34, červen 1997, s. 79–85
 
Haslinger, Joseph: Znamení doby: politika na vlně emocí a nálad
Prostor 35, 1997, s. 49–54
 
Heffernanová, Jana: Česká „indiánská sauna“
Prostor 39–40, 1998, s. 125–133
 
Heffernanová, Jana: Média ve světle psychologie vědomí
Prostor 32, prosinec 1996, s. 70–76
 
Hejdánek, Ladislav: Jak být spravedliví k minulosti?
Prostor 33, březen, 1997, s. 83–85
 
Hošek, Ludvík: Alexander Mitscherlich. Život a dílo
Prostor 31, září 1996, s. 84–91
 
Hromádková, Alena: Umění svobody
Prostor 41, 1999, s. 63–65
 
Cholínský, Jan: Únor 1998 v České republice
Prostor 37, 1998, s. 90–98
 
Jenkins, Philip: Mediální říše a demokracie
Prostor 32, prosinec 1996, s. 62–69
 
Jirák, Jan: Hoře z konzumu
Prostor 32, prosinec 1996, s. 57–61
 
Kafka, Tomáš: Jak dlouho (ještě) potrvá německá vina?
Prostor 33, březen 1997, s. 114–118
 
Komárek, Stanislav: Duše Orientu
Prostor 39–40, 1998, s. 151–156
 
Komárek, Stanislav: Mimo rampu
Prostor 38, 1998, s. 76–82
 
Komárek, Stanislav: Moc, nemoc a normalita
Prostor 37, 1998, s. 69–77
 
Komárek, Stanislav: Povaha Vídně
Prostor 35, 1997, s. 55–66
 
Künzel, Franz Peter: Nový literární fenomén: sudetoněmecká literatura
Prostor 31, září 1996, s. 79–83
 
Löwensteinová, Šimona: Kdo se bojí virtuální reality?
Prostor 42, 1999, s. 71–76
 
Löwensteinová, Šimona: Spontánní společnost
Prostor 39–40, 1998, s. 141–150
 
Martínek, Lubomír: Kudy klam
Prostor 33, březen 1997, s. 86–95

Martínek, Lubomír: Na okraj
Prostor 38, 1998, s. 61–70
 
Mayerová, Françoise; Vašíček, Zdeněk: Paměť Leviatana
Prostor 33, březen 1997, s. 96–103
 
Mertl, Věroslav: Ošidné břemeno české nostalgie
Prostor 36, 1998, s. 107–112
 
Mertl, Věroslav: Spisovatelé a erotika (z pohledu křesťana)
Prostor 34, červen 1997, s. 86–93
 
Neubauer, Zdeněk: Muže a ženu stvořil je?
Prostor 34, červen 1997, s. 63–78
 
Neubauer, Zdeněk: Soumrak duchovnosti
Prostor 39–40, 1998, s. 115–118
 
Palouš, Radim: Osobitost kontra vzájemnost aneb národ, lid a stát
Prostor 31, září 1996, s. 75–78
 
Pavlovský, Petr: Člověk a zvíře
Prostor 37, 1998, s. 99–104
 
Rosecrance, Richard: Vzestup virtuálního státu (Dvacáté první století z pohledu politického ekonoma)
Prostor 36, 1998, s. 77–86
 
Slouka, Zdeněk J.: Americko-český kaleidoskop
Prostor 41, 1999, s. 69–76
 
Strelka, Joseph P.: Duch střední Evropy: obnova, nebo únava?
Prostor 35, 1997, s. 73–76
 
Suk, Jan: Sochy mezi Rilkem a Lou Andreas-Salomé
Prostor 34, červen 1997, s. 94–100
 
Štampach, Ivan O.:
A nahoře nic
Prostor 39–40, 1998, s. 119–124
 
Štampach, Ivan O.:
Mnohobarevný svět
Prostor 41, 1999, s. 66–68
 
Urban, Vít: Bohemia – Hispania infelix
Prostor 33, březen 1997, s. 104–109
 
Zuzák, Tomáš: Duch Východu a Západu
Prostor 39–40, 1998, s. 134–140

Esej
 
Becher, Peter: Budweiser temno
Prostor 31, září 1996, s. 103–110
 
Klinger, Kurt: Uměním vzdorovat zkáze
Prostor 39–40, 1998, s. 169–175
 
Koubová-Eidenerová, Vladimíra: Pošetilost maximou normality – normalita maximou pošetilosti
Prostor 37, 1998, s. 105–109
 
Lipovetsky, Gilles: Narcis jako symbolická postava přelomové doby?
Prostor 34, červen 1997, s. 101–108
 
Martínek, Lubomír: Mezipřistání
Prostor 41, 1999, s. 77–83
 
Niemeyer, Gerhart: Strašné století
Prostor 36, 1998, s. 113–122
 
Slouka, Martin: Válka světů
Prostor 42, 1999, s. 91–97
 
Urzidil, Johannes: Pohled ze Stingelfelsenu
Prostor 35, 1997, s. 77–80

Přednáška
 
Blažek, Bohuslav: Úloha hry v 21. století: naděje i hrozba
Prostor 42, 1999, s. 99–104
 
Dahlke, Rüdiger: Nemoc jako cesta
Prostor 37, 1998, s. 111–116
 
Edwardsová, Ivana: Proč se moudrost v České republice nehledá?
Prostor 34, červen 1997, s. 109–114
 
Flusser, Vilém: Televizní obraz a politická událost
Prostor 32, prosinec 1996, s. 85–91
 
Huxley, Aldous: Spontánnost v kultuře a vzdělání
Prostor 41, 1999, s. 85–92
 
Ortega y Gasset, José: Kdo jste?
Prostor 39–40, 1998, s. 177–181
 
Ringel, Erwin: Rakouská duše
Prostor 35, 1997, s. 81–88
 
Semín, Michal: Postmoderní pluralita a princip demokracie
Prostor 36, 1998, s. 123–129
 
Vopěnka, Martin: O sebenalézání
Prostor 38, 1998, s. 83–87

Myšlenkové proudy XX. století
 
Entralgo, Pedro Laín: Evropa a věda
Prostor 37, 1998, s. 117–132
 
Frankl, Viktor E. in memoriam: „Tragický optimismus“ lidské existence
Prostor 35, 1997, s. 89–100

Hendersonová, Hazel: Hanzel Hendersonová a model „světa, kde každý vyhrává“
Prostor 42, 1999, s. 105–111
 
Jünger, Ernst: Nůžky
Prostor 31, září 1996, s. 125–136
 
Lipovetsky, Gilles: Čirá lhostejnost: Prožíváme dobu prázdnoty?
Prostor 33, březen 1997, s. 129–136
 
Lipset, Seymour M.: Výjimečnost Ameriky
Prostor 41, 1999, s. 93–100
 
Meyer, Hermann: Zákony osudu
Prostor 34, červen 1997, s. 115–126
 
Neumann, Erich: Stará a nová etika
Prostor 38, 1998, s. 89–96
 
Otto, Rudolf: O posvátnu
Prostor 39–40, 1998, s. 183–196
 
Postman, Neil: Svět jako kaleidoskop
Prostor 32, prosinec 1996, s. 93–101
 
Walsh, David: Má liberální politika duši?
Prostor 36, 1998, s. 131–142

Excerpta
 
Baudrillard, Jean: Uskutečněná utopie
Prostor 41, 1999, s. 101–106
 
Coelho, Paulo: Mágův deník
Prostor 39–40, 1998, s. 197–206
 
Hamannová, Brigitte: Češi v Hitlerově Vídni
Prostor 35, 1997, s. 101–112
 
Hilf, Rudolf: Češi a Němci
Prostor 31, září 1996, s. 137–142

Kundera, Milan: Milan Kundera o hudbě, románu a emigraci
Prostor 32, prosinec 1996, s. 103–107
 
Nin, Anaďs: Různé podoby věrnosti (Z necenzurovaného deníku Anaďs Nin)
Prostor 34, červen 1997, s. 127–133
 
Nisbet, Robert: Soumrak autority
Prostor 36, 1998, s. 143–149
 
Pipherová, Mary: Toxická kultura
Prostor 42, 1999, s. 113–115
 
Ziegler, Alfred J.: Morbismus
Prostor 37, 1998, s. 133–140
 
Zweig, Stefan: O potřebě morálního ozdravění Evropy
Prostor 33, březen 1997, s. 137–140

Dokumenty
 
Blaive, Muriel: Odpověď režisérky M. Blaive
Prostor 33, březen 1997, s. 143–145
 
Busek, Erhard: Evropská vůle k duchovnímu životu (Marshallův vzdělávací plán pro střední, východní a jihovýchodní Evropu)
Prostor 35, 1997, s. 113–116
 
Dagerman, Stig: Německo, podzim 1946
Prostor 31, září 1996, s. 143–145
 
Freiová, Michaela; Plocek, Josef; Vaško, Václav; Semín, Michal; Novotný, Stanislav; Stříbrný, Jan: Dopis Jeho Excelenci M. D’Abovilleovi, velvyslanci Francie
Prostor 33, březen 1997, s. 141–142
 
Gunther, John: Praha, léto 1948
Prostor 31, září 1996, s. 145–147

Hanuš, Milan: Petice „Útok na nezávislou publicistiku v České televizi“
Prostor 41, 1999, s. 107–108
 
Choukas, Michael: Černí andělé
Prostor 39–40, 1998, s. 207–212
 
Jan Pavel II.: Katolická církev o médiích
Prostor 32, prosinec 1996, s. 109–110
 
Noční zamyšlení o novém přátelství mezi mužem a ženou
Prostor 34, červen 1997, s. 135–137
 
Rozhovor s kardinálem Ratzingerem: Média a odpovědnost k pravdě
Prostor 32, prosinec 1996, s. 110–112
 
Soros, George; von Dönhoff, Marion; Löwensteinová, Šimona: Kapitalismus jako hnací síla, nebo hrozba?
Prostor 36, 1998, s. 151–156
 
Tuwim, Julian: Židovský humor
Prostor 42, 1999, s. 117–124
 
Vinaver, Michael: Výslech
Prostor 38, 1998, s. 97–104

Fejeton
 
Cílek, Václav: „Všechny dobré věci jsou divoké a svobodné“
Prostor 41, 1999, s. 109–111
 
Cílek, Václav: Poutník na částečný úvazek
Prostor 42, 1999, s. 125–127
 
Koubská, Libuše: Drazí předkové kakánští!
Prostor 35, 1997, s. 117–119

Koubská, Libuše: Prolegomena ke každé příští večeři
Prostor 34, červen 1997, s. 139–141
 
Krumphanzl, Robert: Na vzduchu
Prostor 39–40, 1998, s. 213–214
 
Martínek, Lubomír: Narušitel hranic
Prostor 37, 1998, s. 141–148
 
Martínek, Lubomír: Návštěva v ZOO
Prostor 32, prosinec 1996, s. 127–130
 
Reifová, Irena: Význam kočky v globalizovaném světě
Prostor 36, 1998, s. 157–160
 
Šlajchrt, Viktor: Herausforderung
Prostor 38, 1998, s. 105–106

Reportáž
 
Janata, Michal: Hispania felix
Prostor 32, prosinec 1996, s. 121–125
 
Janata, Michal: Týden v Řecku
Prostor 39–40, 1998, s. 215–220
 
Klinger, Kurt: Vídeňské léto
Prostor 35, 1997, s. 121–127
 
Komárek, Stanislav: América Latina
Prostor 36, 1998, s. 161–166
 
Komárek, Stanislav: Perské listy
Prostor 34, červen 1997, s. 143–154
 
Komárek, Stanislav: U.S.A.
Prostor 37, 1998, s. 149–156
 
Koubská, Libuše: Highway 395
Prostor 41, 1999, s. 113–117
 
Kroutvor, Josef: Slavné město Benátky
Prostor 38, 1998, s. 107–112
 
Wagnerová, Alena:
V malém domku na okraji Berlína
Prostor 31, září 1996, s. 149–154

Náš rozhovor
 
Blumfeld, S. M.:
Nepodlehnout pokušení zabít v sobě svobodnou bytost
Prostor 38, 1998, s. 113–126
 
Coelho, Paul: „Plaťte cenu za svůj sen!“
Prostor 42, 1999, s. 129–135
 
Gruntorád, Jiří; Gruntorádová, Zdenka: Správce zapovězených statků
Prostor 33, březen 1997, s. 147–154
 
Forbelský, Josef: „Být pouze český znamená být protičeský...“
Prostor 36, 1998, s. 167–173
 
Horný, Josef: V Čechách chybí respekt k soukromému vlastnictví
Prostor 37, 1998, s. 157–162
 
Karel kníže Schwarzenberg: Pouto, které pojí i rozděluje
Prostor 35, 1997, s. 129–135
 
Kuběna, Jiří: Paradoxy Kříže
Prostor 39–40, 1998, s. 221–237
 
Platil, Josef: „Larry Flynt? – to je konec Formana jako umělce!“
Prostor 34, červen 1997, s. 155–159
 
Platil Josef:
„Ve věku médií umlkají vnitřní hlasy...“
Prostor 32, prosinec 1 1996, s. 113–119
 
Rheinwaldová, Eva: „Člověka si tam váží pro to, co má uvnitř...“ (O americké zkušenosti s psychoterapeutkou Evou Rheinwaldovou)
Prostor 41, 1999, s. 119–126

Anketa
 
„Česká zkušenost“ Američanů v Praze
Davidson, Lee; Bolardová, Linda; Bathurst, Bill; Sangwin, Patrick; Brownová, Stephany; Smith, Peter; Koháková, Dorothy; Paton, Derek
Prostor 41, 1999, s. 127–141
 
Češi, Evropa a svět – jak obstát v nové éře?Binar, Ivan; Blumfeld, S. M.; Seltenreich, Radim; Kašpar, Josef; Křepela, Karel; Šlajchrt, Viktor
Prostor 36, 1998, s. 175–187
 
Devadesátá léta – které hodnoty přetrvávají?Křepelka, Karel; Štroblová, Jana; Novák, Ladislav; Cháb, Milan; Vodák, František; Štouračová, Eva; Škrdlant, Tomáš
Prostor 38, 1998, s. 127–132
 
Existuje i dnes tichá dohoda s režimem?Kostlán, Antonín; Vadas, Martin; Vaculík, Ludvík; Mandler, Emanuel; Šlajchrt, Viktor; Šandová, Marie
Prostor 33, březen 1997, s. 155–162
 
Jaké idoly, modly a fetiše nám dnes vládnou?Klusák, Jan; Reif, Oskar; Just, Jiří; Velešková, Michaela
Prostor 42, 1999, s. 137–143
 
Nemoc a hřích – existuje pouze jedna cesta ke zdraví?Kocábová, Darja; Blažek, Bohuslav; Příhoda, Petr
Prostor 37, 1998, s. 163–170
 
Německo, náš (i fotbalový) osudBrod, Toman; Ježek, Tomáš; Kafka, Tomáš; Tamchyna, Robert
Prostor 31, září 1996, s. 155–158
 
Praha – Vídeň: mezi láskou a nenávistíZettl, Walter; Jajtner, Pavel; Salfellner, Harald; Vaněčková, Dagmar; Tomeš, Vladimír
Prostor 35, 1997, s. 137–147
 
Problém médií: Máte co číst?Šiklová, Jiřina; Ješ, Jiří; Závodná, Eliška; Bartoš, Jan; Drda, Adam; Lederer, Adam; Lukeš, Jan; Rejžek, Jan
Prostor 32, prosinec 1996, s. 131–139
 
Problém, o kterém se nemluví: paralelní vztahyČervenková, Jana; Žertová, Yvona; Černý, Rostislav; Dietlová, Magdalena; Klusáková, Jana
Prostor 34, červen 1997, s. 161–164
 
Věříte na setkání s anděly?Arm, Jan; Mejstřík, Martin; Mertlová, Arana; Tomeš, Vladimír; Lázňovský, Michal; D. Š.; Krumphanzl, Robert; Kuklínková, Naďa; Dubská, Pavlína
Prostor 39–40, 1998, s. 239–251

Kultura
poezie
 
Básně Karla Pecky
Prostor 33, březen 1997, s. 163–165
 
Básně sudetoněmeckých autorů
Hauschka, Ernst; Hanke-Maiwaldová, Gertrud; Schmidt-Kaspar, Herbert; Liebl, Franz; Tielschová, Ilse; Mayer-Freiwaldau, Rudolf; Kempf, Josef Prostor 31, září 1996, s. 159–163
 
Merta, Vladimír: „To je Amerika!“
Prostor 41, 1999, s. 143–149
 
Mertl, Věroslav: Vnější světla tmy
Prostor 38, 1998, s. 133–137
 
Poezie Jiřího Černohlávka
Prostor 32, prosinec 1996, s. 141–144
 
Poezie Jiřího Dědečka
Prostor 42, 1999, s. 145–149
 
Poezie Johannese Wolfganga Paula
Prostor 35, 1997, s. 149–151

Poezie Miroslava Huleho
Prostor 34, červen 1997, s. 165–168
 
Poezie Věroslava Mertla
Prostor 37, 1998, s. 171–177
 
Světlíková, Jitka: Půjdu s anděly
Prostor 39–40, 1998, s. 253–258

Výročí
 
Lidmilová, Pavla: Fernando Pessoa – sto let od narození
Prostor 39–40, 1998, s. 258–264
 
Tomeš, Vladimír: J. W. Goethe – 250. výročí narození
Prostor 42, 1999, s. 149–151

Literatura 

Bartošová, Margita: Úplně zpřeházené myšlenky
Prostor 36, 1998, s. 189–191
 
Dobiáš, Dalibor: Ianua – nový časopis a starý dluh
Prostor 36, 1998, s. 195–197
 
Dvořáková, Dagmar: Ruská víra (v povídkách A. P. Čechova)
Prostor 39–40, 1998, s. 265–268
 
Dvořáková, Dagmar: „Americké vyhnanství“ Alexandra Solženicyna
Prostor 41, 1999, s. 149–152
 
Knapp, Aleš: Z literárního zápisníku
Prostor 32, prosinec 1996, s. 146–149
 
Knapp, Aleš:
Z literárního zápisníku
Prostor 33, březen 1997, s. 165–169
 
Knapp, Aleš: Z literárního zápisníku
Prostor 34, červen 1997, s. 168–172
 
Knapp, Aleš: Z literárního zápisníku
Prostor 35, 1997, s. 152–155

Knapp, Aleš: Z literárního zápisníku
Prostor 36, 1998, s. 191–195
 
Knapp, Aleš: Z literárního zápisníku
Prostor 37, 1998, s. 177–182
 
Knapp, Aleš: Literární zápisník
Prostor 42, 1999, s. 152–153
 
Mareš, Jan: Co je to šumavská literatura?
Prostor 31, září 1996, s. 163–167
 
Reifová, Irena: Listování slovníkem imagologie (E. Saarinen, M. C. Taylor, Imagologies, Routledge, 1994)
Prostor 32, prosinec 1996, s. 144–146
 
Slavík, Ivan: Tři zapomenuté hlasy (o Dušanu Havelkovi, Ladislavu Procházkovi a Vladimíru Pražákovi)
Prostor 38, 1998, s. 138–143
 
Suk, Jan: Rozkošníci bolesti (o Baudelairovi v podání Valériho, Eliota a Breiskyho)
Prostor 37, 1998, s. 183–188
 
Tvrdík, Milan: Germanoslavica (Obnovený časopis pro slovansko-germánskou vzájemnost)
Prostor 39–40, 1998, s. 269–271

Divadlo 

Fischerová, Daniela: Z divadelního zápisníku (podle J. Thurbera, Třináctery hodiny, Divadlo v Celetné)
Prostor 32, prosinec 1996, s. 149–152
 
Fischerová, Daniela: Z divadelního zápisníku (Kohout: Kyanid o páté, Divadlo Kolowrat)
Prostor 33, březen 1997, s. 170–172
 
Fischerová, Daniela: Z divadelního zápisníku (A. Strindberg: Slečna Julie, Divadlo pod Palmovkou)
Prostor 34, červen 1997, s. 172–174
 
Fischerová, Daniela: Z divadelního zápisníku (podle F. M. Dostojevského, Běsi, Stavovské divadlo)
Prostor 35, 1997, s. 161–164
 
Fischerová, Daniela: Z divadelního zápisníku (N. V. Gogol: Revizor, Divadlo Na zábradlí)
Prostor 36, 1998, s. 197–199
 
Fischerová, Daniela: Z divadelního zápisníku (Ch. Hampton: Úplné zatmění, divadlo Labyrint)
Prostor 37, 1998, s. 188–190
 
Fischerová, Daniela: Z divadelního zápisníku (L. Smoljak: Hymna, Studio Jára)
Prostor 38, 1998, s. 143–145
 
Fischerová, Daniela: Z divadelního zápisníku (cyklus večerů z překladatelských šuplíků)
Prostor 39–40, 1998, s. 271–273
 
Just, Vladimír:
Herr Karl: Monolog průměrného Rakušana (Eine makabre Art von Gemütlichkeit) (o vídeňském kabaretiéru H. Qualtingerovi)
Prostor 35, 1997, s. 155–161
 
Pavlovský, Petr: Festival a přehlídka (Theatre European Regions a Skupova Plzeň)
Prostor 31, září 1996, s. 168–170

Film 

Anežka V.: O tom filmu se mluví... (D. Boyle: Trainspotting)
Prostor 35, 1997, s. 164–166
 
Anežka V.: O tom filmu se mluví... (L. von Trier, Prolomit vlny)
Prostor 36, 1998, 199–203
 
Anežka V.: O tom filmu se mluví... (film Tajnosti a lži)
Prostor 37, 1998, s. 191–195

Blízký, Martin: Bumerang, nedopovězený příběh o vykoupení (H. Bočan, Bumerang)
Prostor 33, březen 1997, s. 172–174
 
Blízký, Martin: Kolja – Czech made (J. Svěrák: Kolja)
Prostor 31, září 1996, s. 170–172
 
Hendrich, Vladimír: Mordochóry (Jim Čert & Co.)
Prostor 41, 1999, s. 153–157

Fotografie 

Moucha, Josef: Američanky (Nad dvěma retrospektivními výstavami) (A. Leibovitzová, Nan Goldinová)
Prostor 41, 1999, s. 158–160
 
Moucha, Josef: Slavní outsidři české fotografie (F. Drtikol, J. Sudek, J. Funke, J. Rössler, J. Saudek, J. Koudelka)
Prostor 38, 1998, s. 148–152
 
Moucha, Josef: Šalba imitace (J. David: Moji rukojmí)
Prostor 39–40, 1998, s. 274–277

Hudba 

Z hudebního zápisníku Pavla Klusáka
Prostor 33, březen 1997, s. 175–177
 
Z hudebního zápisníku Pavla Klusáka
Prostor 34, červen 1997, s. 175–177

Rozhlas 

Pavlíček, František: Českému rozhlasu k pětasedmdesátinám
Prostor 38, 1998, s. 146–148

Televize 

Urban, Vít: Peoplemetruji, tedy jsem
Prostor 42, 1999, s. 154–155

Výtvarné umění 

Savický, Nikolaj ml.: Básníci a obchodníci kubismu
Prostor 32, prosinec 1996, s. 152–155
 
Savický, Nikolaj ml.: František Kupka a zastřené meze normality aneb Geneze abstraktního malířství jako metodologický problém
Prostor 37, 1998, s. 195–204
 
Savický, Nikolaj ml.: Galerie jako součást národní mytologie
Prostor 31, září 1996, s. 172–175
 
Savický, Nikolaj ml.:
Maniera grande aneb Italská kresba renesance a manýrismu
Prostor 33, březen 1997, s. 177–180
 
Savický, Nikolaj ml.: ...poněvadž to umění a mistrovství od jiných všech řemesel jest velmi rozdílné... (o pražských malířských bratrstvech)
Prostor 34, červen 1997, s. 178–180
 
Savický, Nikolaj ml.: Proměny mistra Dětřicha aneb Magister Theodoricus očima dneška
Prostor 39–40, 1998, s. 277–282
 
Savický, Nikolaj ml.: Rudolf II. a pražské letní šílenství
Prostor 35, 1997, s. 167–170
 
Savický, Nikolaj ml.:
Síla mýtu: Cesta na jih (o inspiraci světem Středomoří)
Prostor 42, 1999, s. 155–159
 
Savický, Nikolaj ml.: Znovu rinascimento aneb Velká kniha o italské renesanci
Prostor 36, 1998, 203–206

Povídka (román)
 
Červenková, Jana: Oni padli, vy jste spadli
Prostor 36, 1998, 207–218
 
Edelfedtová, Inger: Pro Marii Claire
Prostor 34, červen 1997, s. 181–189
 
Grunberg, Arnon: Svatý Antonio
Prostor 41, 1999, s. 161–172
 
Hendrich, Vladimír: The Fucking Long Good-bye
Prostor 38, 1998, s. 153–164
 
Homeless & Hungry: Tři literární spoty
Prostor 42, 1999, s. 161–172
 
Schwaigerová, Brigitte: Štajerácký kroj
Prostor 35, 1997, s. 171–180
 
Urban, Miroslav: O tom, jak v lese Königwaldském konečně zvítězila nenávist, lež a nespravedlnost nad láskou, pravdou a spravedlností
Prostor 37, 1998, s. 205–208
 
Urzidil, Johannes: Kde končí údolí
Prostor 31, září 1996, s. 111–124
 
Vopěnka, Martin: Hotel uprostřed života
Prostor 39–40, 1998, s. 283–293

Dopisy, názory, polemiky
 
Benešová, Yvona: Piknik pod lebeční kostí...
Prostor 34, červen 1997, s. 191–192
 
Brod, Toman: „Birkenau Boys“ v Novém světě i životě
Prostor 41, 1999, s. 173–175

Charta 97
Prostor 36, 1998, 221–223
 
Mareš, Jan: Zrcadlo šumavské: poválečná fata morgána
Prostor 33, březen 1997, s. 189–191
 
Novotný, Aleš: A tak máááme, co ‘sme chtěěliii (český lidový popěvek)
Prostor 36, 1998, 219–221
 
Novotný, Aleš: Mé poznámky k tématu „účtování s minulostí“
Prostor 33, březen 1997, s. 187–188
 
Novotný, Aleš: Střední Evropa: politická mrtvola
Prostor 35, 1997, s. 181–183
 
Novotný, Aleš: Sudetský problém trochu jinak aneb Zápas Čechů s Němci
Prostor 32, prosinec 1996, s. 167–173
 
Nyklová, Milena: Co je nezávislost aneb léčka útěkem?
Prostor 42, 1999, s. 173–176
 
Slavík, Ivan: Kritická námitka
Prostor 39–40, 1998, s. 295–296
 
Šíp, Radim: Úvaha
Prostor 38, 1998, s. 165–167

Appendix astropsychologica
 
Starý, Rudolf: Poplach kolem zvěrokruhu
Prostor 31, září 1996, s. 177–182
 
Pozvánka
 
Jitro kouzelníků?
Prostor 32, prosinec 1996, s. 175–176
 
Pozvánka do Goethe-Institutu (podzim 1996)
Prostor 31, září 1996, s. 183–184

nahoru
Obsah © Sdružení pro vydávání revue PROSTOR
email: prostorevue@gmail.com

Původně samizdatový časopis PROSTOR, u jehož zrodu stáli Aleš Lederer, Jan Štern, Jan Vávra a Jiří Hapala, vznikl v červnu v roce 1982. V samizdatové, "zakonspirované" podobě vycházel až do roku 1989, celkem 12 čísel (kvůli hrozbě prozrazení a zákazu používali autoři i přispěvatelé pseudonymy).

Od roku 1990 začala nezávislá, kulturně politická revue PROSTOR vycházet (od čísla 10) v soukromém nakladatelství a vydavatelství Aleše Lederera, který jakožto vydavatel rovněž řídil redakční kruh časopisu, jehož členy byli Rudolf Starý (pozdější šéfredaktor), Jan Vávra, Josef Kroutvor, Milan Hanuš (pozdější výkonný redaktor) a Stanislava Přádná.

V jednotlivých tematických číslech revue PROSTOR se objevovaly esejistické texty zrcadlící proměnu společenské, politické, kulturní i psychologické atmosféry doby. Vedle předních domácích autorů uváděla revue především významné představitele duchovních proudů hlásících se k západní kulturní tradici (C.G.Jung, F.A.von Hayek, R.Scruton).