Revue Prostor - prestižní společensko-kulturní čtvrtletník zaměřený na aktuální témata z oblasti kultury, společenského a politického života.

 
 
Vyhledávání:Odkazy

Revue PROSTOR spolupracuje firmou Dallmayr Kaffee a s Latinskoamerickým kulturním centrem (Latin Art Gallery)   Nakladatelství Dokořán      

Začátkem roku 2010 jsme navázali spolupráci s Portálem české literatury


Začátkem roku 2007 jsme navázali spolupráci se scénickým časopisem RozRazil


V březnu 2007 jsme navázali spolupráci se politicko-kulturním časopisem Přítomnost


a s literárně dramatickým klubem Dialog na cestě
Anifest

V říjnu 2006 jsme navázali spolupráci s projektem scénického čtení Listování

 

Svítidla a osvětlení

Investiční mince


Chcete-li umístit na svoje stránky odkaz na Revue PROSTOR, můžete použít tento banner:

Revue PROSTOR

nahoru
Obsah © Sdružení pro vydávání revue PROSTOR
email: prostorevue@gmail.com

Původně samizdatový časopis PROSTOR, u jehož zrodu stáli Aleš Lederer, Jan Štern, Jan Vávra a Jiří Hapala, vznikl v červnu v roce 1982. V samizdatové, "zakonspirované" podobě vycházel až do roku 1989, celkem 12 čísel (kvůli hrozbě prozrazení a zákazu používali autoři i přispěvatelé pseudonymy).

Od roku 1990 začala nezávislá, kulturně politická revue PROSTOR vycházet (od čísla 10) v soukromém nakladatelství a vydavatelství Aleše Lederera, který jakožto vydavatel rovněž řídil redakční kruh časopisu, jehož členy byli Rudolf Starý (pozdější šéfredaktor), Jan Vávra, Josef Kroutvor, Milan Hanuš (pozdější výkonný redaktor) a Stanislava Přádná.

V jednotlivých tematických číslech revue PROSTOR se objevovaly esejistické texty zrcadlící proměnu společenské, politické, kulturní i psychologické atmosféry doby. Vedle předních domácích autorů uváděla revue především významné představitele duchovních proudů hlásících se k západní kulturní tradici (C.G.Jung, F.A.von Hayek, R.Scruton).