Revue Prostor - prestižní společensko-kulturní čtvrtletník zaměřený na aktuální témata z oblasti kultury, společenského a politického života.

 
 
Vyhledávání:Dne 31.3.2015 ukončil dosavadní šéfredaktor Milan Hanuš své dlouholeté působení v revue PROSTOR jako šéfredaktor a předseda Sdružení pro vydávání revue Prostor. Jeho nástupkyní v těchto funkcích se stala paní Marina Šternová. Nové vedení v současné době zpracovává nové stanovy a připravuje přetransformování Sdružení na Spolek dle nového Občanského zákoníku.
V roce 2015 bude mít revue PROSTOR roční přestávku ve vydávání časopisu.


Josef Forbelský,
člen redakční rady Revue PROSTOR, překladatel a hispanista byl 2.2. 2015 hostem
Telefonotéky stanice Vltava.

Podrobnosti najdete zde.Fotografie z diskusního večera k izraelskému dvojčíslu


Právě vyšlo:

dvojčíslo 103/104 - Kontrasty a paradoxy současného Izraele

Před časem zakotvila naše vlajková loď ve slunné Kalifornii (číslo 99), ale tentokrát si to namířila do mnohem neklidnějších vod – k břehům Izraele.

Kdybychom hledali zemi, ve které jsou kontrasty a paradoxy současného světa přítomny ve vyhrocené a koncentrované míře, těžko bychom na této planetě našli adekvátnější místo. Země svatá i klatá. Sekulární a militární stát v kontrastu s náboženskou ortodoxií. Neobyčejně dynamická společnost, jejíž příslušníci projevují patřičnou míru drzosti (nazývanou chucpe), velkou podnikatelskou invenci (zakládání nových firem v rámci ekonomického modelu start up) a pozoruhodnou vědeckou i kulturní tvořivost. A ohnisko silného napětí náboženského, etnického, kulturního, civilizačního, kde vládne nesmiřitelnost a válečný stav nad mírem a porozuměním...

Chceme podat obraz Izraele „zevnitř“, očima, srdcem a myslí těch, kteří v této zemi paradoxů a kontrastů žijí nebo ji důvěrně znají. Oslovujeme proto zejména izraelské autory – myslitele (Shlomo Avineri), spisovatele (Etgar Keret, Jehoshua A.B.), publicisty i novináře (Saul Singer, Amir Bogen), a také psychology, filmaře, básníky...

Na palubě vlajkové lodi revue PROSTOR je zkrátka živo – a věřme, že její izraelská expedice bude úspěšná!


Slavení Stovky v Latin Art Gallery!

10. prosince 2013 dorazil maraton stovky vydaných čísel revue PROSTOR do svého cíle.

Stalo se tak mezi zářivě barevnými obrazy v nově otevřených prostorách Latinskoamerického kulturního centra (Latin Art Gallery) a za účasti „prostorových“ vytrvalců: spolupracovníků redakce, stálých i příležitostných přispěvatelů, příznivců, předplatitelů a přátel.

V cíli jsme ocenili solitérního běžce, který udal celému maratonu základní směr - výroční cenu revue PROSTOR jsme předali (v jeho nepřítomnosti) bývalému šéfredaktorovi Rudolfu Starému (předešlá výroční cena byla udělena Petru Tigridovi u příležitosti 25. výročí založení časopisu v roce 2007).

Ke společensky povznesené náladě přispěl koncert našich přátel - kapely Louka band.

A mezi konverzujícími hosty se proplétal s fotoaparátem filmový dokumentarista a náš přispěvatel Pavel P.Ries – za jeho fotoreportáž děkujeme.

Stovkou jeden maraton skončil – ať žije ultramaraton dvoustovky odstartované v roce 2014!


Na počátku byla přítomnost i podpis básníka Eduarda P. Martina


Přivítání čechovenezuelské hostitelky Kateriny Bohac Linares, ředitelky galerie


Současný šéfredaktor Milan Hanuš (vlevo) uděluje cenu revue PROSTOR (vpravo) exšéfredaktorovi Rudolfu Starému (nepřítomen). Přítomni jsou historik Toman Brod a kapelník Bohuslav Šuh.


Přípitek všem „stovkařům“


V galerijním podzemí koncertuje Louka band s básníkem Pavlem Zdražilem


Trocha folkrockové poezie nikoho nezabije, ani (zleva stojícího) malíře Josku Skalníka a (dvojici stojící vpředu) literáta Aleše Hoznauera a překladatele Milana Járu


Nahoře v galerii je živo – zejména s kníratými bratry Šternovými, Ivanem (uprostřed) a Janem (vpravo)


Na oslavě došlo i k milým setkáním po letech – šéfredaktor Milan Hanuš s autorkami Evou Sharpovou (vlevo) a Alenou Hromádkovou (vpravo)

revue PROSTOR 100 - Stovka: Prostor sobě a době
vychází 2. prosince 2013


číslo 100 - revue Prostor sobě a době

V životě člověka stejně jako v případě časopisu jsou chvíle vhodné k bilančnímu zastavení a kritické sebereflexi. Je to příležitost k položení důležitých otázek o významu a smyslu menšinových, intelektuálně laděných, kulturních časopisů typu revue PROSTOR – a jejich perspektivě v současných podmínkách elektronické komunikace, dostupnosti internetu a rozvoji sociálních sítí.

K současnosti i budoucnosti kulturních časopisů obecně a revue PROSTOR zvláště se vysloví stálí i příležitostní přispěvatelé, autoři i zasvěcení čtenáři.

Součástí „Stovky“ budou také rozhovory o důležitosti integrálního vzdělávání a promýšlení podstatných otázek lidského života v kontextu přelomové doby, což je zároveň jedna z hlavních motivací k vydávání tematických čísel revue PROSTOR. Rámcem celého čísla budou vybrané myšlenky z minulých 99 čísel reflektující současnou „dobu přechodu“.

„Stovka“ vyjde souběžně „Kalifornií“ v listopadu – obě čísla budou distribuována současně. Takže se máte, milí čtenáři, nač těšit!


Vystoupení Milana Hanuše a Jana Šterna na V. ročníku České konference v Kutné Hoře

Začátkem července proběhl V. ročník České konference, s níž revue PROSTOR už několik let spolupracuje. Tentokrát organizátoři pozvali šéfredaktora Milana Hanuše, který vystoupil s příspěvkem Několik myšlenek o vyšším stupni demokracie, a člena redakční rady revue PROSTOR a publicistu Jana Šterna, který hovořil o občanské iniciativě Restart demokracie. Oba představitelé našeho kulturního ostrova na České konferenci prezentovali nové dvojčíslo revue PROSTOR 97/98 i některá starší čísla. Jednání České konference bude mít pokračování letos v listopadu (viz naše rubrika Zveme Vás).

Příspěvek Milana Hanuše najdete zde - Vystoupení na V. ročníku České konference

nahoru
Obsah © Sdružení pro vydávání revue PROSTOR
email: prostorevue@gmail.com

Původně samizdatový časopis PROSTOR, u jehož zrodu stáli Aleš Lederer, Jan Štern, Jan Vávra a Jiří Hapala, vznikl v červnu v roce 1982. V samizdatové, "zakonspirované" podobě vycházel až do roku 1989, celkem 12 čísel (kvůli hrozbě prozrazení a zákazu používali autoři i přispěvatelé pseudonymy).

Od roku 1990 začala nezávislá, kulturně politická revue PROSTOR vycházet (od čísla 10) v soukromém nakladatelství a vydavatelství Aleše Lederera, který jakožto vydavatel rovněž řídil redakční kruh časopisu, jehož členy byli Rudolf Starý (pozdější šéfredaktor), Jan Vávra, Josef Kroutvor, Milan Hanuš (pozdější výkonný redaktor) a Stanislava Přádná.

V jednotlivých tematických číslech revue PROSTOR se objevovaly esejistické texty zrcadlící proměnu společenské, politické, kulturní i psychologické atmosféry doby. Vedle předních domácích autorů uváděla revue především významné představitele duchovních proudů hlásících se k západní kulturní tradici (C.G.Jung, F.A.von Hayek, R.Scruton).