Revue Prostor - prestin spoleensko-kulturn tvrtletnk zamen na aktuln tmata z oblasti kultury, spoleenskho a politickho ivota.

 
 
Vyhledvn:Napsali o ns - napsali jsme o nich

Vtme vs v diskusnm klubu revue Prostor, kter je oteven vaim nzorm a pipomnkm. Svoje postehy a reflexe mete zaslat na redakn adresu prostorevue@gmail.com

Mete si pest:

Nad novm slem Revue PROSTOR na tma "ei a nboenstv".

Kulturn noviny recenzuj revue PROSTOR 102

pspvek najdete zde - Recenze Kulturnch novin - revue PROSTOR 102


Diskusn vyjden Blanky Urbnkov k tmatu nonkonformity v revue PROSTOR 100

pspvek najdete zde - V em m tradice okrajovosti a nonkonformity smysl nyn?


Reflexe nad "kalifornskm" slem 99 Vlastimila Marka

pspvek najdete zde - Vzva k celistvmu ivotu


Petr Dlouh o dvojsle 97/98 "Krize a vize demokracie v esko - Nmeck diskusi"

Ven kolegov a potenciln diskuti,
pikldm svou reflexi dvojsla revue PROSTOR 97/98 o demokracii. Jak jsem etl, tak jsem si vypisoval citty a krtce komentoval. Bylo by hezk o nkterch mylenkch takto psemn jet chvli debatovat. Rozhodn je o em pemlet a m se nechat inspirovat. Tematika demokracie - nrodnho sttu - globalizace - integrace je bezedn.
Petr Dlouh, publicista

celou diskusi najdete zde - Diskuse k demokraciiMartin Nawrath o dvojsle 97/98 Krize a vize demokracie

pspvek najdete zde - K hlubok demokracii vahy k poslednmu dvojslu Krize a vize demokracie.imona Lwensteinov k slu 97/98 Krize a vize demokracie

pspvek najdete zde - Poznmky k Revue PROSTOR 97/98: Krize a vize demokracie.


Poznmky Petra Dlouhho k prvn sti eseje Blumfelda S.M. M krlovstv nen z tohoto svta aneb Radostn kosmologie za as globln krize (revue PROSTOR, 93-94, str. 87-102)
Reflexe rP 80 od Petra Pavlovskho
Diskuse V. Chlumskho s P. Pavlovskm
Diskuse V. Chlumskho s P. Pavlovskm - pokraovn
Kdopak by se ny bl? O nskm draku a G. Orwellovi, lnek vyel v asopise A2

nahoru
Obsah © Sdruen pro vydvn revue PROSTOR
email: prostorevue@gmail.com

Pvodn samizdatov asopis PROSTOR, u jeho zrodu stli Ale Lederer, Jan tern, Jan Vvra a Ji Hapala, vznikl v ervnu v roce 1982. V samizdatov, "zakonspirovan" podob vychzel a do roku 1989, celkem 12 sel (kvli hrozb prozrazen a zkazu pouvali autoi i pispvatel pseudonymy).

Od roku 1990 zaala nezvisl, kulturn politick revue PROSTOR vychzet (od sla 10) v soukromm nakladatelstv a vydavatelstv Alee Lederera, kter jakoto vydavatel rovn dil redakn kruh asopisu, jeho leny byli Rudolf Star (pozdj fredaktor), Jan Vvra, Josef Kroutvor, Milan Hanu (pozdj vkonn redaktor) a Stanislava Pdn.

V jednotlivch tematickch slech revue PROSTOR se objevovaly esejistick texty zrcadlc promnu spoleensk, politick, kulturn i psychologick atmosfry doby. Vedle pednch domcch autor uvdla revue pedevm vznamn pedstavitele duchovnch proud hlscch se k zpadn kulturn tradici (C.G.Jung, F.A.von Hayek, R.Scruton).