Revue Prostor - prestin spoleensko-kulturn tvrtletnk zamen na aktuln tmata z oblasti kultury, spoleenskho a politickho ivota.

 
 
Vyhledvn:Tm revue PROSTOR pro Vs pipravuje ke staen jednotliv sla v pdf formtu. Postupn pidvme stle dal sla.

sla revue PROSTOR, kter je mono si nyn sthnout v kompletnm znn v pdf formtu:

 • Andl ve vyprahl zemi, 39/40, 1998 - v paprov podob je slo rozebrno
 • Internetov civilizace po deru, 52, 2001 - v paprov podob je slo rozebrno
 • Rod se nov pohled na zdrav a nemoc?, 58/59, 2003 - v paprov podob je slo rozebrno
 • Pichz vk Vodne - Hledn nov spirituality, 60, 2003 - v paprov podob je slo rozebrno
 • Stvoen versus evoluce, 65/66, 2005
 • vcarsk inspirace, ei a Evropa, 67/68, 2005
 • Mme se bt islmu? Zpad a islm, 69/70, 2006 - v paprov podob je slo rozebrno
 • Kam krš, vzdlanosti?, 71, 2006
 • Absurdity a paradoxy souasnho svta, 72, 2006
 • Multikulturn kontrasty - kanadsk experiment, eši a svt, 73/74, 2007
 • Legendy, mty a bludy v eskch djinch, 75, 2007
 • O pepisovn evropskch djin, 76, 2007
 • na - velmoc tetho tiscilet?, 77/78, 2008
 • Vbuch informatick bomby. A co dl?, 79, 2008
 • Spor o evropsk hodnoty - kl ke spolen budoucnosti, 80, 2008
 • Stavitel duchovnch most. ijeme as zmny?, 81/82, 2009
 • Stigmata normalizace v ns, 83, 2009
 • Polsko vzdlen, nebo blzk?, 84, 2009
 • Kreativn pstupy k souasn krizi, 85, 2010
 • ijeme v civilizaci smrti, nebo pechodu?, 86, 2010
 • Norsk inspirace: kultura obanskho ivota v esko-norskm dialogu, 87/88, 2010
 • Souasn dluhy a viny: ijeme v dob dluhov?, 89, 2011
 • Probuzen obanskho neklidu a krize politiky - jak dl?, 90/91, 2011
 • panlsko a Evropa v pohybu - ale kam?, 92, 2011
 • Prohlouben vdom, souasn krize a rok 2012, 93/94, 2012
 • Kulturn kiovatky:
  Praha - Brusel, ei a Belgian v dialogu
  , 95/96, 2012
 • Krize a vize demokracie v esko-nmeck diskusi, 97-98, 2013
 • Kalifornie - vzva k celistvmu ivotu, 99, 2013
 • Stovka PROSTOR sob a dob, 100, 2013
 • as idol a celebrit, 101, 2014
 • ei a nboenstv - spor nejen o restituce, 102, 2014
 • Kontrasty a paradoxy souasnho Izraele, 103/104, 2014

Cena starch sel v elektronick verzi 90 K (bn prodejn cena 139 K), cena starch dvojsel v elektronick verzi 120 K (bn prodejn cena 199 K).

Norsk dvojslo 87/88 je ke staen zdarma.

Cena novch sel v digitln podob (od ronku 2008) in 100 K (bn prodejn cena 160 K), cena novch dvojsel v digitln podob (od ronku 2008) in 140 K (bn prodejn cena 230 K).

Chci objednat nov sla ke staen 

nahoru
Obsah © Sdruen pro vydvn revue PROSTOR
email: prostorevue@gmail.com

Pvodn samizdatov asopis PROSTOR, u jeho zrodu stli Ale Lederer, Jan tern, Jan Vvra a Ji Hapala, vznikl v ervnu v roce 1982. V samizdatov, "zakonspirovan" podob vychzel a do roku 1989, celkem 12 sel (kvli hrozb prozrazen a zkazu pouvali autoi i pispvatel pseudonymy).

Od roku 1990 zaala nezvisl, kulturn politick revue PROSTOR vychzet (od sla 10) v soukromm nakladatelstv a vydavatelstv Alee Lederera, kter jakoto vydavatel rovn dil redakn kruh asopisu, jeho leny byli Rudolf Star (pozdj fredaktor), Jan Vvra, Josef Kroutvor, Milan Hanu (pozdj vkonn redaktor) a Stanislava Pdn.

V jednotlivch tematickch slech revue PROSTOR se objevovaly esejistick texty zrcadlc promnu spoleensk, politick, kulturn i psychologick atmosfry doby. Vedle pednch domcch autor uvdla revue pedevm vznamn pedstavitele duchovnch proud hlscch se k zpadn kulturn tradici (C.G.Jung, F.A.von Hayek, R.Scruton).