Revue Prostor - prestižní společensko-kulturní čtvrtletník zaměřený na aktuální témata z oblasti kultury, společenského a politického života.

 
 
Vyhledávání:Kontrasty a paradoxy současného Izraele
úvodník
Marina Šternová

názor
Tomáš Pojar
Téma Izrael aneb Neztrácejme vlastní pud sebezáchovy!

poznámky a komentáře
Jakub Szántó
Aja Carfatiová
Ironie dějin - Izraelci v Berlíně
Dana Pelegová
Izrael z pohledu aktivistky aneb Lesbická, gay, bisexuální a transgenderová komunita
Gabriela Jirásková
Nová vlna antisemitismu jako bezpečnostní hrozba pro Evropu
Marcela Zoufalá
Nejen o izraelských ženách aneb Postřehy z výzkumu

diskuse
Věda, výzkum a nové technologie v Izraeli
Jakub Abramson
(Rozhovor s Jakubem Abramsonem)
"Pro izraelské vědce je typická schopnost překonávat zdánlivě neřešitelné problémy..."
Izraelský hospodářský zázrak jménem Start-up Nation
Roman Lesný
Kniha, která je i výzvou 49
(Rozhovor se Saulem Singerem)
"Celá naše země je jakýsi start-up..."

polemika
Terezie Dubinová
Izrael a Palestina - současný konflikt z jiného pohledu

konfrontace
Otázka směřování české zahraniční politiky - Česká republika a Izrael
Břetislav Tureček, Zuzana Boehmová, Tomáš Pojar, Irena Kalhousová, Marek Čejka, Jiří Schneider
rozhovor s Petrem Drulákem

stati a úvahy
Nadav Lazar
Mezi dvěma demonstracemi
Muhammad Džabálí
Dopis z kolonií aneb Viděno očima Palestince
Jan Fingerland
Mezi nebem a zemí aneb O některých paradoxech izraelské státnosti
Šlomo Avineri
Kořeny izraelské demokracie

esej
Avraham B. Jehošua
Diaspora jako neurotické řešení
Koláže Pavla Holeky

myšlenkové proudy
Irena Kalhousová
Izraelská společnost v proměnách času

fejeton
Amir Bogen
Můj český sen
Lenka Szántó
Izraelem ode zdi ke Zdi

náš rozhovor
(Rozhovor s jeruzalémským psychologem Amosem Kafrim o izraelské mentalitě)
"Izraelci mají vnitřní motor, který je žene k pohybu a hledání nových cest..."

anketa
Fredy Wurzel, Tamara Moyzes, Lucie Hindlsová, Oded Breda, Jan Kraus, Šimona Löwensteinová, Tomáš Kolský, Joav Ribak, Madžd Abd al-Hamíd, Josi Šarabi
Izraelské jablko sváru?

kultura
Třetí syn Abrahamův a jiné básně - výběr z moderní hebrejské poezie
(Rozhovor o psaní a životě s Etgarem Keretem)
"Člověk se stane spisovatelem, když v životě selhává..."
Radim Seltenreich
Román 20. století - jeho tragický příběh v pěti knihách
Eduard P. Martin
Být člověkem je zvláštní umění aneb Vzpomínka na Viktora Fischla
Amir Bogen
Filmové trendy v Hollylandu

appendix astropsychologica
Terezie Dubinová
Astrologie a judaismus
Petr Lisý, Chad Harris
Planetární kombinace Mars-Saturn-Pluto v horoskopu Státu Izrael

povídka
Sajjed Kašua
Tančící Arabové

dopisy, názory, polemiky
Drahomíra Pithartová
Tady je střed světa
Šimona Löwensteinová
Proč psát "židé" s malým písmenem

slovník
Pavlína Schultz, Irena Kalhousová
The Wingmen: příběh československých pilotů a leteckých mechaniků ve službách izraelského státu

příloha
Dany Ziss
Architektonický průvodce izraelsko-palestinským konfliktem


nahoru
Obsah © Sdružení pro vydávání revue PROSTOR
email: prostorevue@gmail.com

Původně samizdatový časopis PROSTOR, u jehož zrodu stáli Aleš Lederer, Jan Štern, Jan Vávra a Jiří Hapala, vznikl v červnu v roce 1982. V samizdatové, "zakonspirované" podobě vycházel až do roku 1989, celkem 12 čísel (kvůli hrozbě prozrazení a zákazu používali autoři i přispěvatelé pseudonymy).

Od roku 1990 začala nezávislá, kulturně politická revue PROSTOR vycházet (od čísla 10) v soukromém nakladatelství a vydavatelství Aleše Lederera, který jakožto vydavatel rovněž řídil redakční kruh časopisu, jehož členy byli Rudolf Starý (pozdější šéfredaktor), Jan Vávra, Josef Kroutvor, Milan Hanuš (pozdější výkonný redaktor) a Stanislava Přádná.

V jednotlivých tematických číslech revue PROSTOR se objevovaly esejistické texty zrcadlící proměnu společenské, politické, kulturní i psychologické atmosféry doby. Vedle předních domácích autorů uváděla revue především významné představitele duchovních proudů hlásících se k západní kulturní tradici (C.G.Jung, F.A.von Hayek, R.Scruton).