Věštby, kletby, zábava: O WitchToku a spiritualitě na sociálních sítích s Michalem Puchovským

Petr Wagner
10. 6. 2024

Vítejte ve světě tekuté internetové spirituality: pohanských vlogů, queer influencerek-čarodějnic nebo TikTokových rituálů

Dvě středoškolačky rozkládají na stole tarotové karty za zvuků vlezlé R&B melodie. Jen o málo starší kolega s tetováním na krku radí, jak k sobě přilákat pozornost dívky pomocí rituálu, který ze všeho nejvíce připomíná techniky chaosmagie. Skupina žen v černém kráčí v kruhu tanečním krokem s košťaty v rukou. Jiná žena v hippie outfitu provádí zvláštní pohybovou kontemplaci a je přesvědčena, že se jí podařilo vyvolat bouřkové počasí.

Tak mohou vypadat videa s hashtagem WitchTok, jejichž obliba v posledních letech už dávno přetekla hranice své mateřské platformy. Právě o spiritualitě v prostředí sociální sítě TikTok jsme se bavili s religionistou Michalem Puchovským ze Sociologického ústavu Slovenské akademie věd v Bratislavě.¨

☽︎

Jako celá řada jiných fenoménů, také WitchTok razantně „vstoupil na scénu“ někdy v době pandemie. Některé fenomény po jejím odeznění skončily, tento ne. Jak si vysvětlujete, že WitchTok stále „táhne“?

Jde o kombinaci několika faktorů. Pohanství a magie mají nádech něčeho tajemného, mystického, dokonce mírně nebezpečného, což může být v očích některých lidí přitažlivé. Lidé také budou vždy hledat odpovědi na velké otázky, jako například „kdo jsem, kam jdu, jaký to má všechno smysl nebo jaké je mé životní poslání“. Náboženství nabízí možné odpovědi na tato dilemata od nepaměti. TikTok je jakýmsi virtuálním tržištěm s širokou škálou identit, kde mohou lidé anonymně zkoumat, testovat a objevovat své místo ve společnosti. Pro některé může být zájem o pohanství a čarodějnictví spojen s teenage rebelií a touhou vymezit se vůči své rodině nebo okolí. Nemusíme však vždy nutně za vším hledat hluboký smysl. Spousta lidí sleduje WitchTok, protože je jeho obsah zábavný a poučný. Jednoduše řečeno, pro mnohé konzumenty je sledování videí prostě zábava.

Kolika lidí se toto obrovské množství obsahu (podle říjnového čísla Refresheru má hashtag celkem snad 50 miliard zhlédnutí) v současné době skutečně týká?

Religionista Chris Miller ve své studii o WitchToku píše, že videa pod hashtagem #witchtok měly k říjnu 2021 přibližně 20,9 miliardy zhlédnutí. V internetovém článku Leah Hamilton o WitchToku se k září 2023 uvádí již 42 miliard zhlédnutí. TikTok však nedávno změnil svou metriku měření popularity a nyní uvádí počty videí seskupených pod hashtagem – k březnu 2024 má #witchtok 6 milionů videí. Co se počtu tvůrců a uživatelů týče, nemám k dispozici žádná přesná čísla. To budou tisíce tvůrců a miliony spotřebitelů po celém světě.

Jak si WitchTok stojí mezi ostatními duchovními proudy, které lze na TikToku sledovat? Je nejsilnější, nejviditelnější?

Největším náboženským hráčem na TikToku je #islám (29,7 milionu příspěvků), následovaný křesťanstvím (13,1 milionu videí). WitchTok, který pod jednou střechou sdružuje různé proudy moderního pohanství (např. wicca) a alternativní spiritualitu (lidově označovanou jako „ezo“ nebo New Age), se také těší poměrně vysoké popularitě (oněch 6 milionů videí), ale z hlediska popularity mohou mainstreamová náboženství těžit z většího rezervoáru potenciálních diváků.

Glad yule season! #vinter #norsetok #vikingtok #heathenry #yule #gleði... | TikTok

Zaujalo mě prvenství islámu – člověk by spíše očekával, že v tomto náboženství najde ještě větší zdrženlivost vůči sociálním médiím než třeba v křesťanských kruzích. Jak si to vysvětlujete?

Dnes má téměř každý z 1,9 miliardy muslimů v kapse mobilní telefon s internetem, velká část muslimů používá ke komunikaci a zábavě sociální sítě včetně TikToku. Různí imámové si tento fakt už dávno uvědomili a našli si argumenty, proč TikTok není v rozporu s Koránem. Našel jsem studii z pohledu islámské teologie o TikToku, která argumentuje výroky z Koránu ve prospěch jeho používání muslimy. Sociální síť podle ní například podporuje soudržnost komunity, baví lidi (ale ideálně v souladu s učením Koránu), pomáhá šířit informace nebo zvyšovat povědomí o islámu. TikTok je také pro muslimy ideálním misijním nástrojem. Problémem však podle studie může být, pokud TikTok brání lidem v konání dobra (hlavně v kontextu fenoménu prokrastinace), kazí jejich morálku (problematika oblečení žen) nebo je vede v širším slova smyslu ke hříchu.

Víme, jak rychle se na TikToku objevila duchovní témata jako taková?

První internetové články o WitchToku jako o novém kulturním fenoménu na sociálních sítích se objevují v roce 2020. Ale troufám si tvrdit, že první videa s čarodějnickou a pohanskou tematikou se na TikToku mohla začít objevovat velmi krátce po jeho vzniku. TikTok se podobně jako jiné sociální sítě, Instagram, X (dříve Twitter) nebo Facebook, stal rychle živnou půdou pro náboženskou tematiku. TikTok je jen nejaktuálnější formou. Za několik let přijde něco dalšího.

Jak se globální vlna popularity TikToku projevila v českém a slovenském prostředí?

Lokální scéna tu je, ale o existenci TikTok ekvivalentu Heleny Houdové, vlivné české ezoterické instagramerky, se asi zatím nedá mluvit. Jádro obsahu TikToku je v angličtině, na kterou je dnešní generace dětí a teenagerů z dřívějšího věku zvyklá a lépe jí rozumí. Velká část videí je navíc opatřena titulky nebo nevyžaduje pro porozumění schopnost čtení.

Už jsme trochu u toho – když se řekne WitchTok, často se automaticky předpokládá, že většinu obsahu budou tvořit ženy a dívky. Ale je tomu skutečně tak, nebo jde o starý předsudek, nalepený na pojem čarodějnictví?

Můj kvalifikovaný odhad je, že WitchTok oslovuje spíše ženy a dívky než muže. WitchTok ale kolem sebe vytváří inkluzivní komunitu lidí, v níž mohou najít své místo i zástupci LGBTQIA+ komunity, kterých je mezi witchtokery nepochybně více než mezi tradičními konzervativními křesťany.

A znamená to, že mezi WitchTok influencery najdeme i něco jako LGBTQIA+ celebrity? Případně mluvčí a aktivisty? V „offline“ novopohanství a moderním čarodějnictví existují.

Podle výzkumu uživatelů TikToku z pera Prabhjot Kaur jej využívají mileniálové a zejména generace Z, která je v otázkách genderové a sexuální identity navenek otevřenější, než tomu je v případě mé generace lidí narozených v 90. letech. Z toho usuzuji, že TikTok může čerpat z poměrně velkého rezervoáru mladých členů LGBTQIA+ komunity, kteří konzumují jeho obsah. Pomáhá také to, že TikTok kolem sebe vytváří pocit bezpečného prostoru. Pro uživatele je prakticky anonymní. Z mého pohledu si tedy lidé z LGBTQIA+ komunity, kteří vytvářejí specificky vtipná, zábavná nebo poutavá videa odrážející hodnoty jejich subkultury, logicky našli cestu na TikTok. LGBTQIA+ witchtokery vnímám spíše jako širší část LGBTQ+ segmentu TikToku, nezaznamenal jsem žádné velmi výrazné „pohanské“ influencery. Jakkoli nevylučuji jejich existenci, spíše jsem si všiml širší skupiny witchtokerů, kteří neskrývají svou LGBTQIA+ identitu a spojují svá videa s hashtagem LGBTQIA+.

spell jar proti uzkosti <3 #spirituality #protebe #witchcraft #witchyv... | TikTok

Máme v rámci univerza WitchToku možnost rozlišit různé spirituální proudy? Od novopohanství přes inspirace v renesanční evropské magii přes zmíněnou wiccu k modernímu okultismu? Co byste čekal, ale není na WitchToku zastoupeno vůbec?

WitchTok je ukázkovým příkladem individualizované „tekuté“ spirituality, kde se na jednom místě mísí různé inspirace z výše zmíněných proudů současné duchovní scény. Pomocí dalších hashtagů lze ale videa dále kategorizovat a tam je lépe vidět různé složky diskurzu WitchToku. Největší vliv na podobu WitchToku má, podle mého pozorování a studia sekundární literatury, wicca a všeobecně anglosaské pojetí pohanství coby eklektické New Age spirituality inspirované okultizmem a předkřesťanským pohanstvím. Je to vidět například na videích povahy „jak na to“, v nichž se objevují základní praktiky moderních pohanů a čarodějnic, které jako by byly vystřiženy z příruček wiccy. A jestli mi něco chybělo? Možná mě spíše překvapilo, že komunita pohanů na WitchToku se nemusí nutně překrývat s „offline“ komunitou moderních pohanů, ale v některých případech jde o paralelní proudy.

Může za tímto míjením stát generační rozpor?

Řekl bych, že je to skutečně především generačním rozdílem. Už jsem zmínil, že TikTok navštěvují především mladí lidé z generace Z. Někteří z nich se poprvé setkali s pohanstvím a čarodějnictvím na základní nebo střední škole – tedy v období po roce 2020, kdy se WitchTok na TikToku zformoval do současné podoby, od té doby se jen rozrostl. Jejich bratry a sestrami v náboženském dresu jsou nejčastěji další lidé z online komunity WitchTok, se kterými ani nemusí být ve fyzickém kontaktu. I offline moderní pohanství je velmi individualizovaný proud s vysokým podílem sólistů, ale o witchtokerské komunitě to podle mého názoru platí dvojnásob.

Zeptám se ještě jinak: známe nějaké případy osobností, které se věnovaly okultním a magickým praktikám a poté využily platformu TikTok k šíření svých myšlenek prostřednictvím této sociální sítě?

Paradoxně znám případy z křesťanského evangelikálního prostředí, na Slovensku je to například Divoká Tvorkyňa nebo Lady Zika. Ty aktivně využívají TikTok jako nástroj misie mezi mladými. V menší míře do TikToku vstupují i různá zavedená moderní pohanská společenství, ale jádro jejich komunity bývá spíše v offline světě nebo na jiných sociálních sítích, jako je Facebook, které umožňují větší interakci a efektivnější organizaci.

Prozrazují autorky a autoři své zdroje, z čeho čerpají a na jakou tradici navazují? Nebo to ani jejich sledující nezajímá?

Záleží hodně na tvůrci. Jsou tací, kteří sypou instantní moudra o druidech a není možné si jejich tvrzení ověřit, protože nikde v popisu videa není seznam použité literatury. Na druhou stranu není problém najít videa lidí, kteří při vyprávění o svých duchovních praktikách ukazují knihy, na jejichž základě vyprávějí, nebo lze najít i krátké recenze knih o pohanství a čarodějnictví. Každý tvůrce je jedinečný svým přístupem k pohanství a čarodějnictví, pokud jde o to, jak kombinuje prvky z různých tradic, jakými trendy videí na TikToku se inspiruje, jaký záměr stojí za videem. Můžeme sledovat věštby, parodie na stereotypní videa nebo osobní duchovní deník o tom, co autor sám zažil na své spirituální cestě.

First Video Vibes ✨ #witchy #witchyvibes #magick #witchythings #tarot ... | TikTok

Vyjmenoval jste tři různé koncepce přístupu k vytváření obsahu – jak tedy vypadají takové příspěvky od věštce, čím se liší od příspěvků založených na parodii a nadsázce a co ten WitchTok spirituální deník?

Moje pracovní typologie videí je ještě o něco širší. První skupinu bych nazval „jak na to“ a jejím jádrem je představení základních čarodějnických a pohanských praktik širšímu publiku formou kuchařských receptů. Patří sem například videa s takzvanými „spell jars“. Jde o ampulky, do nichž člověk vloží předměty spojené s určitými vlastnostmi, zapečetí je, a tím magicky zhmotní určitý záměr, například úspěch v lásce. Druhou kategorií jsou „PR videa“, která ukazují magické „skills“ witchtokerů, jejichž služby si člověk může zakoupit, ať už v podobě výkladu tarotu, nebo čarodějnické sady pro začátečníky. Třetí kategorií jsou videa „ze života witchtokerů“. Jejich účelem může být pobavit lidi formou odlehčeného snímku narážejícího například na čarodějnické stereotypy. Mohou však mít i vážnější deníkovou či vlogerskou podobu v podobě ukázek náboženského života (rituály, oslavy svátků kola roku) nebo pohanských teologických diskusí. Poslední kategorií jsou informační videa, jejichž cílem je vzdělávat konzumenty a poskytnout jim základní informace například o wicce, druidství nebo konkrétních bozích, jako je Perún, Thor nebo Lugh.

Existují u WitchToku nějaká potenciální nebezpečí, vzhledem k tomu, že jádrem uživatelské komunity jsou děti ve věku 8–12 let?

Osobně považuji TikTok za poměrně neškodný. Spojuje v sobě především oddychovou a identitární funkci a tomu je přizpůsoben i charakter videí. Žádné krvavé rituály nebo černé mše. Někdo může namítnout, že WitchTok je plný iracionálních pavědeckých plků o energiích, léčení a tarotu, ale takové hodnocení mi jako vědci nepřísluší. Svět duchovna je světem alternativní racionality, která je postavena na jiné logice a kauzalitě než věda. Problémem ovšem může být, když se pomyslné misky vah překlopí a člověk začne odmítat vše, co souvisí s vědeckou racionalitou. Co se týče obsahu, za jedinou problematickou kategorii považuji videa o kletbách (#hex). Dokážu si představit, že mladí lidé takto proklejí kamarády, se kterými se kvůli nějaké blbosti pohádali, nebo kluky či holky, kteří je odmítli. Ale není to nic nového pod sluncem, záznamy etnologů jsou plné dalších příkladů lidové černé magie z devatenáctého a dvacátého století.

TikTok je z podstaty toho, jak funguje, nastavený na velmi krátká, koncentrovaná sdělení. Okultní tradice si ale velice často zakládají na pomalém a pečlivém procesu nabývání a předávání informací a dovedností. Nezavání to tím, že platforma vše strhne k povrchnosti?

Osobně nejsem velkým příznivcem duality povrchní versus hluboká spiritualita. Často se jedná o subjektivně konstruovaná skrytá hodnocení či vymezení vůči náboženské konkurenci, kterou označujeme za méně autentickou. Na TikToku jsem viděl poměrně dost videí, většinou z prostředí amerického asatrú – moderního germánského pohanství, která na relativně krátkém prostoru srozumitelně prezentovala složité duchovní koncepty. Na druhou stranu tradiční okultní a hermetické společnosti TikTok prakticky nevyužívají, protože jim nevyhovuje jednak jeho otevřenost široké veřejnosti, jednak důraz na stručnost a kondenzaci obsahu.

Dalo by se tedy říci, že WitchTok je v jistém ohledu podobný lidovým pojetím okultních a magických praktik jako před sto či dvěma sty lety?

Ano. TikTok, stejně jako jiné sociální sítě, je velmi demokratický prostor, v němž může každý vyjádřit svůj názor bez ohledu na vzdělání, společenskou třídu nebo pohlaví. Jak jsem již zmínil výše, každý tvůrce pracuje s pojetím pohanství a magie podle svých individuálních preferencí. To je vlastně ukázkový příklad toho, jak se tradice rodí znovu. Lidé přebírají představy o pohanství a magii od předchozích generací a v přímém přenosu je reaktualizují na TikToku. Dobrým příkladem je vývoj kultu řecké bohyně Hekaté. Z původně ochranného božstva s atributy moře, země a vzduchu a později trojjediné bohyně – Dcery, Matky a Hvězdy – se v průběhu dvacátého století vyvinula v bohyni wiccanského čarodějnictví. A na WitchToku se proměnila v temnou jungovskou bohyni-matku čarodějnic, která umožňuje poznat stinné dimenze čarodějnictví a pohanských praktik.

Jsou v obsahu WitchToku videa, kde se skutečně děje něco „mezi nebem a zemí“, něco, co není racionálně vysvětlitelné, co by se dalo považovat za skutečnou magii?

Zatím jsem takové video neviděl, ale co není, může být.

(50)Acting like my witchy wife #witchtok #witchesoftiktok #witchcraft #wit... | TikTok

Mgr. Michal Puchovský, Ph.D. je religionista a příležitostný novinář. Pracuje na Sociologickém ústavě Slovenské akademie věd.

Petr Wagner je redaktor podcastu Hergot! o spiritualitě a společnosti na Radiu Wave.

---

This article was published as part of PERSPECTIVES – the new label for independent, constructive and multi-perspective journalism. PERSPECTIVES is co-financed by the EU and implemented by a transnational editorial network from Central-Eastern Europe under the leadership of Goethe-Institut. Find out more about PERSPECTIVES: goethe.de/perspectives_eu.

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are, however, those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible.

      


Líbilo se vám? Sdílejte


Zavřít