Předplatné

Předplatné po ČR:
SEND Předplatné, spol. s r.o.
Tel.: 225 985 219, 777 728 754
E-mail: venta@send.cz


Předplatné do zahraničí:
MediaCall, s.r.o.
Vídeňská 546/55, 639 00 Brno
E-mail: export@mediacall.cz

Zavřít