Kontakt

E-mail: redakce@revueprostor.cz
Web: www.revueprostor.cz
Facebook

Kampus Hybernská
Praha 1, 110 00

Redakce

Marina V. Šternová Marina V. Šternová

Marina V. Šternová studovala mezinárodní vztahy, žurnalistiku a mediální studia a kulturní a sociální antropologii na českých i zahraničních univerzitách. Pohybuje se mezi mezinárodní politikou, kulturním managementem, dramaturgií. Přednášela na Metropolitní univerzitě, pracovala v diplomacii, kde se věnovala bezpečnostním otázkám v rámci českého předsednictví v EU a zastupovala Českou republiku jako kulturní attaché na velvyslanectví v Izraeli. Je absolventkou doktorského studia antropologie na FFUK.

Marina V. Šternová

šéfredaktorka

Anna Luňáková Anna Luňáková

Anna Luňáková studovala filozofii na FF UK, divadlo na DAMU a v současné době je doktorandkou na FF UK. Knižně debutovala prózou Tři (2020), následoval básnický debut Jen ztratím jméno (2020), je také editorkou sborníku Pandezie (2021) a autorkou překladu knihy André Gorze Dopis pro D. (2021). Spoluzaložila kolektiv HERONS VECTOR (per-logeum.com) a kabaretně happeningové uskupení Nothing is a problem here.

Anna Luňáková

literární redaktorka, dramaturgyně akcí RP

Ondřej Macl Ondřej Macl

Ondřej Macl je spisovatel, performer, literární kritik. Vystudoval autorské herectví na DAMU a srovnávací literaturu na FF UK. Vydal knižní koláž Miluji svou babičku víc než mladé dívky (2017), sbírku K čemu jste na světě (2018), novelu Výprava na ohňostroj (2019) a satirický epos Legenda o Bocianovi (2021). V současnosti studuje doktorát na FF UK s tématem „české moře“ a jako sociální pracovník vypomáhá v Domě u Libuše.

Ondřej Macl

hlavní editor pololetníku RP

Ondřej Trhoň Ondřej Trhoň

Ondřej Trhoň vystudoval žurnalistiku na FSV UK a Studia nových médií na FF UK, kde také přednáší. Pohybuje se mezi publicistikou a uměním, pracuje v herním průmyslu (Charles Games) a vydává nezávislý interdisciplinární časopis Dýpt. Publikoval v časopisech Fotograf či A2, pravidelně píše pro Cinepur nebo ČT Art. Je autorem pořadu Otevřené hlavy na stanici Radio Wave ČRo. Studuje teoretický doktorát na Akademii výtvarných umění.

Ondřej Trhoň

hlavní editor Prostor on-line

Lucie Komm Berg Lucie Komm Berg

Lucie Komm Berg studovala kulturologii a archeologii na FF UK a sociologii na FSV UK. Profesně působila v archeologii a neziskové sféře (CARE, Starám se a pracuji). V současné době pracuje ve státní správě (oblast bezpečnosti, obrany a Evropské unie).

Lucie Komm Berg

redaktorka

Hanka Trojánková Biriczová Hanka Trojánková Biriczová

Hana Trojánková Biriczová vystudovala mezinárodní vztahy a žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala vědeckou stáž v Peace Research Institute ve Frankfurtu nad Mohanem. Pracuje ve státní správě, vedle toho publikuje v médiích (Marianne, Heroine, MF Dnes), kde se zaměřuje na aktuální témata mladých generací. Společně s režisérem Šimonem Holým moderuje pořad o současné popkultuře Kompot Radia Wave v Českém rozhlasu.

Hanka Trojánková Biriczová

redaktorka

Kateřina Papežová Kateřina Papežová

Kateřina Papežová

PR a distribuce

Štěpánka Dušková Štěpánka Dušková

Štěpánka Dušková je studentkou oboru Arts Management na fakultě multimediálních komunikací ve Zlíně. Zajímá se o současné konceptuální umění i hudební scénu.

Štěpánka Dušková

produkce akcí rP, sociální sítě, marketing

Barbora Hanzalová Barbora Hanzalová

Barbora Hanzalová vystudovala sociální a kulturní antropologii. V profesním životě se angažovala v různých vzdělávacích a inovačních projektech. Zájem o podporu menšin ji zavedl do neziskové sféry, kde se mnoho let věnovala interkulturní komunikaci na školách, pomoci uprchlickým rodinám při jejich integraci v ČR či organizaci interkulturního festivalu RefuFest. Skrze práci na důležitých společenských tématech se snaží přispívat k vytváření otevřenější a tolerantnější společnosti.

Barbora Hanzalová

manažerka redakce

Hoai Le Thi Hoai Le Thi

Lê Thị Hoài vystudovala žurnalistiku na UK, vizuální komunikaci na UMPRUM a v současnosti dokončuje umělecká studia na Sandberg Instituut v Amsterdamu. Živí se sazbou publikací a vystavuje svou uměleckou tvorbu.

Hoai Le Thi

grafička

Jakub Štourač Jakub Štourač

Jakub Štourač je grafik a divadelní tvůrce. Studuje na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Vladimíra Kokolii. V roce 2019 debutoval sólovým představením Wasteland (fyzické a objektové divadlo) a je součástí kolektivu HERONS VECTOR (per-logeum.com). Spolupracuje na projektech fyzického divadla a mezinárodních site specific divadelních projektech s Divadlem Continuo jako performer, sound designer a spoluautor. 

Jakub Štourač

výtvarník a sound designer

Tomáš Kořínek Tomáš Kořínek

Tomáš Kořínek vystudoval softwarové technologie na ČVUT FEL, aplikovanou informatiku na FI MUNI a Studia nových médií na FF UK. Jeho hlavní profesí je tvorba webových stránek a to především pro kulturní a neziskové organizace. Vedle toho se věnuje józe a zdravému životnímu stylu a střídavě žije na různých místech planety.

Tomáš Kořínek

tvorba webu

Adriana Vančová Adriana Vančová

Adriána Vančová, absolventka Akademie umění v Banské Bystrici v odboru intermédií a digitálních médií se aktivně věnuje fotografii již několik let. Věnuje se tvorbě autorské hudby, spolupracuje i s dalšími uměli a účastní se dlouhodobých uměleckých projektů. Spoluzaložila hudební platformu Řehole pro tvorbu, produkci, vydávání alternativní hudby a eventů.

Adriana Vančová

fotografka

Zavřít