RP uvádí: Eli Mlejnková

8. 11. 2023

Eli Mlejnková, narozená v roce 2002. Žije v Praze a studuje bohemistiku a rusistiku na FF UK. „Dříve než psaní jsem se věnovala kreslení a stále věnuji, jelikož dostávám přespříliš (nikdy dost) fotografií mrtvých zvířatek.“

Eli Mlejnková se v cyklu Madlen obrací na tarotové karty. Motivy související s ženskými mytologickými postavami nabízí role ochraňovatelek a vůdkyň, pomáhají skrze vzbouření, prorůstání a vnímání sebe sama dosáhnout přijmutí vlastní moci a vůle. Díky blýskavému šílenství nabývají klidu a tím mohou být zrcadlem a oporou. 

MADLEN

Pronásledovatelkyně

měsíční mlhovosti Obávat se
třísek z vyřezávanejch hůlek
zapálila je místo knotu svíčky

nosím si ho ve svý lucerně
abych viděla na cestu Když
chomítám o její kroky

zaslepujou mě hradby
ze kterejch nás studí 

chodidla špinavý od hlíny

běžíme dál Pronásledujeme se

zamotaná hlava se cuchá do vlasů

v kruhu Vyvoláváme něhu 
upletu tě
věnčíme lví rohy znající jen
popletu tě
bjeljenu jarosti Pod dotekem 

ti změknou v objetí 
obětí ti jsou
i nejsušší větve Vzplanou
kouř se zatoulá 

se mnou
splyne s měsíční mlhou

 

Nejdražší,

věž padla vyložením hekatina soudu,
dceřiné matky zadržely dech 
a protnutými staly se keři,
zornice vyčítavě trčí,
zatímco se o ně povstanutý opírá

musely se odevzdat kořenům,
aby pramať vyvolaly, která jediná
jim z čela mohla sejmout
černobýlnou korunu prorostlou lebkou

s tvářemi přitisklými ke stehnům
původkyni naslouchajíc, zahalené,
věštbou stanou se, když pohltí je běs


Vyvolávání

s hmoždířem na klíně otrhávala
snítky vavřínu, očima proťatýma
s pohyby prstů, smířlivost palcem 
z tváří setřela, vetřela se do sebe

plačící zem ji dovedla k jitřence,
které laskala vlasy, jednotlivé
padaly do proudu, unesly se
za prameny jí na hlavě vyrašily větve

musela se zrodit věčnou, 
aby mohla zestárnout, matkou 
byla matce, aby z ní vyřízla
své vlastní potomky

umazala je od mízy, nezapomenou,
když pletla věnec z lípy, slepila jí vlasy,
větrem už neškrtily syny, nikdo nemusel
být svědkem korunování

ulehla v kruhu, do trávy hlcena
ruce položené na hrudi roztáhla, 
chtěla se dotýkat, obětovala a byla obětí
zavřela oči a vdechla duši


Našeptávač

opakuje rozsudkem větu o příletu orla
nic se nemění, to jenom já měním podobu
klove oči jednomu z milenců sedících na kraji poháru
kdo to asi bude, když ne já?
zrcadlí se jim Smrtná ve vodě kalu.
převracím se, nevracím se, vrátíš se?
něžná bradavkami vítá pařáty.
nemůžu jít s tebou, ještě že zůstáváš
peřím ho šimrá uvnitř hlavy.
který se nebouří
která se bouří

 

Světice se zasvěcenou

snažili se nám vtisknout tělesnou svátost
voda je pojala za své Střepy
se rozutekly a s každým mrknutím
bodaly vnitřek očních víček Neusínej

v duchu se zformovaly Utvořily pár
první utonutá, druhá nebesy lapená
jenže obloha už nelíbá zem

hříšná panna moří odmítla
hekatino pozvání Místo toho
podala ruku veleknězi 
chtěla si sednout na jeho trůn

 

Podsvětní

udělala krok ze světa Přiblížila se 
nitru Chceš mě zahlédnout? v řadě
krčících se pod stínem anděla
nedotknutelnosti křídel mramoru

odrůst v topoly Vyrůst naopak
přikrýt si vlasy pod závoj Mít
smrtnou ruku Nechat si líbat
šeptat hmyzu do transu

chichotat se vrhajícím a sama
padat před nimi v edenské
zahrady žalu Naplakat Styx 
a pojmout ji za svou

vzít si s ní i jejího bolného
manžela

 

Ať hoří, ať shoří

zajali jsme ho v jeho kamennosti
svedli, ponechali žezlo, avšak 
rozhořeli uvězněného Měl pocit
že se mu otvírá brána

viděl ji, přísahám, přímo tady
mezi prsy, ještě cítím Žár 
zrcadlí můj chlad Rohaté
se znelíbilo pevně stát

jedno z ramen vždy trochu 
kloní k zemi Je lidštější 
ve své nestvůrnosti By se utopila
nebýt spalující vášně v prázdnu

ona nikdy neotvírá oči Narozdíl
ode mě A přesto se jí neschovám 
jinde než, kam mě zavřela


Památníky

vytesávat si do kůže podobiznu,
abys zkameněl Vzhůru nohama
popadáš k vzlétnutí pero Orlice
nebe hoří, tak nezvedejte pochodně
házejte věnce do hrobů svatých
místo ostatků Je s řekou
vzlétněte do skal a nenechte
se zarůst horninou Klíčící z mraku

v zahradě divizen nachazíte 
vadnoucí družku Zapomeňte
ať můžete prosvitnout Ji 
pochovejte daleko od sloupů
její prameny převládněte
bude těžko hořet, ale upadne
na pletené věnce Bude s řekou
dřít se o podzemní zdi

 

Odhalitelnost

tři fúrie ti sedí na hřbetě Čtvrtá
klečí a se zavázanýma očima
zírá na kněžku Bere ji za ruce
dává si je do klína Máčí v krvi

vidí do hlav Sfingy jsou bičovány
v sametu Se musí rozdvojit
rozblouznit mysli jiných Pojmout
jejich podoby a poznat se

skrývat se válkou Nacházet v ní 
opojení Procitnout vlastní vraždou
setřást vztahovačné a vyměnit
ostří meče za v kůži hnijící třísky


Děvy v zbroji

co vidíš? v kovových odrazech
se čeká na přílet čeho? si ukrytého
do deček co? nosíš ve svých utrobách
čím? hřeje, že jsi nucen si objímat hruď

až ho upustí, pohár přeteče
když nasytí vrchy, odmění se
smrští Přežiješ? proťaté srdce

 

 


Líbilo se vám? Sdílejte


Zavřít