revue Prostor uvádí: Linda Liczki

Představujeme Lindu Liczki (*2003), 

Linda Liczki studuje na italském gymnáziu v Praze. Básně publikovala v časopise Ink, povídku jí otiskla pardubická Partonyma. Ačkoli tráví většinu času v Praze, k básnické tvorbě ji inspiruje především rozmanitost české přírody.

Liturgická krajina

Sepjaté ruce stromů 
vystupují z vybledle čisté dálky. 
Říkám si: „V té mlze
působí jejich vážné, přísně
gotické profily tvrdě.” – 
Vidím je pnout se do výše 
jak hrdé tváře katedrál.

Krápe; nad zmoklými slatěmi
vítr pozvedá lem bílých 
rouch, jež citlivě halí nahotu 
kopců. Prokřehlá
hledím, jak stromy
obrací k nebi 
mramorový sloup svých
neochvějných pohledů.

Nečas

Zvony, jak ženské ruce, 
jež sypou do kraje šedavé
světlo, mdle svolávají 
ke stavení krávy. 
Hněď kopců
jim mlčky odpovídá. 

Sníh tlumí měkkým tichem 
zvuk zvonů, 
jako by jej ukryl 
do bílé látky. Nesmírně 
bledé, nesmlouvavé
vločky stékají po
tváři poutníkově. 

Našedlé přítmí 
pokrývá kopce a
vysušené slatě, pokrývá 
pastviny a stíny. 

I poutníkova chůze 
se v něm zdá tichá: 
bezzvuce dopadá
na zmrzlou zem – 
pobledlý krok 

za krokem. 


Jitřní hudba

V noci sněžilo; cítila jsem
ve spánku vločky, každou jednotlivě, 
padaly jak lesklé bílé perly
na ňadra zahrady. 

Teď po probuzení 
jsem s uzardělou tváří vyšla 
ven: všude spousta světla. Mých 
pět starých vrb mi moudře 

pokynulo – vlasaté hlavy 
se sehnuly a vrhly 
dlouhé stíny na bledě vážnou zem. 
Šlapu ve sněhu, bořím se 

a zvedám. Mé kroky hlučí, 
vytváří šlépěje: bořím se a 
zvedám. Jsem
velice klidná z té třpytné běli. 

S nesmírným mírem 
počítám své stromy, odklízím
sníh z cestičky k domu, s nesmírným 
mírem, tichým usmáním. 

Všimla jsem si ptáka, jak vzlétl – 
jeho stín se třikrát zatřepetal 
a ztratil. Tam v dálce, kde není domov,
se třpytí tvrdé, anonymní 

mdlé perly, říkám si
kývajíc majetnicky hlavou. Mé
vrby se nahýbají a sklání – Tak měkce, 
tiše ševelí do bílého jitra. 


 


Líbilo se vám? Sdílejte


Zavřít