revue Prostor uvádí: Alexandr Pech

Představujeme Alexandra Pecha (*2002) z Děčína,

Alexandr byl oceněn v několika literárních soutěžích, mj. v Hořovicích Václava Hraběte. Absolvoval několik autorských čtení a své texty publikoval ve studentských časopisech a v Inku. Kromě psaní překládá texty z francouzštiny. Žije a studuje v Praze.

SE VLČÍŠ

Ještě zmlkají hrdla rzí skropená

 

Marie slova mi drhla

na způsob vydřených držek akcizáků 

dávno před tím než jsem tě vyslovil 

Po kolenou k mázdře klesal jsem hltanem  

a ve výduti nahmatal němou kost

 

Marie a za to prosím omluv mne

že onanoval-li jsem v bejlí

nemyslel jsem na tvá ústa

 

Piji zbytky krve 

a před tělem skrývám se laskáním ohanbí 

certle házeje teprve kulhavým lokajům

Jsi nevěstkou stelnou když stehna roztahuješ vykleštěncům 

 

A zatímco mě vyštvali i z poslední empory

neboť jsem příliš slintával

nad plodovou vodou vyholených šestinedělek

vlekle se vlčíš z ruměnců ve víčkách

voňavá po bolácích
 

KDYŽ DÍVENKY

Ovšemže jsem hltal zkrouhlou oblost masa

před liknavými pukrlaty nedochůdčat

ale od chvíle kdy mě místní rasové v kasematech

psího řeznictví překřtili na obřezávače řehtavých rtů

Marie pohrdá umazanými polibky

Leda snad olizovat bělma zvrácená naruby 

nebo se slídit jícnem po spolykaných sykavkách

 

Od mlčení k němotě tichneme 

v drobných krocích vyschlých řečišť 

a že i hrobaři občas hlušina zaskřípe v zubech

sežvykujeme drolivost zámlk 

Chtěla bys z milosti souložit s pohůnky 

jenže léčíš šťavelem mou slintavku 

 

Alespoň ejakulovat výměšky tlam

do bolesti 

kterou nevydrhne matčin obstarožní jazyk

Marie když dívenky jdou do školy 

ještě dnes se pomočím

 

MĚ JEMNĚ 

Ať tedy chlubíš se vybělenou dělohou

hladových varhaníků před koktavým kazatelem

zatímco budu ze zdí smývat vlastní sperma

nebo na nárožích mrchovišť 

našeptávat vzteklým kurvičkám

pastorály o zparchantělých nekřtěňátkách 

 

Jen mě jemně potrať do použitých vložek

jelikož nelze snášet způsob

jakým ztučnělým šlejfířům 

podřezáváš volátka a koněberkům 

za mrtva dráždíš moudí 

a přece přikládám ucho 

k cedrovým rakvím v očekávání 

že zaslechnu škrobenou hluchotu 

zastudena líbaných dívek z masny 

 

Drápat se z rozlitých koryt

jako za noci kdy jsi mi obětovala trnovou korunu

a já se nalezl svinutý pod nalitým ňadrem

s ocucaným palcem
 

ODTOKEM

Ano jedině v omletých kůstkách 

morek akorát na tři prsty

rozemni do masa drolícího se

vzadu v kuchyni pod nenechavýma rukama

vzdálených příbuzných

 

Tak akorát žeber v přítmí šlach

z nichž se kusy těla měkce táhnou

na porcelánové podnosy

Rozmazat ticho do ztracena

k večeru prošmejdit příborník

a vybraným způsobem 

rozbodat matčina ňadra

 

Ponor do vláčného

nejspíš porod podomácku

tj. pod sprchou smýknout vyvrženým pajšlem

a jestliže se nepovedu

nechat mě zmizet odtokem

mezi černými chloupky

 

S POSKVRNOU 

Za pleskotu masa plachý pohled

Jsi bez plerézy  

zato však neobratně oplodněna

v tepaných přírazech 

Ale ještě se sype rez ze slov

zadřených ve vroubcích jazyka

 

Ani nyní nejsme sami

Zatínáš se do úponků cizích prstů

a ticho praská pod povrchem

 

Zase plozen s poskvrnou 

a mlčel bych alespoň

nebylo-li by mi mělko v ústech

 

V KRVIŠTÍCH

 Michaele

I.

Svrbivá slůvka ohryzáváš na ticho

 

Klopýtáme po lemu našeho mlčení

jako slepená ústa nemluvňat

zatímco Ti ze rtů plaše krvácím

čeřivé polibky

 

Navlhlou měkkost rozrážím

o břeh Tvých pánevních kostí

Sápavěji přes mě protékáš 

 

Smršťuji se 

abys mě zvlčil do mělkých pórů 

nebo prorostl mou pochvou 

 

Teplou mne slízáváš z kalhotek
 

II.

Macatá slina 

mi krabatí do změklých cév

Po sobě hloubí ostřejší vrásku

 

Tlučeš mi do lýtek

a odřezáváš zbytky masa

 

I když mě bolíš po těle

vykoupil jsi mne dutým hrdlem

a zhrublými prsty

 

Miluji Tě do krve

 

III.

Znovu se řineš do krvišť mého těla

jak bys hladce ohmatával zteplalou plodnost

Břitvou jazyka jizvy jitříš 

 

Má krev Ti protéká dlaněmi

 

Plýtváš mnou do syta

a zarýváš se do sypké kůže

Dýcháš mými ústy

a hladovíš po plodu v děloze

 

Až ho porodím

vlastnoručně jej zardousíš

pupeční šňůrou 

 


Líbilo se vám? Sdílejte


Zavřít