Rekomando Anny Smékalové

Tadeáš Biron: Haraburdí

Na okraji, ale outsider to není
Tadeáš Biron stejně jako kultovní Lord Byron ve své sbírce zve k nahlédnutí do svého života skrze autobiografické básnické záznamy. Romantismus pouti Evropou počátku devatenáctého století je vystřídán ironizujícím (anti)romantismem každodenního života industriálních Kralup nad Vltavou v období pádu totality. Tuto realitu však básník popisoval osobitým způsobem, třeba skrze subtilní vnitřní pohnutí vyvolané změnou trajektorie letu racka spatřeného během chůze kolem řeky. 


„Je marné chtít, abych byl hlubší ve svém vnímání / a myšlení – nebo abych byl jemnější. Mohu být / jedině pravdivý, jak je pravdivé mé vnímání / na procházce do Chvatěrub třeba…“

Biron, občanským jménem František Kouřil, ve sbírce fragmentů básní, úvah, šepotů a výkřiků, nazvané signifikantně Haraburdí (Venkovské dílo, 2021), odkryl prostor své existence daleko přímočařeji, než v první vydané (čtenářstvu téměř neznámé) sbírce Neviditelné slunce (Magalhaes-Cano, 1998), která čtenáři zprostředkovala spíše sevřenější a vycizelovanější básnické útvary.

V Haraburdí se chvílemi ozývá obratný glosátor kralupské chemičky, stejně jako literární fajnšmejkr nebo stárnoucí muž v období nastupujícího kapitalismu. Střídání všech těchto poloh v sobě ukrývá spíše nuancovanou rozmanitost než roztříštěnost. Jako červená nit se sbírkou vine básníkovo odzbrojující a absolutní přitakání životu. A poezii. Biron, který v Kralupech pozdního 20. století rozdmýchával věcný spor nominalismu a realismu, nakonec pro sebe objevil sugestivní holistické pojetí vlastního bytí a tvorby inspirované mimo jiné i četbou východní spirituální a filozofické literatury a její praxí; nezřídka kdy laskavě ironizovanou:

„Řekni sama, jak je možné být nad tvým břichem / taoistou? Takže jestli toužím znovu / spatřit tvé břicho, / proč se namáhám být taoistou?“

Bironova recepce dobové překladové literatury různé provenience - možná nejpozoruhodněji té anglofonní, zahrnující zejména dílo W. C. Williamse nebo C. Sandburga - z něj v kombinaci s četnými odkazy k žité tradici českého a moravského folkloru udělala neopakovatelného solitéra české poezie. Insidera, který žil na okraji, ale tvořil zevnitř.

Haraburdí
Tadeáš Biron
Venkovské dílo, 2021

 


Líbilo se vám? Sdílejte


Zavřít