Těla Kláry Vlasákové

Rekomando Olgy Słowik
24. 4. 2024

Těla starých žen nenaplňují ideál ženské krásy, jímž jsou hladká, pružná, štíhlá těla na pomezí dospívání a dospělosti. Proto jsou buď úplně neviditelná, anebo naopak až nepříjemně nápadná – jako těla oběšených myší, které někdo rozvěšuje v pražských parcích. Většinou tak od nich radši odvrátíme zrak, a to i kdyby se jednalo přímo o naše tělo. Podobně budeme raději přehlížet i sexualitu seniorek a seniorů, která je tabuizovaná téměř stejně jako sexualita dětí.

Toto jsou východiska útlého románu Kláry Vlasákové. Přes jasně vymezené „téma“ prózy, nejedná se o román à thèse, v němž by jednotlivé postavy pouze reprezentovaly určité postoje a problémy. Přestože důchodkyně Marie možná až příliš jasně reflektuje svoje postavení a postavení seniorek obecně a její dcera Róza je silně nesympatická a neempatická, Vlasákové se podařilo napsat obě postavy tak, že se čtenářka dokáže vžít do uvažování obou žen, najít pro obě pochopení. Jak dcera, tak matka se snaží vyjít té druhé vstříc, akorát to dělá naprosto nevhodným způsobem. Nedaří se jim překlenout mezigenerační propast.

Určitou naději přináší moment, kdy Róza otěhotní. Mateřství dcery se může stát příležitostí ke sblížení obou žen. Nestane se. V kontextu Rózinina těhotenství se objevuje i jeden z nejsilnějších momentů románu: kapitola, která popisuje proces umělého oplodnění, což rozhodně není téma, kterému by se v české literatuře dostávalo větší reflexe. Ženské tělo, kterému se nedaří přirozeně otěhotnět, je další variací na tělesné selhání žen. Naplňovat ideál krásy nestačí – ženské tělo by mělo ještě plnit „svou biologickou funkci“. Pokud není toho schopné, je podrobeno (sebe)kritice i zákrokům, které narušují jeho důstojnost.

Seznamte se s Těly, jejichž konstrukce je promyšlena a dovršena na poslední stránce, která přinese pozoruhodný twist a vnese nové světlo do všeho, co jsme právě přečetly*i.

Seznamte se s vrásčitými, pomalými, otylými, nemocnými těly stárnoucích žen.

S krásnými, ale selhávajícími těly mladších žen.

S těly dětí a seniorů, která cítí sexuální touhu.

S těly mrtvých myší, která někdo věší v pražských parcích.

S tonoucími těly.

S močícími těly.

S těly zraňujícími a zraněnými.

S unavenými těly.

S mizejícími těly.

 

 

Klára Vlasáková: Těla.
Listen, 2023.
 


Líbilo se vám? Sdílejte


Zavřít