Nikola Brabcová

Na počátku potravinového řetězce stojí rostlina, stejně jako my, cítící bytost. Současný trend městského pěstitelství můžeme vnímat jako vzdor světu peněz, agrese a úspěchu, ve kterém i „obyčejné“ sázení brambor, s nejistými výsledky, je revoltou proti konzumu. Proces růstu a zrání, kterému jsme přítomni, odkazuje zpět k nám samotným a v centru velkoměsta křísí naši sounáležitost s přírodou. Nedochází k radikální změně chování s rychlými výsledky ve všech oblastech všedního života, ale jde o pomalou plynulou proměnu vnímání svého okolí i sebe sama.

Tento způsob je podporován mnohými, často spíše módními aktivitami, díky kterým vznikají nové sociální konstrukce a do značné míry umělá ekonomická infrastruktura. Autorka (Nikola Brabcová) vyjadřuje postoj a charakter své generace vizuálně průzračně, zářivě a formálně skrze estetický úzus doby.

- Karin Šrubařová
 

---

NIKOLA BRABCOVÁ (* 1987) vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze v malířském ateliéru Vladimíra Skrepla. V roce 2014 založila studio Prototyp, zahrnující galerii pro současné umění a mezioborové aktivity. Již několik let se spolupodílí na projektu Artyčok.TV, publikačním portálu podněcující trvalou výměnu názorů v české audiovizuální kultuře.


Líbilo se vám? Sdílejte


Zavřít