video tape

Michael Papcun
19. 12. 2020

Vítězný básnický text druhé literární výzvy Kampusu Hybernská

video tape 1

I.

Každé leto je 

o zmrazení odrazu na hladine 

o zameniteľnosti 

                  začiatku so záverom

 

domom tu zo striech padá súmrak a hladina bazénov

 tvrdne až kým 

             sa z napadaných listov nestanú jašterie šupiny 

                

komparz uteká pred búrkou 

na druhom konci scény ošupujem horľavé svetlo

 lacnú plastovú fóliu 

 

momentky v oknách taxíku nám ostávajú ako pohľadnice

 nedovolia aby sme zabudli

          na pohorie rozostrené v zatmení  

meno človeka, v ktorého posteli už neprespíme 

/Malá Fatra sa na Instagrame mení na Wyoming/


 

don't think of the danger
or the stranger is gone
 

 

aj moje rozprávanie 

spomalené a s oslabenou imunitou

 zasahujú ekologické katastrofy: 

každé ráno počujem o vymieraní nadprirodzených druhov

kryptidov a lovcov drakov

                ich urbánnych alternatív 

                         ktoré mi každý deň prinášaš 

                    do feedu 

 

som súčasť najnepríjemnejších ľudských procesov 

rozširujúcich sa ulíc

 pachu rozhorúčeného asfaltu  
 

                

II. 

... roztrasený objektív

             rotácia oblohou a rozmazaná zem 

             monológ uniká ďaleko za reproduktor / 

Sometimes I scare myself, myself

 

problém je strach

opísať veci naozaj tak, ako si ich pamätáš 

 

stvorili nás z neporozumenia

 a neochoty                

          teraz chceme utiecť

bez západov slnka, prekračovania rýchlostí

 všetkého, čo ti pripomenie „okázalosť“

        

 ale bezvetrie zadržiava náš pach 

a tlačí nám tváre k roztekajúcemu sa asfaltu 

 

I

smell

 the 

Californication 


 

video tape 2

 

I.

môžem hovoriť o vzbure 

kliatbach a tajných sprisahaniach

vrastených do omietok ako pleseň

 

ale keď vyjdem z bytu

na ničom z toho už  nebude záležať

 

chcem odísť, aby som sa mohol zohnúť 

             ponoriť ruku hlboko do trávy a vyťahovať 

             kostry salamandier

 

no namiesto toho strávim ďalšiu noc

 v nesprávnej polohe 

 

strieborné prstene a ošúpaný tmavý lak

     prekryjú krajinu a namiesto farebne vyznačených trás 

                  ma vedú štruktúry kože

  nové priechody a alternatívy

                 ktoré sa mohli ponúknuť kým tu neležíš

  vraciam sa k písaniu 

ako ku zlozvyku

 

Napriek všetkému stále existujú miesta

kam text nikdy nevojde

nepustí ho príliš hustá a tmavá flóra

syntax sa dusí v nadmorskej výške 

a neprijatá biotopom 

               je odkázaná na vyhynutie

 

II.

Moji známi vedia takmer dokonale

 manipulovať s obrazom

vytvárať súdržné svety

              ilúzie bez prasklín a zrnenia 

 

môj videofilm sa zatiaľ stále trúsi do slov 

 dokola prehrávanej skladby

 

                     Everyday

 

  Counts                like 

                                                 crazy 

                   smoke              haze
    Wanna

                      get  

                                       soaked

 

?

 

                  Wanna 

film a tape                      on 

the                                                      speed

                         

                             boat?


 

/ / / / / bez ozvien melanchólie

 alebo nostalgie 

za stratenou

 

 jednotou 

 

III.

experimentovanie so zabúdaním nemá zmysel

keď sa môžeme vrátiť na cestu

            kde sa aspoň na chvíľu plnia chlapčenské sny

 

chrómový lak, tribal, masívne elektróny a spojlery 

 

ohlušujúci štart 

 

od asfaltu sa dvíha horúci dym 

         ktorými aspoň na chvíľu 

prekryje zraniteľné miesta  

video tape 3 

 

I.

Najľahšie sa premýšľa v obrazoch

ktoré mi nepatria

 

    spomienky už nie sú doma tam, kde sa odohrali 

miesta strácajú pamäť 

aby z nich boli voľné priestory na prenájom

vytrhaná dlažba 

               a hadice trčiace z betónu 

uprooted from a dream I had

 

scvrknutý svet opakovane zalievaný do vosku 

ako do tropických dažďov 

 

lesy a bočné cesty znehybnejú a minulé životy sa postupne 

deň po dni 

vzdávajú fotografického charakteru 

 

II.

       obzretia sa späť sú pornografický žáner 

    pokrčené tričká a  kondómy 

zmäkčujú kontakt so studenou podlahou 

 

z dedinskej ulice

plnej korodujúcich vrakov sem nedopadá žiadne svetlo 

som iba duch, kryptid 

miestna historka 

ktorú zachytíš  na pár sekúnd  

pri prechádzaní chodbou 

                                                      look back 

                    look back 

 

I dont wanna

                           

                                       look back

 

III.

spôsob znovuprežívania vystihuje digitálne zrno, 

nie to, čo je zobrazované,  

nové štruktúry, vyrastajú z obrazu ako plesne 

 

dokážem prežiť

 pod prachom na polici

                         ako odkaz na nevidené filmy

                          alebo v častiach dávno zmazaných strof 

          na ktoré si možno občas spomenieš ? 

 

vyschnuté konáre ti stále oškierajú

 tvár a stehná 

a vysoká tráva požiera identifikačné údaje 

 

ostatky sa v našom podaní

nebalzamujú

ani nerozkladajú 

   pretože príbehy už nekončia 

 

              dnes v noci ožívajú mŕtvi 

                  a ty si

                         nový symbol smrti

 

---

Michael Papcun (Piešťany) písaniu sa vlastne venujem väčšinu svojho pracovného aj voľného času. Či už ide o copywriting v reklamke, hudobné alebo filmové články, čerstvo rozpracovanú magisterskú prácu na VŠ, alebo šestákové melodrámy na pokračovanie v chatových oknách. Stále sa snažím, aby čas venovaný písaniu nešiel na úkor času venovaného čítaniu.

Cyklus Video tape je inšpirovaný súčasným popom, sad trapom, filmami a hrami s car racingovou tematikou a osobnou nostalgiou ako dominujúcim stavom prežívania. Eskapizmus je v cykle zachytený ako opakovaný pokus o únik, ktorý ale ústi do cykliacich sa retrospektív a minulých časov, ktoré sa už nezjavujú iba ako spomienky, ale skôr ako duchovia.

 


Líbilo se vám? Sdílejte


Zavřít