Učebnik #3: Vveděnskij a Smrtipot

Honza Kistanov

Bedekr Honzy Kistanova po kultuře východního bloku. Tento bude tzv. intermediálním propojením poezie a post-sovětské animace.

© Sonya the Moon 

Alexandr Ivanovič Fedulov natočil na sklonku sovětské éry animovaný film dle básnické předlohy Alexandra Ivanoviče Vveděnského.

Ten byl blízkým spolupracovníkem a přítelem Daniila Charmse, se kterým založil nejprve filosoficko-spiritistické uskupení Činari a poté i literární skupinu OBERIU.

Skupina ve svém manifestu nutně trvala na opuštění tradičních forem umění a namísto toho se zabývali groteskou, alogismy, a absurdní poetikou. Poetika obrazné představivosti.

I přesto, že skupinu podporoval např. Kazimir Malevič, byli její členové tvrdě represováni, byla jim zakazována publikační činnost atd.

Vveděnský se proto uchýlil k tvorbě pro děti, ale i ta mu byla brzy zakázána pro údajné „ukrývání protisovětských narážek“ do nonsensových veršů.

Po Vveděnského zatčení v roce 1936 je o jeho osudu velmi málo známo. Historici se domnívají, že zemřel během evakuace Charkova, kde nestihl nastoupit do přeplněného evakuačního transportu. Jiní tvrdí, že zemřel v pracovním táboře na dysenterii.

Zdá se, že celou svou tvorbou k takovému konci vyloženě směřoval.

Text Smrtipotů je tu divadelní hrou, kde autor klade jasné režijní poznámky, tu poezií, místy jsou to shluky obrazů.

Mnozí o Fedulově zpracování hovoří jako o “nejexpresivnějším animovaném filmu” minimálně v prostoru tzv. Společenství nezávislých států, tedy pohrobku Sovětského svazu.

Ovšem jako popis atmosféry 30. let v SSSR nebo i na počátku 90. let v již nově vzniklé Ruské federaci slouží výborně. Výhodou je, že kvůli jasnému tempu a skvělému překladu Václava Daňka je možné současně koukat na film a k tomu si číst báseň jako titulky.

Překlad otiskujeme s laskavým svolením Václava Daňka a nakladatelství Brody.

SMRTIPOT
o třech kapitolách

Synové stáli u stěny a blýskali nohama s ostruhami Potom zaplesali a pravili

Pověz otče našich psot
co je to ten Smrtipot

Otec jim odpovídal a blýskal očima

Nepleťte si pacholci 
jaro s cestou ke konci
zlý je sivý Smrtipot
anděl otec vašich psot
jeho krutost znám já zblízka
smrt mě čeká opodál
na mé hlavě zeje lyska
bleskovice ouzko žal
Sotvakdo můj život spasí
čas mi sebral všecky vlasy
sokolíka s sebou vzal
smrt je opodál
smrt ouzko žal

Synové zacinkali na zvonce a zahřímali houfně na otce

Na to se tě neptáme to věz
myšlenky my klenem jako věž
pověz nám ty otče psot
co je to ten Smrtipot

Otec zvolal

Povím v Prologu
Prolog bude vlastně o Bohu
Zasni se zasni
koukej se na sny

Synové ulehli Houby v kapsách Zdálo se že stěny že i ty
stěny naslouchají Ach co všechno se jim asi zdálo a co všec-
ko se nám jako i jim nezdálo Počkejte Co je Že otec na je-
jich otázku už podruhé neodpověděl A že se obrací k pro-
buzeným synům blýská brvami a provolává

Ať tancuje a zpívá
šedivý dav
ať ruce rozkomíhá
jak člověk sám

Dne pokojného blaha
plyne tvá voda
Ideál smrti po mně sahá
brzy s ním splynu

Jak mořské vlny letí koně
Podkovy zvoní
Odvážní koně plní ohně
v zániku skáčou

Ale co víme o zániku
my smrtelníci
Co ty mně zjevíš okamžiku
zda zvím tvou pravdu

A před očima postel stojí
Můj dech se úží
Pod stěnou přijmu pod obojí
vlajku a růži

Synové synci Sbohem světe
Já umírám Já umírám
Na parolodích nejezděte
Amen

Synové se postavili do řady zablýskali nohama a zatančili čtverylku

První syn jako první pár
    Co je to ten Smrtipot
    Mluvte otče našich psot

Druhý syn jako druhý pár
    Smrtipot je asi klec
    věnec špelec kostlivec

Třetí syn jako třetí pár
    Kdo ví otče našich psot
    kde je kdo je Smrtipot

Otec zablýskal očima a úděsně zasténal
    V loži ležím Už chci spát

První syn
    Přestaň otče achichat
    Dřív než umřeš hlavo nám
    rozlušti náš hlavolam

Druhý syn křepčí jako knížecí pochop
    Haťa paťa Smrtipot
    táta táta našich psot

Třetí syn roztančený jak letící kulka
    Čapka dělá kašpárka
    já jsem loďka loďkalka

Synové ustávají v tanci Nemohou přece věčně křepčit ani
mlčky posedávat u pohaslé otcovské postele Dívají se mu do
vadnoucích očí Chtěli by si to všecko ještě jednou zopakovat
Otec umírá Zvětšuje se jako bobtnající hrozen vína 
Úděsný je pohled do jeho takzvaného obličeje Synové ustu-
pují tajně a nehlučně do pověrečných ulit

Smrtipot je studený pot vystupující na čele umírajícího
Ano Rosa smrti To je ten Smrtipot

...

Honza Kistanov je produkční a občasný komentátor.


Líbilo se vám? Sdílejte


Zavřít