Rozřezat muže na cucky je úniková cesta

Valerie Solanas: S.C.U.M. Manifesto
20. 7. 2023

Přinášíme ohlédnutí za mizandrickým manifestem Valerie Solanas, známé též jako strůjkyně atentátu na Andyho Warhola. Od jejích postojů i činů se ale zároveň – jakožto mírumilovná redakce, kde pracuje i několik feministů-mužů –, distancujeme. Proč o něm tedy informujeme? Vzhledem k tomu, že je manifest stále vydáván a stal se i součástí popkultury, myslíme, že je dobré o něm přinejmenším vědět.

Solanas, slovy Michela Houellebecqa, „byla ve své generaci prakticky jediná, kdo měl odvahu následovat pokrokové a racionální postoje v souladu s nejušlechtilejšími aspiracemi západního projektu… s dlouhodobým cílem vybudovat novou přirozenost na základech odpovídajících mravnímu zákonu, a nastolit tak univerzální království lásky“.

 

REKOMANDO: ANTONÍN ZHOŘEC

S.C.U.M. Manifesto, řízný a radikální text Valerie Solanas vydaný v roce 1967 výbušně odpovídá na útlak žen v prostředí mužsky nastavené společnosti. Vybízí ke vzpouře, zkurvení systému, zničení tržního hospodářství a násilné likvidaci mužského pohlaví. 

S.C.U.M. = Society for Cutting Up Men
(Společnost pro rozřezávání mužů)

 

Zubožené mužství radikálního feminismu sexismu

„To call a man an animal is to flatter him; he’s a machine, a walking dildo.“ 

Solanas ve svém manifestu muže nešetří, nechává je vyráchat se ve zvratkách všech mizerných vlastností a ukazuje, kdo je tady, nebo by měl být, ve vůdčí pozici: ženy. Ty jsou podle autorky mužům přirozeně nadřazené.

Muži, „jejichž ego sestává z jejich péra“, jsou svým přirozeným nastavením oproti ženám druhořadí, zkriplení, nedomrlí a v žádném případě by neměli mít v rukou moc. Takzvaně radikálně feministický manifest se zde dopouští převrácení nezdravých patriarchálních rolí do nezdravě matriarchálních a nestydí se za to. Muži se v něm stávají nedokonalými ženami, ochuzenými o schopnost spolupráce a soucitu; pasivní egocentrickou lůzou, která si je vědoma svojí pasivity a zbytečnosti a která si svoji nedostačivost projektuje do žen, protože je nenávidí. Stávají se lidmi, kteří mají jediný zájem, a to ukořistit pro sebe trochu prcu. „Sžíraný vinou, studem, strachy a nejistotami dosáhne muž s trochou štěstí sotva znatelného tělesného prožitku, a i přesto je posedlý prcem; proplavil by se řekou soplů, zanořil by se po nosní dírky do hromady zvratků, když si myslí, že na něj bude čekat přítulná pička.“ Solanas také říká, že muži nejsou schopni dosáhnout společných cílů, protože „cílem každého muže je mít všechny kundy pro sebe“.

Jediná kvalita, kterou mužům autorka přiznává, je, jak dovedně dokázali přesvědčit ženy o tom, že ženy jsou muži a muži ženy, tedy že ženy jsou ve skutečnosti ty druhořadé chudinky; čímž zároveň dokládá své překlopení nezdravých patriarchálních náhledů na mužskou stranu barikády.

Katalyzátorky změny: SCUM přijdou a rozbijou ti hubu

„SCUM is out to destroy the system, not attain certain rights within it.“

Solanas střílí své kulky do všech mužských směrů a vybízí přirozeně nadřazené a schopnější ženy k chopení se vedení společnosti, které už dávno mělo být v jejich rukou. Přerod do ženské nadvlády mají zapříčinit SCUM, tedy „dominantní, zajištěné, sebejisté, hnusné, násilné, sobecké, nezávislé, hrdé, vzrušení vyhledávající, svobodomyslné, arogantní ženy, přesvědčené o tom, že dovedou řídit vesmír.“ Malá hrstka takových žen by podle ní během jednoho roku mohla systematickým kurvením systému, ničením majetku a vražděním ovládnout Spojené státy. Jedná se o ženy, které se nespokojí s cestami občanské neposlušnosti, a naopak budou vykonávat kriminální činnost. Muži mají být až na výjimky systematicky vyvražďováni; výjimkami jsou například ti, kteří „usilovně pracují na vlastním likvidaci“ nebo muži, kteří vraždí muže.

Z plánu systematického vraždění mužů až do chvíle, kdy budou zcela podřízeni a nebude to potřeba, který autorka předkládá, čiší naléhavá potřeba změny tehdejšího i stávajícího stavu věcí, kdy ženy byly a jsou ve společnosti utlačovány, nerespektovány a opomíjeny. Navrhuje zoufalé řešení zoufalé situace. Její návrh je reflexí krutě sexistického prostředí, ve kterém žila a ve kterém jsou ženy dodnes nuceny žít. 

Obdobně bojechtivý levicový rozměr

„There’s no reason why a society consisting of rational beings capable of empathizing with each other, complete and having no natural reason to compete, should have a government, laws or leaders.“

Solanas svaluje na muže vinu za všechno, co ve společnosti nefunguje (a právem! Vždyť jsou u moci.): „Naše společnost není komunitní, je jenom souborem izolovaných rodinných jednotek. Zoufale nesebejistý muž se totiž bojí, že ho jeho žena opustí, jakmile se dostane do kontaktu s jiným mužem nebo čímkoliv jiným, co aspoň zdánlivě připomíná živou bytost, a proto se jí muž snaží zabránit v kontaktu s ostatními muži a tou trochou civilizace, co tady máme.“ A její kritika postupně nabírá (pokud ho neměla celou dobu) politický rozměr. Říká, že se sounáležitost nemůže rozvíjet ve společnosti založené na penězích a zbytečné práci. SCUM mají kromě vyvražďování mužů za úkol nepracovat, být kurvící silou, získat zaměstnání a pak ho nevykonávat. Neúčastnit se pracovního života vůbec podle autorky není řešení, „vyloučit samu sebe není odpověď; kurvení je. Většina žen je vyloučená už teď; součástí nebyly nikdy.“

Základní změny, které mají SCUM provést, je zničení tržního hospodářství a automatizace co největšího množství práce s cílem, aby ji nemuseli vykonávat lidé. Tím se zároveň vyřeší původní mužská otázka. „Po odstranění peněz už nebude potřeba muže vyvražďovat; ukradneme jim tím jediný prostředek nadvlády, který doteď měli nad duševně nezávislými ženami.“ Solanas kromě toho říká, že jakmile se bude společnost skládat z rozumných bytostí schopných soucítit s ostatními, nebude už potřeba vláda ani zákony. Dochází zde k představě komunitního bezvládí, společnosti založené na sounáležitosti.

S.C.U.M. Manifesto žádá neslušně patriarchální společnost, ať si trhne nohou, a apeluje na její vědomý a rychlý rozvrat nelegálními, nehumánními prostředky. Vnucuje zažité stereotypy o ženách mužům; muže dusí svojí nelítostnou kritikou a vyzývá, aby je drsné, hnusné a hrdé ženy ve svém vlastním zájmu vyvraždily. Solanas přinesla ostrou a převráceně sexistickou reakci na zoufalou situaci utlačovaných žen v patriarchální společnosti.

Valerie Solanas
S.C.U.M. Manifesto
edice publikovaná Active Distribution Croatia, 2022

 

 


Líbilo se vám? Sdílejte


Zavřít