Rekomando Kristýny Boháčové

Pramen vyvěrající z nás, bez nás

Ohromné úsilí žít. Navzdory okolnostem války i poznání vlastní slabosti. Sdílení denních příhod i usměrňování hemžících se myšlenek. Válečné dopisy francouzského přírodovědce, filozofa a jezuity Pierra Teilharda de Chardin (1881–1955) v sobě snoubí tohle všechno. A navíc jsou pozoruhodným dokladem péče o druhého, který je sice daleko od zákopů a střel, ale s nímž je možné skrze slovo udržet kontakt.

Teilhard prožil první světovou válku jako nosič raněných a vojenský kaplan. Dostal několik pochval za obětavost a statečnost, s nimiž „pohrdal nebezpečím“. V dopisech, které si vyměňoval se sestřenicí Marguerite, se zračí především jeho obrovská vnitřní síla. Zároveň v nich také načrtává myšlenky, které ve svém pozdějším díle rozpracuje. Právě v jeho pojetí je evoluce propojena s křesťanstvím, kdy je rozmanitost možností, jež každý nese, odrazem nehotového světa a pulzující výzvou, nikoliv již vylitou formou, kterou je třeba zaplnit. „Připadá mi, že člověk má podstatnou povinnost vymáčknout ze sebe a ze země všechno, co může tato země dát […] Růst a co nejvíce se realizovat, to je zákon vlastní všemu bytí.“ (dopis z 8. září 1916)

Svoboda, která je také tímto nedokončeným růstem, se prohlubuje v momentech, kdy se člověk angažuje ve světě, kdy vstupuje do vztahů, kdy svou prací přetváří realitu. „Připadá mi, že vždy existuje prostředek, jak být velmi odpoutaný, když se pevně přimkneme k takovému prvku světa, který se vynořuje a zbožšťuje.“ (dopis z 18. ledna 1917)

Takový život – vědomý a odvážný – vede k zodpovědnosti a větší radosti, které berou to, co je tak, jak to zrovna je. Člověk si i ve chvílích krize v hloubi uvědomuje sám sebe a ani v největším nepokoji se neztrácí.

Chardinovy válečné dopisy tak dokládají jak péči o sebe samého a svět – přesně z důvodů, které jsem právě popsala –, tak péči o druhého, jehož situace nejsou mými, ale k nimž mohu skrze empatii hledat cestu.

Česká společnost Teilharda de Chardin zahájila své působení v roce 2020 a v loňském roce vydala právě Teilhardovy válečné dopisy, které skvěle přeložili Tereza Hodinová a Jan Petříček. S Nakladatelstvím Malvern chystá Společnost na tento rok 13. svazek jeho spisů, Srdce hmoty, a na rok 2024 se plánují Spisy z válečných let. 


Zrod myšlení: Dopisy 1914–1919
Pierre Teilhard de Chardin
Překlad: Tereza Hodinová, Jan Petříček
Malvern, 2022

 


Líbilo se vám? Sdílejte


Zavřít