REKOMANDO Jana Spěváčka

Tomáš Gabriel: Čest chlapa

TROJÍ REALISMUS CTI CHLAPA TOMÁŠE GABRIELA

Rozsahově i typologicky je Čest chlapa (Dauphin, 2021) nejspíše novela; šíří záběru, kombinací sofistikovaného i hutného jazyka, který zahrnuje kromě jiného i občasný moravismus /viz plytký talíř/, se však zdárně vyhýbá pokušení přejít do románové formy. Touto sebekázní autor dociluje toho, že se čtenáři umožňuje svěží, vtipný a přitom neplytký čtenářský zážitek. 

Tomáš Gabriel ale cílí na čtenáře sečtělého: nicméně ten musí být ochoten upozadit se a sledovat místy až naivní realismus nikoli neznámý z malířství. Naprosto všední situace ze všedních exteriérů a interiérů prožívané naprosto všedními postavami jsou odlišené pouze jazykem; místy probleskuje až absurdní magický realismus, ne však dějový, ale lexikální. Autorův intelektuální narativ je totiž ukázněný a poměrně šafránovitě /řekněme jako občasný perleťový lesk slídy v brizolitu na obyčejných fasádách obyčejných domů/ nás pleská do očí například kontrastními popisy či obecně pestrou prací s přívlastky a jejich rozvíjením jako např. ve větě: Už bylo poměrně pozdní odpoledne, a tak se vydal ještě stále známým sledem různých dopravních prostředků na cestu domů, do Kuchaře. 

Třetím typem realismu budiž ne snad socialistický /i když nás při čtení také přepadá/, ale spíše sociální realismus. Odstíněné postavy, jejichž mimika i vnitřní pochody jsou dobře snímatelné a postupně vrstvené na sebe ve věrohodnou charakteristiku. A podobně jako Tři mušketýři byli vlastně čtyři, je – mezi námi – přítomen i čtvrtý realismus. Podobně jako v autorově sbírce Broňka (Dusot, 2020) v mezerách mezi větami, odstavci či trapnými pomlkami postav probleskuje něco, co si dovoluji nazvat jako realismus grotesky; tento d’Artagnan mezi mušketýry by byl nemyslitelný bez tří výše zmíněných mušketýrů-realismů. 

Při čtení jsem se tak občas nechtěně usmíval. A kdybych měl najít pro tuto originální knihu zbylé dva vrcholy pomyslného bermudského trojúhelníku, vybral bych Povídky malostranské a Směšné lásky. Ale proč, když jsem nejprve Čest chlapa zařadil k formě novely? Protože každá z dvakráte třinácti krátkých kapitolek funguje jako samostatná povídečka. A krátký němý film.

 

Čest chlapa
Tomáš Gabriel
Dauphin: 2021

 


Líbilo se vám? Sdílejte


Zavřít