Pandezie

Anna Luňáková (ed.)

Pandezie je svědectvím českých básníků a básnířek, které reflektuje nastalou pandemii, ale i to, jak nám vstoupila do každodennosti. Texty, které do antologie vybrala básnířka a filozofka Anna Luňáková, spolu vedou dialog, souznějí, odporují si nebo se stvrzují. Jejím cílem bylo vytvořit časovou kapsli, jež zaznamenala neustálé proměny přítomnosti za časů pandemie. Antologie byla realizována společně s redakčním kolektivem revue Prostor uprostřed probíhající epidemie, a to navzdory nesnadnostem doby i tématu. Tvorba svádí souboj se samotou, akt psaní s bolestí, humor se smutkem a ironie s vážností. Pokud ve válce mlčí múzy, co nám asi šeptají během světové pandemie?

---
Editorka – Anna Luňáková
Jazyková redaktorka – Petra Mertinová
Ilustrace – Tatiana-Sofiia Sorokina
Grafický design a sazba – Lê Thi Hoài
Vedoucí redakce – Marina V. Šternová

---
K dostání u nás v redakci a ve všech knihkupectvích Kosmas


Líbilo se vám? Sdílejte


Zavřít