Truchlení // Ozvěny Prostoru #6

Anna Luňáková, Lucie Komm Berg
21. 5. 2024

„To, co já vnímám jako důležité, je zpracovat základní pocit viny za přežití. To je vlastně velmi silné téma, se kterým jsem se setkávala opakovaně a téměř plošně u lidí, kteří přežili a byli v různé blízkosti té události. Vyjadřovali tak pochybnosti, jestli je v pořádku říkat si o pomoc, když jiní to nepřežili, jiní jsou na tom hůř,” vysvětluje Daniela Vodáčková, psycholožka, psychoterapeutka a supervizorka krizových pracovišť na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

 

Spotify

Apple Podcasts

Právě Daniela je první hostkou dílu podcastu Ozvěny Prostoru s názvem „Truchlení“, který vznikl pět měsíců od tragických událostí na Filozofické fakultě UK. S moderátorkou Annou Luňákovou hovořily například o tom, zda umí česká společnost truchlit, co v momentech truchlení může lidem pomoci nebo jak se podoba zármutku a našich potřeb proměňuje v čase. Dozvíte se také, proč Daniela označuje akci obejmutí fakulty za jeden z nejdůležitějších léčivých momentů nebo jakým způsobem podpořila návrat studentstva na fakultu fenka Snow. Daniela byla kurátorkou 118. čísla revue Prostor s podtitulem „Šance na uzdravení“, které řešilo, zda lze dnes ještě vůbec přesvědčivě o zdraví mluvit.

Dalším hostem epizody je doktorand Ústavu české literatury a komparatistiky na FF UK Jan Musil. Jan hovořil například o tom, jak se podoby truchlení v literatuře proměňují napříč epochami nebo zda právě truchlení nedává vzniknout literatuře.

Současnou tvorbu v těchto Ozvěnách Prostoru uslyšíte z úst Ondřeje Macla, hlavního editora revue Prostor, doktoranda Ústavu české literatury a komparatistiky FF UK, ale především básníka a spisovatele, který pro podcast přečetl svůj básnický text „Jsem ze čtvrtého patra“.

Daniela Vodáčková vystudovala český jazyk a jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Psychoterapeutka se zaměřením na biosyntézu a terapii Pesso Boyden System Psychomotor (PBSP); zabývá se také metodologií v oblasti krizové intervence a paliativní péče. Autorka, spoluautorka a editorka mnoha odborných publikací. Spoluzakladatelka dvou ansámblů zaměřených na poučenou interpretaci staré hudby: komorního souboru Ensemble Guillaume a kvartetu Quadrifolium. Je autorkou básnických sbírek Z období prvních řas (Dybbuk 2016) a Autoportréty (Malvern 2022). V roce 2018 byla nominována na Drážďanskou cenu lyriky.                                                                                    

Jan Musil je doktorand na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Působí jako redaktor časopisu PLAV a člen intermediálního projektu IRMA, věnovaného největší české básnířce Irmě Geisslové.

Ondřej Macl je editor revue Prostor, spisovatel, performer a doktorand ze čtvrtého patra Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

---

Moderátorka: Anna Luňáková

Dramaturgie: Anna Luňáková, Lucie Komm Berg

Sound design, grafika a střih: Jakub Štourač

Kampus Hybernská, 2024

#HYB4City  #PERSPECTIVES

***

This article was published as part of PERSPECTIVES – the new label for independent, constructive and multi-perspective journalism. PERSPECTIVES is co-financed by the EU and implemented by a transnational editorial network from Central-Eastern Europe under the leadership of Goethe-Institut. Find out more about PERSPECTIVES: goethe.de/perspectives_eu.

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are, however, those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible.

      


Líbilo se vám? Sdílejte


Zavřít