O revue Prostor

Revue Prostor je tištěný pololetník a blog, který analyzuje zásadní témata současnosti z různých perspektiv a napříč generacemi v souladu s Manifestem revue Prostor. Jde o jeden z nejstarších dosud působících časopisů se samizdatovou minulostí, který svébytně navazuje na protirežimní časopis Svědectví. Jednotlivá čísla revue Prostor pracují s hostujícími dramaturgy a zaměřují se na otázky kultury, společnosti, politiky a umění.
 

Marina V. Šternová, šéfredaktorka / Magdaléna Křížová, redaktorka / Barbora Klimszová, grafička
 

Manifest revue Prostor
 

Absolutní prostor neexistuje…
 

Roztěkanost doby nás nutí se zastavit. Ocitli jsme se v moři protichůdných informací, snadno vyslovených názorů, prázdných myšlenek a floskulí či pochybných prorockých vizí. Hodnoty, na nichž se zdálo, že chce česká polistopadová společnost stavět, vzaly často za své a jejich zpochybňování – ať už na poli politickém, nebo mediálním – je dnes každodenní skutečností.

Současná doba nám zároveň přináší informační propojenost, díky které jsme si vědomi problémů i na druhém konci světa. Množství různých pohledů a teorií i záplava informací paradoxně vede k i tomu, že mnohdy dáváme přednost pohodlné izolaci ve svých názorových bublinách. Neschopnost či narůstající neochota naslouchat blokuje dialog a snižuje naši empatii a porozumění. V rozbouřených vlnách veřejné debaty se křečovitě držíme názorových ostrůvků, jen abychom se nestali trosečníky vlastního osamoceného pohledu na věc.

Dnes je tomu téměř čtyřicet let, co vyšlo první samizdatové číslo revue Prostor, a stejně jako tehdy i dnes se ocitáme v situaci, která si žádá kritiku a reflexi prostoru, ve kterém žijeme. Revue Prostor prošla od doby svého vzniku řadou transformací. Za minulého režimu představovala ve své samizdatové podobě platformu svobodného myšlení, po revoluci dávala prostor reflexi tehdejšího názorového spektra a nových idejí. Dnes svůj úkol spatřuje v hledání zásadních otázek a souvislostí a v mapování podstatných argumentů a myšlenek, které jako majáky vystupují z moře názorů a formují prostor, ve kterém žijeme.

V době, kdy manipulace s informacemi bují snad víc než kdy dříve, proto odmítáme lži, konspirace a nenávistné hoaxy. Odmítáme prvoplánový marketing a tunelování stěžejních demokratických hodnot. V rámci svobody slova a myšlení vyzýváme k základní odpovědnosti a úctě k pravdě.

Ve své teorii relativity přišel Albert Einstein s představou, že nic jako absolutní prostor neexistuje. Tvar prostoru se mění v závislosti na hmotě, na pohybech objektů uvnitř něj. Tento obraz nám není cizí – uvědomujeme si, že názorové souřadnice v této informacemi přesycené disharmonii mohou být opět ustaveny a posunuty a utvářet tak vždy znovu prostor, ve kterém žijeme. A takovýmto prostorem, otevřeným všemu podstatnému a podnětnému, chce naše revue dnes být.

Redakce revue Prostor


Ohlasy

Ohlasy k revue Prostor naleznete zde.


Partneři

Ministerstvo kultury
Státní fond kultury ČR
Státní fond kultury ČR
Ministerstvo kultury
Zavřít