O revue Prostor

Revue Prostor je jedním z nejstarších dosud působících literárně-kulturních časopisů se samizdatovou minulostí. Cílem revue Prostor je poskytovat otevřený prostor myšlení a reflektovat důležitá společenská a kulturní témata z různých perspektiv a napříč generacemi v souladu s Manifestem revue Prostor. Texty pro tento tištěný pololetník a blog jsou psány formou esejů, povídek, básní a zařazeny bývají také úryvky z románů či dramatické texty. Na koncepci jednotlivých čísel redakce revue Prostor spolupracuje s hostujícími dramaturgy, tedy významnými osobnostmi literární a kulturní obce.   Redakce revue Prostor je součástí univerzitního a  kulturně společenského centra Kampus Hybernská, které propojuje generace, vědní obory a umělecké žánry  a tím i různá publika přímo v centru hlavního města. 

Marina V. Šternová, šéfredaktorka / Magdaléna Křížová, redaktorka / Barbora Klimszová, grafička
 

Manifest revue Prostor
 

Absolutní prostor neexistuje…
 

Roztěkanost doby nás nutí se zastavit. Ocitli jsme se v moři protichůdných informací, snadno vyslovených názorů, prázdných myšlenek a floskulí či pochybných prorockých vizí. Hodnoty, na nichž se zdálo, že chce česká polistopadová společnost stavět, vzaly často za své a jejich zpochybňování – ať už na poli politickém, nebo mediálním – je dnes každodenní skutečností.

Současná doba nám zároveň přináší informační propojenost, díky které jsme si vědomi problémů i na druhém konci světa. Množství různých pohledů a teorií i záplava informací paradoxně vede k i tomu, že mnohdy dáváme přednost pohodlné izolaci ve svých názorových bublinách. Neschopnost či narůstající neochota naslouchat blokuje dialog a snižuje naši empatii a porozumění. V rozbouřených vlnách veřejné debaty se křečovitě držíme názorových ostrůvků, jen abychom se nestali trosečníky vlastního osamoceného pohledu na věc.

Dnes je tomu téměř čtyřicet let, co vyšlo první samizdatové číslo revue Prostor, a stejně jako tehdy i dnes se ocitáme v situaci, která si žádá kritiku a reflexi prostoru, ve kterém žijeme. Revue Prostor prošla od doby svého vzniku řadou transformací. Za minulého režimu představovala ve své samizdatové podobě platformu svobodného myšlení, po revoluci dávala prostor reflexi tehdejšího názorového spektra a nových idejí. Dnes svůj úkol spatřuje v hledání zásadních otázek a souvislostí a v mapování podstatných argumentů a myšlenek, které jako majáky vystupují z moře názorů a formují prostor, ve kterém žijeme.

V době, kdy manipulace s informacemi bují snad víc než kdy dříve, proto odmítáme lži, konspirace a nenávistné hoaxy. Odmítáme prvoplánový marketing a tunelování stěžejních demokratických hodnot. V rámci svobody slova a myšlení vyzýváme k základní odpovědnosti a úctě k pravdě.

Ve své teorii relativity přišel Albert Einstein s představou, že nic jako absolutní prostor neexistuje. Tvar prostoru se mění v závislosti na hmotě, na pohybech objektů uvnitř něj. Tento obraz nám není cizí – uvědomujeme si, že názorové souřadnice v této informacemi přesycené disharmonii mohou být opět ustaveny a posunuty a utvářet tak vždy znovu prostor, ve kterém žijeme. A takovýmto prostorem, otevřeným všemu podstatnému a podnětnému, chce naše revue dnes být.

Redakce revue Prostor

---
Magdalena Křížová (1978, Praha), absolventka FFUK, hebraistka, překladatelka a redaktorka. Věnuje se literárním překladům z hebrejštiny (A. B. Jehošua, Etgar Keret, Asaf Gavron, Sajjid Kašua, Amir Gutfreund aj.), za něž byla několikrát oceněna Obcí překladatelů v rámci udílení Ceny Josefa Jungmanna. Příležitostně publikuje recenze a články zejména z oblasti izraelské literatury a filmu, externě spolupracuje mj. s nakladatelstvími Argo, Garamond, Vyšehrad a vede hebraistický seminář literárního překladu na FFUK.

Barbora Klimszová (1988, Praha), grafická designerka, fotografka. Převážně se zabývá úpravou tiskovin, tvorbou log, vizuálních identit a fotografií. Za své volné fotografie byla oceněna cenou Czech Press Photo Canon Junior Award a několikrát byla nominována na Národní cenu za studentský design v oblasti grafického designu. Mezi její knižní úpravy patří řada básnických sbírek a beletrií českých i mezinárodních autorů (Milan Ohnisko, Martin Reiner, Václav Kahuda, Karel Škrabal, Ludvík Němec, Kamila Ženatá aj.). Externě spolupracuje např. s nakladatelstvími Druhé město a Grada.

Marina V. Šternová (1979, Praha), doktorandka FFUK, diplomatka, šéfredaktorka revue Prostor. Působila jako tajemnice exministra zahraničí Jiřího Dienstbiera staršího. Podílela se na předsednictví ČR v EU a v letech 2010–2014 pracovala jako tisková a kulturní atašé na české ambasádě v Izraeli. Dva roky pořádala multikulturní festival Dny Jeruzaléma.


Ohlasy

Ohlasy k revue Prostor naleznete zde.


Partneři

Státní fond kultury ČR
Státní fond kultury ČR
Kampus Hybernská
Kampus Hybernská
Státní fond kultury ČR
Ministerstvo kultury
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Zavřít