Literární pohotovost #14 – Sidonie Nádherná a konec střední Evropy

Anna Kárníková
25. 5. 2020

Jak se vztahovat k měnícímu se světu? Co nám může přinést v dobách krize příroda? Ředitelka hnutí Duha Anna Kárníková nalézá možné odpovědi na tyto otázky a také inspiraci v knize Sidonie Nádherná a konec střední Evropy. 

Jaké máme strategie reakce na historické změny? A jak poznáme, že právě dochází ke zlomu? Kam se dá v takových chvílích uchýlit? V životním příběhu baronky Sidonie Nádherné, celoživotně spojené se zámkem ve Vrchotových Janovicích, zachycuje Alena Wagnerová dva aspekty života v moderní době, které ve mně rezonovaly v čase rozbíhající se koronavirové epidemie. Prvním je život člověka na pozadí společenských zlomů - nerozeznáváme nevratnou změnu až v momentě, kdy už proběhla? Jak se k ní můžeme jako jednotlivci postavit? Žijeme a máme žít vita activa nebo vita reactiva? Druhým motivem je práce na zahradě, stýkání se s přírodou způsobem, který může „rukama znovu spojovat konce rozpadlého světa“.

Alena Wagnerová: Sidonie Nádherná a konec střední Evropy

Anna Kárníková (1983), od roku 2019 ředitelka Hnutí DUHA. Do neziskového sektoru přišla po působení na Úřadu vlády a v německé nadaci Friedrich-Ebert-Stiftung. Vystudovala evropská studia na Fakultě sociálních věd UK a politiku životního prostředí na London School of Economics and Political Science. Příležitostně publikuje k otázkám strategie klimatického hnutí.

Literární pohotovost je cyklus krátkých videí, ve kterých čtou zajímavé osobnosti
úryvky z knih, jež jim samotným pomáhají překonat těžké životní chvíle,
inspirují je či přinášejí nové podněty.

 


Líbilo se vám? Sdílejte


Zavřít