Literární program na Evropském dni jazyků

26. září 2023, 17:00

Letošní téma Evropského dne jazyků, který v Kampusu Hybernská pořádá Library of Languages Univerzity Karlovy, se nese v duchu „CESTY DO STŘEDU EVROPY“.

Jazyky střední Evropy, mezi něž patří třeba moldavština, lužická sbrština, kašubština, rusínština nebo lucemburština, jsou inspirací a tématem pro letošní (nejen) literární program!

Evropský den jazyků se slaví 26. září z iniciativy Rady Evropy od roku 2001. Jeho cílem je podpořit Evropany ve výuce cizích jazyků a zároveň pečovat o jazykovou diverzitu a v důsledku toho i mezikulturní soužití.

Podrobnosti připravujeme, seznam hostů brzy. Těšíme se na vás! 

 

VSTUP ZDARMA

Literární večery v dramaturgii redakce revue Prostor v Čítárně HYB4 jsou realizovány s finanční podporou hl. m. Prahy, Ministerstva kultury a Státního fondu kultury ČR.

Zavřít