Literární program na Evropském dni jazyků

26. září 2023, 17:00

Letošní téma Evropského dne jazyků, který v Kampusu Hybernská pořádá Library of Languages Univerzity Karlovy, se nese v duchu „CESTY DO STŘEDU EVROPY“.

Záznam streamu

 

Jazyky střední Evropy, mezi něž patří třeba lužická sbrština, kašubština, nebo rusínština, jsou inspirací a tématem pro letošní (nejen) literární program!

* 18:00 – 19:00 Jazyky ve stínu: regionální jazyky dnes a kdysi – Mgr. Vladislav Knoll, Ph.D.

Mapa evropských jazyků byla a je mnohem pestřejší než se na první pohled zdá. Vedle notoricky známých evropských spisovných jazyků existuje či existovala celá řada dalších jazyků, které se o prostor s těmi většími musí či musely nějakým způsobem dělit. Podíváme se na to, odkud se tyto jazyky vůbec vzaly a jak je definují badatelé a zákonodárci. Zamyslíme se nad tím, jak se vyvíjela role těchto jazyků ve společnosti a jejich vztah k psané kultuře. Zazní ukázky ve dvou slovanských jazycích - polabštině a kašubštině. 

* 19:00 – 20:00 Beseda: Přátelé z Lužice
Autoři projektu „Těžba snů“ (Chemické divadlo) Vojtěch Bárta a Alžběta Stančáková v diskuzi s předsedou Společnosti Přátel Lužice Lukášem Novosadem.

* 20:30 – 22:00 Kdo nebo co je Střední Evropa? Literární Maraton!
Účinkují: Dívčí folklórní soubor L a d a, spisovatelka Vesna Evans, básnířka Iryna Zahladko, básník a performer Richard L. Kramár, básnířka Olga Słowik a další!

Evropský den jazyků se slaví 26. září z iniciativy Rady Evropy od roku 2001. Jeho cílem je podpořit Evropany ve výuce cizích jazyků a zároveň pečovat o jazykovou diverzitu a v důsledku toho i mezikulturní soužití.

VSTUP ZDARMA

 

Literární večery v dramaturgii redakce revue Prostor v Čítárně HYB4 jsou realizovány s finanční podporou hl. m. Prahy, Ministerstva kultury a Státního fondu kultury ČR.

Tato událost je organizována v rámci PERSPECTIVES – nové značky pro nezávislou, konstruktivní, multiperspektivní a nadnárodní žurnalistiku. Zjistěte více o PERSPECTIVES (www.perspectives-media.eu).

Spolufinancováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autorů a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské komise. Evropská unie ani orgán poskytující dotaci nemohou být činěny odpovědnými.

 

Zavřít