Humour as a weapon in crisis and war

26. dubna 2023, 18:00

Přednáška a debata ukáže funkci internetových memů o rusko-ukrajinské válce, pouličních nápisů z okupace Československa roku 1968, i obecněji humoru v krizích.

Internetové memy o rusko-ukrajinské válce, jejíž plnohodnotné období začalo 24. února 2022, se na internetu rychle rozšířily. Jsou důležité? Jaký vliv mají memy ve veřejném prostoru a na veřejné mínění? Jakým způsobem se podílejí na procesu formování historické paměti a vytváření nových historických symbolů? Dochází k interakci memů s politikou a lze je považovat za zbraň v době války? Na tyto otázky odpoví Dr. Tetiana Kovalenko (Uni Kharkhov - DHI Varšava) na základě analýzy veřejně dostupných stránek a kanálů ukrajinských úředníků, dobrovolníků a občanských aktivistů především na Facebooku a Telegramu. Dr. Petra Hudek (ÚSD AV ČR – HIU SAV) naváže reflexí o Humoru v ulicích československých měst po sovětské okupaci Československa v roce 1968. Na závěr vystoupí doc. Petr Janeček (FF UK - CSPK) a přidá několik teoretických úvah o roli Humoru ve společenských krizích. Bude následovat debata s publikem. Moderuje: Dr. Lucie Dušková (Leibniz-Institute for History and Culture of Eastern Europe
(GWZO)).

VSTUP ZDARMA

Literární večery v dramaturgii redakce revue Prostor v Čítárně HYB4 jsou realizovány s finanční podporou hl. m. Prahy, Ministerstva kultury a Státního fondu kultury ČR.

Zavřít