O překládání a vydávání knih před listopadem 1989

Jaká byla dobová nakladatelská praxe? Jak práci překladatelů a redaktorů prakticky ovlivňovala cenzura? Kdo byli pokrývači? Jak se po pádu komunismu změnila náplň práce redaktorů a překladatelů a jak se změnil knižní trh? A proč jsou odeonské překlady stále tak oblíbené?


O tématu přijdou diskutovat tři bývalí redaktoři nakladatelství Odeon a překladatelé PhDr. Jan Zelenka, PhDr. Vlasta Dufková a PhDr. Zbyněk Černík.

 

Čítárna HYB4 je realizována s finanční podporou hl.m. Prahy, Ministerstva kultury a Státního fondu kultury ČR.
Všechny akce proběhnou v souladu s aktuálními proticovidovými opatřeními, včetně kontroly OTN. Tzn. bez prokázání bezinfekčnosti proti covid19, nebude návštěvník puštěn do prostorů Kampus Hybernská.

Zavřít