Lidé nelétají. Arabská pomezí

Večer časopisu Plav a revue Prostor k situaci hebrejsky píšících palestinských autorů*ek a arabské vězeňské literatuře. Hudba, liminalita, fíky.

„Naši autoři mají jedinou jistotu: jejich místo je všude a není nikde, a ať zvolí jakoukoliv škatulku, vždy se najde dost velká skupina, která je bude mít za zrádce, za podvratné živly, za podlézající cirkusové psíky“ (Jitka Jeníková, Blouznění v zemi nikoho) – „Vedle nutkání svou zkušenost jakýmkoli způsobem zaznamenat se v literárních textech ale často objevuje motiv absolutní neschopnosti, nemožnosti psát, s kterou uvězněný či čerstvě propuštěný člověk bojuje […] psát stále zkouší, ale zkrátka toho není schopen, akt psaní představuje bolestivou úlevu i silně vnímanou povinnost. Je to zároveň výraz vzdoru a možnost komunikace se sebou i světem kolem“ (Adéla Provazníková, Místa hrůzy v kolektivní paměti). – Uvedení dvou čísel měsíčníku pro překladovou literaturu Plav – Arabské psaní ze státu Izrael (2/2022) a Arabská místa strachu (4/2022). Trigger warning: texty jsou otevřeným svědectvím o násilí, mučení a ponižování lidí.

Literární večery v dramaturgii redakce revue Prostor v Čítárně Hyb4 jsou realizovány s finanční podporou hl. m. Prahy, Ministerstva kultury a Státního fondu kultury ČR.

Zavřít