Večer finské poezie

Antologie Bílé přeludy na vlnách je pro české čtenáře vůbec první možností seznámit se ve větší míře s finskou poezií. Zahrnuje přes sedmdesát autorů od poloviny 16. století do 80. let 20. století v reprezentativním historickém průřezu.


Knihu představí editor Michal Švec a zástupci širokého překladatelského týmu z řad studentů, absolventů i pedagogů. Během večera bude řeč o úskalích překladu poezie z jazyka tak odlišného češtině, specifikách finské lyriky i perličkách z přípravy antologie. Zazní také básně ve finských originálech i českých překladech. Antologii bude na místě možné zakoupit za zvýhodněnou cenu.
Kniha vznikla v rámci tříletého projektu realizovaného na oddělení finských studií FF UK financovaném Grantovou agenturou UK.

 

Akce probíhá v rámci festivalu Skandinávského domu Týdny finské literatury, který se koná za podpory Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hl. m. Prahy a Velvyslanectví Finské republiky v ČR.

Čítárna HYB4 je realizována s finanční podporou hl.m. Prahy, Ministerstva kultury a Státního fondu kultury ČR.

Zavřít