Divoká ředkev (divadlo o José Saramagovi)

Představení Divoká ředkev se týká aktuální společenské situace, stejně jako života a díla portugalského spisovatele Josého Saramaga, nositele Nobelovy ceny.

Divoká ředkev je humorné divadelní představení (druhé nastudování, původně z 2016) statičtějšího charakteru složené ze tří miniatur inspirovaných dílem portugalského spisovatele Josého Saramaga, který by letos oslavil sté narozeniny. Fragmenty z jeho tří mezinárodně oceňovaných a hojně překládaných románů Baltasar a Blimunda, Slepota a Kain se proplétají s ústředním dějem reagujícím na současnou společenskou situaci. Hraje soubor Projektu LUZ a studenti z Oddělení portugalistiky FF UK.

Text hry + režie: Karolina Válová
Délka: 40 minut
Po představení bude volně navazovat koncert ÚDK

Úvod do komparatistiky vystupuje jako neoficiální těleso ÚČLK FF UK. Původní zaměření na akademické paratexty postupně rozšířilo na zvukovou interpretaci odborných, právních, aktivistických či pamfletických textů a témat s větším společenským dosahem. V posledních měsících prohlubuje inspiraci v parodických žákovských písních a performativních výstupech potulných kramářů. ÚDK tvoří otevřenou platformu, v jejímž rámci ohledáváme možnosti zvuku, performance, satiry, deklamace či mezioborové kooperace, ale také edukace v oblasti ekologie, dekolonizace, genderu ad.

Vstup zdarma

Literární večery v dramaturgii redakce revue Prostor v Čítárně HYB4 jsou realizovány s finanční podporou hl. m. Prahy, Ministerstva kultury a Státního fondu kultury ČR.

Zavřít