Pandezie: antologie: křest

Pandezie je svědectvím českých básníků a básnířek, které reflektuje nastalou pandemii, ale i to, jak nám vstoupila do každodennosti. Texty spolu vedou dialog, souznějí, odporují si nebo se stvrzují.

Antologie byla realizována společně s redakčním kolektivem revue Prostor uprostřed probíhající epidemie, a to navzdory nesnadnostem doby i tématu. Tvorba svádí souboj se samotou, akt psaní s bolestí, humor se smutkem a ironie s vážností.

Pokud ve válce mlčí múzy, co nám asi šeptají během světové pandemie?

Srdečně zveme na uvedení antologie Pandezie, do které přispělo 79 autorek a autorů české i slovenské básnické scény. Četba, hudba, svařák a poslední předvánoční setkání v Čítárně Kampusu Hybernská!

 

Čítárna HYB4 je realizována s finanční podporou hl.m. Prahy, Ministerstva kultury a Státního fondu kultury ČR.

Všechny akce proběhnou v souladu s aktuálními proticovidovými opatřeními. Tzn. bez prokázáni očkování proti covid-19, nebo potvrzení o prodělání nemoci nebudeme moct návštěvníka vpustit do prostorů Kampusu Hybernská. 

Zavřít