Ernst Bloch: Filosofie naděje

V Čítárně bychom tentokrát chtěli uvést českému čtenářstvu Filosofii naděje – první český výbor z díla Ernsta Blocha.

Kniha vyšla v listopadu v edici Emancipace a kritika nakl. Filosofia. Ernst Bloch (1885-1977) byl německý filosof, který se ve svém díle systematicky věnoval tématům naděje a utopie. Vycházel z marxismu, ale jeho myšlení obsahuje také prvky romantismu, idealismu a inspiraci dějinami náboženského radikalismu. Princip naděje, ve kterém rozpracovává základní pojmy své filosofie, ale zároveň je určitou “encyklopedií naděje” sahající do všech možných sfér života a kultury, zásadně ovlivnil marxismus druhé poloviny 20. století, myšlení nové levice, ale také marxisticko-křesťanský dialog a teologii osvobození či politickou teologii. Český výbor obsahuje klíčové pasáže z Principu naděje představující Blochovu ontologii, text o náboženství z knihy Ateismus v křesťanství, politicky orientované texty, mezi něž patří Blochova originální interpretace fašismu, a kulturně teoretické texty věnující se kromě hudby a výtvarného umění i tzv. žánrové literatuře, jako je detektivní román. Večer v Čítárně bude koncipován jako pásmo krátkých blochovských příspěvků/reflexí/čtení úryvků, které budou odrážet tematickou i oborovou šíři Blochovy monumentální „encyklopedie naděje“.
 

Vstup zdarma
 

Literární večery v dramaturgii redakce revue Prostor v Čítárně HYB4 jsou realizovány s finanční podporou hl. m. Prahy, Ministerstva kultury a Státního fondu kultury ČR.

Zavřít