Flash Art Czech & Slovak Edition 66: TOXIC

8. února 2023, 18:00

Toxicita je vlastnost způsobující otravu organizmu. Můžeme se s ní setkat téměř všude: v půdě, ovzduší, jídle, našich tělech, ale i ve vztazích a myšlenkách. Při tvorbě tohoto čísla časopisu jsme pozvali autory, výzkumníky a vědce působící v různých oblastech, aby na toto téma nabídli co nej-rozmanitější pohledy. Zaměřili jsme se na různé aspekty toxicity a různé způsoby, jak na ni nahlížet ve vztahu k umění a kultuře.

Součástí křtu bude přednáška Lucie Veselé, která přispěla článkem a představí svoji nově vydanou knihu Synthetic Becoming a Klára Peloušková seznámí publikum se svým působením na UMPRUM v rámci projektu Planeta B.
Na místě bude možnost zakoupit aktuální a přechozí čísla časopisu Flash Art
Budeme se těšit na setkání!


Vstup zdarma.

Literární večery v dramaturgii redakce revue Prostor v Čítárně HYB4 jsou realizovány s fi-nanční podporou hl. m. Prahy, Ministerstva kultury a Státního fondu kultury ČR.

Zavřít