Sovětská armáda a česká společnost 1968–1991

Kniha Sovětská armáda a česká společnost 1968–1991 se zabývá politickými, ekonomickými a společenskými aspekty doposud nepříliš zpracovaného fenoménu československých dějin.

Sleduje politické a propagandistické působení Sovětské armády především v rané fázi normalizace a následnou všestrannou podporu ze strany normalizačního režimu, včetně upřednostňování zájmů jejích posádek na úkor místních obyvatel či životního prostředí. Zaznamenává stopy, které vzájemné soužití zanechalo v kolektivní paměti, a věnuje se také okolnostem odchodu sovětských vojsk ze země v letech 1990–1991. Kniha je příspěvkem ke studiu normalizace a polistopadové transformace, zároveň se nepřímo dotýká některých aktuálnějších otázek a možných paralel k politickému zneužívání historické paměti v současné ruské válce na Ukrajině.

Nad knihou bude diskutovat její autorka Marie Černá z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i. společně se šéfredaktorem Českého rozhlasu Plus Josefem Pazderkou a vedoucí Katedry ruských a východoevropských studií FSV UK Danielou Kolenovskou.

 

Vstup zdarma

 

Literární večery v dramaturgii redakce revue Prostor v Čítárně HYB4 jsou realizovány s finanční podporou hl. m. Prahy, Ministerstva kultury a Státního fondu kultury ČR. 

Zavřít