Představení Kontradikcí 2021/ Levicový disent

Představení nového dvojčísla časopisu Kontradikce, které je věnováno levicovému disentu.


Historicky levicový disent bojoval proti stávajícímu modelu tzv. reálného socialismu a v mnohých případech se jeho představitelé ztotožňovali s liberálními hodnotami, v žádném případě se ovšem neztotožňovali s kapitalismem jako ekonomicko-společenským uspořádáním. Je dnes něco, co nás spojuje s dobovými kritiky socialistických diktatur? Podobně jako oni se domníváme, že některé marxistické pojmy stále představují adekvátní nástroje k analýze dnešní společnosti, a takřka sisyfovské snažení o vytvoření spravedlivé společnosti bývalých levicových disidentů nám dnes pomáhá navázat na jejich odkaz.
Aktuální číslo věnujeme památce Petra Uhla, celoživotního bojovníka proti bezpráví a neúnavného zastánce práv utlačovaných a člověka, který víc než kdokoli jiný, ztělesňoval význam pojmu "levicový disident".

English
We are happy to invite you to the presentation of a new volume of Contradictions. This volume is devoted to left-wing dissent – a phenomenon that covers a wide range of political positions and critiques.
Historically, leftist dissent fought against the model of socialism that had been established under Communist Party rule in the so-called Eastern block. Leftist dissidents often identified with liberal values (such as respect for human rights); by no means, however, did they identify with capitalism as a socioeconomic order.
Is there today anything that connects us to former critics of socialist dictatorships? Much like them, we believe that certain Marxist terms still represent useful tools for analyzing our society, and the almost Sisyphean struggle of the former leftist dissidents to create an equal and just society helps us to take up their legacy.
We dedicate the 2021 issue to the memory of Petr Uhl, a lifelong fighter against injustice and a tireless defender of the rights of the oppressed, a man who more than anyone else embodied the meaning of the word “leftist dissident.”
All events will take place in compliance with the anti-covid measures.

 

Literární večer je realizován s finanční podporou hl.m. Prahy, Ministerstva kultury a Státního fondu kultury ČR.
Všechny akce proběhnou v souladu s aktuálními proticovidovými opatřeními.

Zavřít