Bez pevných jistot. Německá a česká próza současnosti.

Semotamová – Güngör – Hanišová – Fürstenberg – Němec – Albig. Autorské čtení a diskuze na pomezí osobního a kolektivního.

Psát: ve společnosti, o společnosti, pro společnost i proti ní. Zkušenost autorek je jiná než autorů, liší se generačně, liší se lokálně, liší se osobním i kolektivním kontextem a historií, liší se podobou literárního prostředí, liší se podle přístupu a stylu autorství."Jak rychle proniká současnost do literárních textů? Nakolik lze osobní zkušeností vypovědět o prožívání celé generace? Co se děje s románovou formou v době messengerů?

Česká literatura se v poslední době snaží výrazněji profilovat v německojazyčném prostředí, současná německá literatura je do češtiny překládána již tradičně. V čem se stýkají a v čem se míjejí, v čem jsou uzavřeny ve svých hranicích a v čem je překračují. O tom budou číst a diskutovat tři dvojice českých a německých spisovatelek a spisovatelů Tereza Semotamová, Viktorie Hanišová a Jan Němec (jejichž romány v posledním roce vyšly v německých nakladatelstvích) a jejich protějšky ze SRN Dilek Güngör, Paula Fürstenberg a Jörg-Uwe Albig.

Akce se koná v češtině, angličtině a němčině (s překladem)

Pořádá: Revue Prostor ve spolupráci s Asociací spisovatelů a Literarisches Colloquium Berlin.

Vstup volný

 

Zavřít