revue Prostor č. 97/98

Krize a vize demokracie v česko-německé diskusi

Popis

úvodník

Milan Hanuš

Jarní úvodník aneb Zkusme to jinak

 

názor

Petr Robejšek

Ohrožená demokracie

Jascha Rohr

Příběh kooperativní demokracie aneb Proč potřebujeme parlamentní občanskou radu?

 

poznámky a komentáře

Michael Frank

Nedostatek politické spirituality - jádro krize střední Evropy

Jiří Sirotek

V pasti postdemokracie

Stanislav Komárek

Jakpak to může dopadnout? aneb Glosa futurologická

Josef Forbelský

O českých frustracích a o nevraživosti vůči "pravdě a lásce"

Radim Seltenreich

Hranice bonmotu aneb Obhajoba demokracie jako špatného systému vlády

Jan Jůn

Zastupitelská demokracie není na odpis aneb Charta

Pavel Kopecký

Poučení z krizového vývoje 2013 aneb Ještě k přímé volbě

Otto Drexler

Jak to vidí dnešní dvacátníci aneb Poznámka generační

 

diskuse

Anton Pelinka, Petr Sak, Alexander Tomský

Perspektivy západní demokracie v éře globalizace: nové hrozby, nové šance?

 

konfrontace

Egbert Jahn, Martin Potůček, Vera Mongová, Andrej Babiš, Ondřej Slačálek, Roman Joch, Jiří Silný, Anja Humburgová

Kudy z krize politiky a demokracie?

 

myšlenkové proudy

Silke Helfrichová

Společné statkyaneb Z čeho všichni žijeme

Johannes Heimrath

Komonie jako esence demokracie aneb Zamyšlení nad možnou podobou společnosti po kolapsu

Tom Atlee

Hlubinná demokracie a moudrost společenství

 

stati a úvahy

Emil Páleš

Vnitřní pilíře demokracie a střídání politických ústav

Petr Pithart

Unavená demokracie, anebo omrzelí demokraté?

Petr Drulák

Překonávání veřejného nezájmu aneb inspirace Komenským

Ivan Štern

Krize stranické demokracie - věčný problém

Jan Hájek

Demokracie jako uplatňování důvěry a kontroly

 

analýzy

Wolfgang Merkel

Prožíváme krizi demokracie? aneb Výzvy demokracie v 21.století

Šimona Löwensteinová

Symptomy a příčiny současné krize demokracie - německá zkušenost

Jiří Pehe

Jak se privatizuje demokracie

Thomas Leif

Lobbismus - skrytá moc v politice

Milan Smrž

Svítí v Německu jiné slunce? aneb Ekologický srovnávací pohled

 

esej

Blumfeld S.M.

Radostná kosmologie za časů globální krize - 3. část

 

fejeton

Romana Křenková

Když bohové mlčí aneb Návštěva v současnosti

Dieter Halbach

Odvážní občané aneb Návštěva v budoucnosti

 

reportáž

Lea Gathenová

Aktivní sen o změně aneb Návštěva v Göttingenu

 

náš rozhovor

"Tváří se to jako demokracie, ale demokracie to není..."(rozhovor s Táňou Fischerovou)

 

anketa

Barbora Čapinská, Jakub K. Ševeček, Laura Novotná, Marie Schröterová, Lucie Brázdová, Jan Sirotek, Debora Larischová

Žijeme v demikracii?

 

kultura

Demokracie v řeči vázané aneb Satirky Jiřího Jiráska

Martin Z. Pokorný

Německý Mácha, Óda na radost a krize evropské vize

"Kdykoli je této pospolitosti ouvej, utíká se k divadlu..." (rozhovor s Vladimírem Justem)

Zdena Mejzlíková

Perverzní theatrum mundi aneb Jen mrtví nepláčou

Jiří Zemánek

(R)evoluce kulturně kreativních

 

appendix astropsychologica

Barbara Egertová

Otázka moci z hlediska astropsychologie

 

povídka

Johannes Heimrath

Světélkování ve ztrouchnivělém dřevě

 

dopisy, názory, polemiky

Petr Dlouhý

Ad demokracie...

Zavřít