revue Prostor č. 89

Současné dluhy a viny: žijeme v době dluhové?

Popis

úvodník

Milan Hanuš

Zbankrotujme se ctí!

 

názor

Naďa Johanisová

Růst v koncích aneb Zabývejme se řešením!

 

poznámky a komentáře

Eduard P. Martin

Umění žít s dluhem

Roman Joch

Dluhy kam se podíváš? V Americe i v Čechách

Karel Hvížďala

"Zabijte Juliana Assange!" aneb Mění se role médií?

Pavel Kopecký

Haiti, Haiti? aneb Črta apokalyptická

Blanka Urbánková

Dluhy na poli zdravotnickém z pohledu lékařky

Jan Jůn

Británie a svět v čase krize

Ota Ulč

Příčiny a pozadí amerického finančního karambolu

Tomáš Boněk

" a odpusť nám naše dluhy"

Eduard P. Martin

Cizí ruka v naší kapse

 

diskuse

Jiří Silný

Ekonomismem k zadlužení, zadlužováním k otroctví a bankrotu aneb Kdo je vinen?

 

polemika

Hnusákovo dítě

Dluhy naší cool-túry

 

konfrontace

Lubomír Mlčoch, Milan Zelený, Táňa Fischerová, Tomáš Sedláček

Jaká je skrytá pravda za všeobecným zadlužováním?

 

stati a úvahy

Milan Smrž

Mlhavá budoucnost globálního kapitalismu

Jan Suk

Kauza kulturního dluhu

Monika Kittová

Debita nostra aneb Malé zamyšlení o velkém dluhu

 

příběhy

Jarmila Wunderlin-Taliánová

Rudolf Wötzel - cesta z vrcholu finanční pyramidy přes Alpy až k sobě

 

esej

Radim Seltenreich

Řecké motivy aneb Udeří hodina Diogenova?

 

myšlenkové proudy

Ulrich Thielemann

Systémová chyba aneb Proč vede volný trh k nevolnictví

 

fejeton

Romana Křenková

Zadluženi po uši i po duši

 

náš rozhovor

"Žít na útraty budoucnosti je hloupé a krátkozraké..." (rozhovor s Vojtěchem Sedláčkem)

 

kultura

Básně Aleše Hoznauera

Karel Hvížďala

O nezvládnuté minulosti aneb Zpověď intelektuála v politice

Anežka Janátová

O "dlužnících podél cesty" aneb Zamyšlení nad národní pohádkou

Zdena Mejzlíková

Labuť a ošklivé káčátko

 

appendix astropsychologica

Raymond Merriman

Ekonomické a politické otřesy ještě přijdou aneb Včerejšek, dnešek i zítřek očima astrologa

 

povídka

Milena Štráfeldová

Nematka

 

dopisy, názory, polemiky

Dopis Karla Kříže

Dopis Dany Seidlové

Dopis Blumfelda S.M.

Zavřít