revue Prostor č. 86

Žijeme v civilizaci smrti, nebo přechodu?

Popis

úvodník

Milan Hanuš

Skvrny a procitnutí

 

názor

Tomáš Boněk

Život jako apokalyptické mysterium aneb Kudy a jak dál?

 

poznámky a komentáře

Eduard P. Martin

Umění neotrávit se protijedy

Jan Urban

Povolební spor Čechomoru s Českem aneb Tristní obraz uplynulého dvacetiletí

Petruška Šustrová

Polsko po šoku a před volbami

Richard Kulman

O smrti hodnot

Jarmila Wunderlinová

Paradoxy života a smrti v civilizaci věčného mládí

Jan Jůn

Přírodní pohromy nám nastavují zrcadlo

Eduard P. Martin

"Klidní a šťastní" aneb Nad odchodem Tomáše kardinála Špidlíka

Anna Strunecká

Smrt jako transformace aneb Jak odchází duše

 

diskuse

Brian Swimme

Obsáhlý soucit aneb Na prahu vymírání života

 

konfrontace

Pjér la Šé'z, Ivan Štern, Marek Orko Vácha, Daniel Dedera, Astrid Wenigerová-Noga

Stojíme před koncem civilizace, nebo začátkem nového příběhu?

 

příběhy

Mellen-Thomas Benedict

Svědectví o životě za branou smrti

Jáchym J. Gondáš

Rozhřešení

 

stati a úvahy

Don Edward Beck

Den poté aneb Příběh tragédie a triumfu jedné epochy

 

esej

Anežka Janátová

Rigidita myšlení aneb Faustův zápas o vlastní duši

 

myšlenkové proudy

Richard Tarnas

Podstupuje moderní mysl rituál přechodu?

 

dokumenty

Stephen Dinan

Modlitba za Polsko

 

fejeton

Romana Křenková

Pod jemným závojem za zpěvu Sirén

 

reportáž

Stanislav Komárek

Amazonie jako fenomén i osud

 

náš rozhovor

"Žádoucí je proces jemně řízeného rozvratu..." (Rozhovor s Johnem L. Petersenem)

 

kultura

Básně Pavly Pelikánové

Jaroslav Huša

Dobré zlo a zlé dobro v architektuře

Zdena Mejzlíková

Incarnatio

 

C. G. Jung redivivus

Petr Lisý

Memento mori aneb Černé svědomí sekularizované kultury

 

appendix astropsychologica

Erin Sullivanová

Osmý dům horoskopu - odkaz předků

 

povídka

Romana Křenková

Sestřička

 

dopisy, názory, polemiky

dopis Filipy Pavrovské

Zavřít