revue Prostor č. 84

Polsko vzdálené, nebo blízké?

Popis

úvodník

Milan Hanuš

Polská otázka

 

názor

Andrzej Grajewski

Příliš daleko

Josej Mlejnek jr.

Čekání na české kačery?

 

poznámky a komentáře

Eduard P. Martin

O umění být polonofilem

Maciej Ruczaj

Sarmatismus - Polsko exotické?

Piotr Semka

Trhliny v polsko-německých vztazích aneb Polské boje o Eriku Steinbachovou

Martin R. Čejka

Vzestup Vodopoláků

ACS

Bij "komune" na tribuně!

 

diskuse

Andrzej Nowak

Liberální demokracie se odtrhla od politické reality

Paweł Śpiewak

Liberalismus má polskou tradici

 

polemika

Dariusz Karlowicz

Modernizaci nelze okopírovat

 

konfrontace

Andrzej Babuchowski, Alexander Tomský, Václav Burian

Česko-polský dialog: možnosti, překážky a bariéry

 

příběhy

Jan Jůn

Polská orlice a český lev aneb Příběhy z dějin mírumilovně se ignorujících sousedů...

Vladimír Řezníček

Moje Polsko aneb Hrdinský příběh statečného muže z Těšínského Slezska

 

diskuse

Miloš Doležal

Ve jménu Žida aneb Několik obrazů z životního příběhu Romualda Jakuba Wekslera-Waszkinela

 

stati a úvahy

Bohdan Cywiński

Jaké Polsko, jaká Evropa a svět?

Grzegorz Górny

Sekularizace se nekoná

 

myšlenkové proudy

Agnieszka Kołakowska

Rodí se nové světské náboženství? aneb Několik úvah o sekularizaci v 21. století

 

excerpta

Henryk Głębocki

Rusko jiné nebude aneb Dopisy z Petrohradu a Moskvy

 

přednáška

Michał Łuczewski

Je možné být Polákem a zároveň evropským konzervativcem?

 

fejeton

Miloš Doležal

Chtěli jsme k cihelně a nebyla k nalezení aneb Z návštěvy Gdaňska

 

náš rozhovor

"Polská literatura je bohatá, ale stále trpí postkomunistickým syndromem..." (rozhovor s Maciejem Urbanowským)

 

kultura

Básnické duo: Świetlicki, Bonowicz

Jan Lukavec

Gottland, Hrdí orli a jiné obrazy

Jan Jiřík

Česká exotika a polské téma

Zdena Mejzlíková

Střepy starého světa

 

appendix astropsychologica

Leon Zawadzki

O astrologickém bláznovství

 

povídka

Bronisław Wildstein

Údolí nicoty

 

dopisy, názory, ohlasy

Dopis Romany Křenkové

Zavřít