revue Prostor č. 81/82

Stavitelé duchovních mostů. Žijeme čas změny?

Popis

 

úvodník

Milan Hanuš

Duchovní a kulturní kreativci celého světa, propojte se!

 

názor

Ervin Laszlo

Posun světa aneb Pátrání po kvantovém skoku v lidských záležitostech

Jan Jůn

Posun jiným směrem aneb Polemika s výzvou Ervina Laszla

 

poznámky a komentáře

Eduard Martin

Umění neminout most

Petr Pavlovský

"Vyšší principy mravní" na smetišti aneb Absence konzervativismu v českém veřejném životě

Milan Smrž

Jiný plyn

Daniel Pinchbeck

"Bude to konec světa?" aneb Staré bitvy na nové zemi

Jan Lukavec

LOHAS aneb Sofi stikovaná konzumnost v nových šatech?

Václav Vokolek

Jak obnovit cestu k posvátnosti krajiny?

Pavlína Brzáková

Návrat šamanismu

Martin Ryšavý

Nový časopis pro duchovní kulturu na scéně

Michaela Swinkels-Nováková

Oh my God! aneb Fragmenty postmoderní spirituality z Holandska

Otto Drexler

Po uši v kyberprostoru aneb Jaká je dnešní mladá generace?

Marko Pogačnik

Země se proměňuje aneb Jak to vidí geomant

Romana Křenková

Pontifex maximus nás očekává aneb Esoterní komentář ke stavu tohoto světa

 

diskuse

Jiří Zemánek

Jsme jedno integrální společenství života

 

polemika

Josef Herčík

Co rozhoupalo naši kolébku?

Tomáš Matys

Rizika rozhoupané kolébky

 

konfrontace

James Hillman, Tomáš Boněk, Helena Šalátová, Radomil Hradil, Alexandra Brabcová, Lumír Kolíbal, Zdeněk Hajný

Přichází čas pro změnu myšlení a života?

 

příběhy

Patricie Anzari

Esalenský institut - ohnisko obrozené spirituality

Milan Smrž

Velký Malý Klein Jasedow

Pavel Seleši

Moje setkání se společenstvím

Tereza Stárková

Na cestách duchovního hledání

 

stati a úvahy

Stanislav Grof

Na podporu teorie ákášického pole

Paul H.Ray

V mezičase aneb Tři scénáře budoucnosti

Adrienne Goehlerová

Na cestě ke kulturně-kreativní společnosti

Anna Strunecká

Postaví věda most na druhý břeh?

Daniel Hell

Když je všechno vysvětleno, zůstává ještě duše

 

esej

David Abram

Neviditelný svět

 

myšlenkové proudy

Anick de Souzenelle

Vnitřní Egypt

 

excerpta

Rob Preece

Vize celistvosti

 

přednáška

Andrew Samuels

Politika zralá na psychoterapii

 

dokumenty

Vizionář globálního vědomí Ervin Laszlo a Síť spolupráce pro změnu světa

 

fejeton

Jiří Duchek

Příběh jedné čajové misky

 

reportáž

Libuše Koubská

Anděl v Lucemburské zahradě

 

náš rozhovor

"Jde o to, pochopit dramatičnost okamžiku naší civilizace" (rozhovor s Richardem Tarnasem)

 

anketa

Jiří Staněk, René Nekuda, Lenka Špelinová, Jiří Prachař, Radka Čermáková

Žít, nebo nežít jako ostatní?

 

kultura

Gnómy a sentence Petry Rosette

Věra Šimonová

Rozjímání nad knihou Mystéria Temné Luny 225 Ke kořenům současné krize

(rozhovor Johannese Heimratha s Jochenem Kirchhoff em)

Jan Vávra

Magický rozměr improvizace aneb O divadelní tvorbě Jaroslava Duška

Zdena Mejzlíková

Čtvero ročních dob "Za rámem obrazu začíná jiný svět..."

(rozhovor s malířkou Marií Plotěnou)

Jaroslav Huša

Posvátná architektura aneb Návrat do středu

 

C. G. Jung redivivus

Petr Lisý

Obhajoba psychologické astrologie

 

appendix astropsychologica

Blanka Urbánková

Boží prst nad námi aneb Rok 2012 se blíží

 

povídka

Michal Ajvaz

Tóny ve tmě

 

slovník

Jakub Hlaváček

Hermetické inspirace

Informace o integrální kultuře na webu

Zavřít