revue Prostor č. 79

Výbuch informatické bomby. A co dál?

Popis

úvodník

Milan Hanuš

Anděl mého počítače

 

názor

Ivan M. Havel

Co je to za revoluci?

 

poznámky a komentáře

Petr Sak

Politik - alfa samec ve smečce

Eduard P. Martin

Umění bránit se

Jan Urban

Letní komentář aneb Věk šamanů

Drahomíra Pithartová

Vzpomínka na Olgu Havlovou 

Romana Pavrovská

Velké teď aneb Když se informatická tsunami řítí prostorem...

Anna Strunecká

Jak přežít explozi?

Radim Seltenreich

Právo "nebýt informován"

Jan Lukavec

Na návštěvě v muzeu budoucnosti

Stanislav Komárek

Půvab futurologie

Eduard Martin

Umění nevědět, kdy se narodil kostelník v Písku

 

polemika

Blumfeld S. M.

Walden aneb Zpráva o životě bez médií

 

konfrontace

Theo Formánek, Jiří Zajíc, Jan Keller, Vlastimil Marek, Petr Lisý

Jaký svět nás očekává po výbuchu informatické bomby?

 

stati a úvahy

Petr Sak

Dva scénáře vývoje digitalizovaného světa

Jan Štern

Jako rej masek, jako hejno tresek aneb Média, pravda a svoboda

Vladimír Just

Řeč (novo)řeči aneb Digitální óda na horizontálu

 

myšlenkové proudy

Paul Virilio a Friedrich Kittler

O životě ve stínu informatické bomby...

 

přednáška

John Keane

Jedenáct tezí o komunikační nadbytečnosti

 

fejeton

Vladimír Stibor

Lid čipových náušnic

 

anketa

Miloš Horanský, Petr Valenta, Andrea Hradilová, Lukáš Kantor, Jarmila Skalková

Digitální revoluce - úžas, nebo úděs?

 

výročí

Roberto Assagioli - 120. výročí narození

 

kultura

Nesmysly, hříčky a podivnosti Ivana M. Havla

Zdena Mejzlíková

Obraz silnější než skutečnost

Zdena Mejzlíková

Ponurá vize budoucnosti

Jiří Jirásek

Počítač: dobrý sluha, horší umělec

 

appendix astropsychologica

Richard Tarnas

Cyklus Uran - Neptun a bouřlivý rozvoj nových technologií

 

povídka

Toni Flores

Anima mea

 

dopisy, názory, polemiky

Dopis a fejeton Michala Čagánka

Zavřít