revue Prostor č. 75

Legendy, mýty a bludy v českých dějinách

Popis

 

úvodník

Milan Hanuš

Díky za nezdar!

 

názor

Petr Chudožilov

Od stínů a obrazů k pravdě aneb Tři obrazy z dějin národu českého

 

poznámky a komentáře

Roman Joch

Damoklův meč nesvornosti aneb Ještě jednou o Evropě a americkém radaru

Jiří Jirásek

Pomníky bez hrdinů, hrdinové bez pomníků

Eduard P. Martin

Umění prožívat své dějiny

 

polemika

Tomáš Krystlík

Co jsme v učebnicích dějepisu nenašli aneb Filipika proti českým národovcům

Historikové proti znásilňování dějin (Stanovisko Sdružení historiků České republiky)

 

konfrontace

Radomír Malý, Dušan Třeštík, Petr Příhoda, Alena Wagnerová, Jiří Gruša, Petr Andrle, Josef Staněk, Emil Páleš

Nadešel čas k přepisování národní historie? aneb O právu na spravedlivé dějiny

 

stati a úvahy

Rudolf Kučera

Právo na dějiny proti dějinám bez morálky aneb O právu na spravedlivé dějiny

Josef P. Beran

Strategie našeho "osvobození" aneb Vznik jedné malé koloniální říše

 

myšlenkové proudy

Wolfgang Giegerich

Chvála zapomínání aneb "Vzpomínková kultura" jako duševní fundamentalismus

 

dokumenty

Vlak byl plný
(O jednom hanebném rozhodnutí v roce 1938)

 

fejeton

Romana Křenková Pavrovská

History a Herstory

 

náš rozhovor

"Jednorázové odstraňování mýtů je problematické..." (Rozhovor s historikem a spisovatelem Emanuelem Mandlerem)

 

anketa

Otto Drexler, Martin Janas, Sandra Müllerová, Roman Kůgel, Dita Ester Kostelníková

Česká hrdost a hanba očima studentů

 

výročí

Aleš Lederer

Vzpomínka na jeden mejdan aneb Čtvrt století revue Prostor (1982-2007)

 

kultura

Básně Zbyňka Galvase

Zdena Mejzlíková

Z letošních festivalů: Nauka o snech, Venuše a nestárnoucí Křídla slávy

 

appendix astropsychologica

Soňa Králová

Kosmický tanec Saturna a Neptuna

 

povídka

Milan Dušek

Zrcadlení

 

dopisy, názory, polemiky

Lukáš Kantor

Více střízlivosti aneb Charta 77 ve světle teorie elit

Zavřít