revue Prostor č. 73/74

Multikulturní kontrasty - kanadský experiment, Češi a svět

Popis

 

úvodník

Milan Hanuš

Kanadská ulice a česká ulička

 

názor

Martin Skála

Multikulturní země aneb To je Kanada!

Rudolf Kučera

Začalo nové kolo zbrojení aneb Trochu jiný pohled na protiraketovou obranu v Čechách a Polsku

 

poznámky a komentáře

Eduard P.Martin

Umění unikat potratům

Romana Křenková Pavrovská

Nebeský raut

Ota Ulč

Náruč až příliš doširoka otevřená

Jan Drábek

Šílený i krásný Bábel

Petr Mucha

Náboženství v Kanadě aneb Možnosti i úskalí dialogu

Eduard P.Martin

O Manifestu hamburgerismu

 

diskuse

Tomáš Samek

Umíme se domluvit?

 

polemika

Multikulturalismus - pro a proti

Roman Joch

Buď,anebo!aneb Ideologie zrozená z nenávisti vůči Západu

Stanislav Komárek

Umění žít spolu i vedle sebe

Petr Pithart

S vaničkou letí i dítě...aneb O zdravou míru multikulturality

 

konfrontace

Edvard Outrata, Aleš Březina, Josef P.Skála, Jan Rotbauer, Peter P.Formánek

Multikulturní experiment očima Čechokanaďanů

 

příběhy

Dva příběhy z Alberty

Astrid Wenigerová-Noga

Sedící sokol

Odile Cisnerosová

"Jste už Kanaďanka?"

 

stati a úvahy

Magdalena Fiřtová

Inspirace i experiment

Jaroslav Huša

Architektura monarchie

Jan Jůn

Odstrašující příklad multikulturní Británie

Ivan Štern

Leitkultur aneb O respektu k evropským hodnotám

Josef D.Beneš

Ženeva, skica evropského multikulturního města

 

esej

Astrid Wenigerová-Noga

Železná kostka v hrnku čaje

Paul Grof

Kanadská duše

 

myšlenkové proudy

Mary Pearsonová

Jak zapojit spiritualitu do podnikání?

 

excerpta

Niel Bissoondath

Výprodej multikulturních iluzí

 

přednáška

Karel Velan

Etika a podnikání po půlstoletí totalitní devastace

 

fejeton

Petr Chudožilov

Smrt v Benátkách

 

reportáž

Adéla Muchová

Kanadská črta aneb Tři roky prázdnin na vancouverské univerzitě

 

náš rozhovor

"Když jsi zvolil Řím, chovej se jako Říman..." (Rozhovor se spisovatelem Josefem Škvoreckým)

 

anketa

Don Sparling,Don Nixon,Cpt.Cannuck, Suzanne Formánek

V čem jsou Čechy malé,Kanada velká, a v čem je tomu naopak?

 

kultura

Básně Serge Patrice Thibodeaua inspirované Prahou

Klára Kolinská

Odlišnost proti rozmanitosti:kanadská literatura v etnických antologiích

Klára Kolinská

Othello v původních barvách:kanadské čili multikulturní divadlo

Zdena Mejzlíková

Dějiny i úplně nové věci z kanadských luhů

"Paralelní polis kanadských indiánů ve mně zanechala stopy..." (Rozhovor s uměleckou fotografkou Helenou Wilsonovou)

Do Kanady za svobodou i za operou 
(Rozhovor s Milenou Jandovou)

Jiří Jirásek

Architektura - Narcistní design!

 

appendix astropsychologica

Jiří Sirotek

Richard Tarnas v trójském koni astrologie aneb Hrozba sociálních nepokojů na obzoru...

 

povídka

Reneé Hartleibová

Škytavka

 

slovník

Roman Zaoral

Česká Kanada

Osobnosti,časopisy a vydavatelství kanadského exilu

Roman Zaoral

České divadlo v Kanadě

Vlaďka Zvoníková

Multikulturní festival "Folkloráma"

 

dopisy, názory, polemiky

Petr Chudožilov

Malá poznámka k velkým tématům Mileny Wahlenové

Dopis Evy Sharpové o Kanadě

 

Zavřít