revue Prostor č. 61/62

Češi, Britové a Evropa

Popis

úvodník

Milan Hanuš

Ostrovy jako archetyp

 

názor

Jiří Pehe

Jsme v Evropě - je Evropa v nás?

Alena Hromádková

S přátelstvím a úctou...

 

poznámky a komentáře

Eduard P. Martin

Potopená Atlantida a jiné ostrovy

Jan Jůn

Britové, Češi a monarchie

Stanislav Komárek

Britské germánství

Toman Brod

Pohádka na ledě a další fakta

Ota Ulč

Americké volby a hroší kůže

Simona Měchová

Sebevražedné atentáty - pochopit ano, omluvit ne

Ivan Turnovec

Korpokracie vládne, demokracie pláče

Eduard P. Martin

O gentlemanech i zločincích

 

diskuse

Bohuslav Blažek, Miloš Calda, Theo Formánek, Martin Jan Stránský

Hledání nové podoby demokracie pro 21. století

 

polemika

Šimona Löwensteinová

Vztek a hrdost Oriany Fallaciové

 

konfrontace

Pavel Seifter, Míša Castle-Kaněrová, Zdeněk Hron, Zbyněk Zeman

Češi a Angličané - tradice a současnost

 

stati a úvahy

Jan Jůn

Adivea, Anna, Alžběta a čeští letci

(Elektronický rozhovor s hostujícím profesorem v Cambridgi Tomášem Halíkem)

"Teprve na ostrovech jsem se cítil doma..."

 

esej

Ludvík Bass

Pět tváří Anglie

 

přednáška

Luigi Zoja

O cti a její zradě

 

myšlenkové proudy

Rober Scruton

Anglické právo

 

excerpta

Salvador de Madariaga

Anglická duše z pohledu Evropana

 

dokumenty

Pavel Žáček

Archivy se otevírají: Otřesná pravda o komunistické moci

 

fejeton

Nataša Tanská

Vy zkrátka nejste "jeden z nás"

Romana Křenková-Pavrovská

Díky, neznámá zlodějko z jiného světa!

 

reportáž

Sabina Tošovská

O posvátných místech jihozápadní Anglie a životě v camphillu

 

náš rozhovor

(Rozhovor s Evou Sharpovou, bývalou radaktorkou BBC)

"V krizi bych chtěla být s Brity..."

 

anketa

Barbara Dayová, Rob Cameron, Thomas David Neville

Češi očima Angličanů

 

výročí

Věroslav Mertl

Smějící se prorok Gilbert Keith Chesterton

 

kultura

Amoresky Karla Kryla

Dagmar Vaněčková

Krylovské post skriptum

Václav Cílek

Milton, Tolkien a snaživý Matthew

Milena M. Marešová

Hrdinský epos a naděje postmoderny

(Rozhovor s britským nezávislým filmařem Danym Holmanem)

"Rád zůstávám trochu cizincem..."

 

appendix astropsychologica

Soňa Králová

Astrolog, terapeut a kněz

 

povídka

Jan Jůn

"Bloody Foreigner"

 

slovník

Jan Jůn

Osobnosti britské exilové scény přelomu sedmdesátých a osmdesátých let

 

dopisy, názory, polemiky

Ludvík Bass

Nezoufejte, pane Švestko!

Jan Jůn

Budoucnost česko-britských vztahů

 

 

Zavřít