revue Prostor č. 58/59

Rodí se nový pohled na zdraví a nemoc?

úvodník

Milan Hanuš

Obtížné putování duše s tělem

 

názor

Stanislav Komárek

O spasení těl aneb Reformace v medicíně

Ján Mlynárik

Generální pardon, antiamerikanismus a německá karta (Tři zdroje popularity Václava Klause)

 

poznámky a komentáře

Eduard P. Martin

Umění být zdravý

Petr Příhoda

Dilemata současné medicíny

Jan Jaroš

České zdravotnictví - odkud a kam?

Toman Brod

Glosy zcela nevyvážené

Aleš Novotný

Chvála hranic

Tomáš Krystlík

Smrtelné chyby

Eduard P. Martin

O lékařích dokonalého zdraví

 

konfrontace

Martin Bojar, Vladislav Chvála, Marie Hlávková, Pavel Čepický, Ivan O. Štampach, Petr Moos

Blíží se bod obratu v pohledu na zdraví a nemoc?

 

stati a úvahy

Miroslav Král

Čakry a individuace aneb Jak spojit vědění Východu a Západu

Lubomír Martínek

Vratký záchranný člun

Roman Erben

Svět příkazů a míra svobody (O křehké hranici člověk-zvíře)

 

esej

Blumenfeld S. M.

Člověk v divočině, divočina v člověku

 

přednáška

C. S. Lewis

Výzva k sebereflexi vědy (s komentářem Václava Cílka)

 

myšlenkové proudy

Thure von Uexküll

Diagnóza jako problém současné medicíny

 

excerpta

Alfred J. Ziegler

O základech archetypové medicíny

 

dokumenty

Ivan Turnovec

Uzdravit se musí každý sám

 

fejeton

Fejetony Vladimíra Stibora

 

reportáž

Radim Seltenreich

Dojmy peruánské

 

náš rozhovor

Návrat ke zdraví je těžká práce na sobě samém (rozhovor s poradkyní životního stylu Marií Zítkovou)

 

anketa

Libuše Brodová, Vladimír Vondrejs, Soňa Kapišinská, Renáta Drvotová, Tomáš Ježek, Alena Müllerová, Michal Dvořák, Hana Vohryzková, Lukáš Marvan, Eva Václavková, Terezie Jirásková

Je dnešní medicína zdravá?

 

kultura

Poezie Petra Karpuse

Ludvík Bass

Monarchie, republika a Evropa aneb Spor o TGM

Petr Chudožilov

Filmy našich let

 

appendix astropsychologica

Soňa Králová

O zrcadlení duše (znamení Ryb) a těla (znamení Panny)

 

povídka

Drahomíra Pithartová

Vlčí hory

 

dopisy, názory, polemiky

Fejetony Kamila Kováře

Zavřít