revue Prostor č. 54

Zrychlování života: ubývání času?

úvodník

Čas jako chráněná krajina

 

názor

Blumfeld S.M.

Otázka přežití

 

poznámky a komentáře

Eduard P. Martin

Nebezpečí sklizně

Jan Urban

Rizika plavby

Peter Duhan

Sňatek z nerozumu

Toman Brod

Češi a Němci - tíha emocí a předsudků

Stanislav Komárek

Vrstvy, naplaveniny, ostrůvky

 

diskuse

Petr Pithart

Unie jako výzva, anebo jako lákadlo/past?

Petr Robejšek

Evropa povrchně a zásadně

 

konfrontace

Jan Sokol, Tomáš Vystrčil, Soňa Králová, Ludvík Bass, Jaroslav Vávra, Michal Pacvoň

Ekologie času anebo Co se stalo s naším časem?

 

stati a úvahy

Blumfeld S.M.

Otázka přežití

Miloslav Král

Život v nečekaných souvislostech

 

esej

Roman Erben

Krácení času

 

myšlenkové proudy

Wolfgang Giegerich

Prefabrikovaný čas

 

dokumenty

Naďa Kuklínková

Časopád aneb Jak běží čas

 

fejeton

Dagmar Vaněčková

Nevšednosti až zázraky

 

reportáž

Jitka Světlíková

Indické putování bezčasím

 

náš rozhovor

Na dně kosmické paměti 
(rozhovor o otevření mysli s teoretikem vědy Miloslavem Králem)

 

anketa

Draha Pithartová, Jiří Sirotek, Jana Tesařová, Petr Ettler, Hana Brajanoski-Musilová, Zdenko Pavelka

"Řekni mi, jak nakládáš s časem, a já ti povím, kdo jsi!"

 

kultura

Básně Daniela Mellera

Aleš Knapp

O pomalosti, rychlosti a orgasmu

Petr Chudožilov

Co uviděl turista ve Finále

 

dopisy, názory, polemiky

Dopis Šimony Löwensteinové

Zavřít