revue Prostor č. 43 - 54

Bibliografický přehled revue Prostor 43–54


Bibliografický přehled revue PROSTOR
(čísla 43 až 54)

Jmenný bibliografický rejstřík příspěvků podle rubrik

Úvodník

Hledání Európy je dobrodružství
(téma: Hledání společné Evropy: iluze, přání, realita?)
Prostor 43–44, červen 1999, s. 5–6

Možnosti mužnosti (na prahu nového milénia) (téma: Muži v ohrožení?)
Prostor 45–46, červen 2000, s. 5–6

Zlatá i mizerná (témata: Praha v proměně času. Komu patří Bůh?)
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 5–6

Veřejný prostor a symptomy nepravdy (téma: Právo, moc a skandály)
Prostor 49–50, duben 2001, s. 5–64

Memento (téma: Osud znovu na scéně)
Prostor 51, září 2001, s. 5–6

Perlohra elektronického věku (téma: Internetová civilizace po úderu)
Prostor 52, prosinec 2001, s. 5

Dočkáme se vzpoury davu? (téma: Otřesená demokracie: potřeba změny?)
Prostor 53, duben 2002, s. 5

Čas jako chráněná krajina (téma: Zrychlování života: ubývání času?)
Prostor 54, červenec 2002, s. 5–6

Názor

Ackerman, Tony: Cizinec ve svém městě (o Praze)
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 7–10

Blumfeld, S. M.: Otázka přežití (o zrychlování času a porušení ekologické rovnováhy planetárního bytí)
Prostor 54, červenec 2002, s. 7–10

Cílek, Václav: Znát svoji vodu (Instantní mystika internetu jako zkušenost rozšířeného světa)
Prostor 52, prosinec 2001, s. 7–10

Forbelský, Josef: Evropa 21. století: vůle k nezávislosti
Prostor 43–44, červen 1999, s. 7–12

Jirásek, Jiří: Demokracie nebaví
Prostor 53, duben 2002, s. 12–17

Joch, Roman: Pohrávat si s myšlenkou globální vlády je nebezpečné (o návrhu V. Havla)
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 11–17

Joch, Roman: Právo versus zákon?
Prostor 49–50, duben 2001, s. 7–14

Kraken, Jan: Vyprázdněný rituál (o demokracii a volbách)
Prostor 53, duben 2002, s. 7–11

Kuras, Benjamin: O pružnosti mužnosti a chvále ženství
Prostor 45–46, červen 2000, s. 13–16

Seltenreich, Radim: Znovu hraje Osudová (o osudu)
Prostor 51, září 2001, s. 7–11

Štern, Jan: Evropské glosy (o sjednocování Evropy)
Prostor 43–44, červen 1999, s. 13–19

Taylor, James S.: Mužská přirozenost aneb Gentleman feminizaci neholduje
Prostor 45–46, červen 2000, s. 7–12

Poznámky a komentáře

Brod, Toman: Šlechtictví zavazuje
Prostor 45–46, červen 2000, s. 29–32

Brod, Toman: Naše pomníky kdysi a dnes
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 34–37

Brod, Toman:Ta vaše moudrost vás na chvíli opustila...“ (o politických stranách před volbami)
Prostor 49–50, duben 2001, s. 23–24

Brod, Toman: Kdyby... (o našem osudu, kdyby nezaniklo Rakousko-Uhersko)
Prostor 51, září 2001, s. 22–25

Brod, Toman: Češi a Němci – tíha emocí a předsudků (Několik polemických poznámek k diskusi o „německé otázce“)
Prostor 54, červenec 2002, s. 17–22

Brožová, Michaela: Pasáže obydlují Múzy (o pražských pasážích)
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 42–44

Churaň, Milan: Společná Evropa českých politiků
Prostor 43–44, červen 1999, s. 26–28

Churaň, Milan: Výročí pro Jana Zahradila (o postojích k odsunu Němců z Československa)
Prostor 45–46, červen 2000, s. 36–38

Duhan, Peter: Sňatek z nerozumu (o neschopnosti ODS přiznat si příčiny volební porážky)
Prostor 54, červenec 2002, s. 15–17

Dvořáková, Dagmar: Ukrajina mezi Západem a Východem
Prostor 43–44, červen 1999, s. 35–37

Fingerland, Jan: Podnětná Střední Evropa (revue Střední Evropa o evropské identitě)
Prostor 43–44, červen 1999, s. 41–42

Forbelský, Josef: Přeskupená stavebnice (o mezinárodní situaci a politice USA)
Prostor 52, prosinec 2001, s. 12–13

Funk, Karel: Živoucí živly (o energetických místech Prahy)
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 41–42

Goreczka, Roman: Pax americana (o úloze USA v mezinárodní politice)
Prostor 53, duben 2002, s. 21–25

Hlavatý, Pavel: Chvála jiného pohledu (o filmovém dokumentu o stávce v České televizi)
Prostor 49–50, duben 2001, s. 20–22

Homeless@Hungry.cz: Politik je zboží jako každé jiné
Prostor 53, duben 2002, s. 25–29

Hornof, Tomáš: Informovat veřejnost se zapovídá (o omezování působnosti Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu)
Prostor 49–50, duben 2001, s. 22–23

Hromádková, Alena: Občanské ctnosti jsou Popelkou
Prostor 45–46, červen 2000, s. 34–36

Janata, Michal: Kdo místo koho do Evropské unie?
Prostor 43–44, červen 1999, s. 24–26

Joch, Roman: Rytířství a civilizace
Prostor 45–46, červen 2000, s. 20–24

Komárek, Stanislav: Metamorfózy mužnosti
Prostor 45–46, červen 2000, s. 24–27

Komárek, Stanislav: Betonová džungle (o městské fauně a flóře)
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 30–32

Komárek, Stanislav: Nebeský mír (o vývoji v Číně)
Prostor 49–50, duben 2001, s. 29–30

Komárek, Stanislav: Souboj tygrů v údolí (o postoji Číny ke konfliktu USA s islámskými teroristy)
Prostor 52, prosinec 2001, s. 17–18

Komárek, Stanislav: Byro v nás (o moderní byrokracii)
Prostor 53, duben 2002, s. 32–34

Komárek, Stanislav: Vrstvy, naplaveniny, ostrůvky (o ostrůvcích minulosti v současném světě)
Prostor 54, červenec 2002, s. 22–24

Kwasniewski, Peter: Pouhé děti (z časopisu Chronicles) (o kultu mládí)
Prostor 45–46, červen 2000, s. 40–41

Lederer, Aleš: Co se stalo s demokracií v Čechách? (Podzimní komentář)
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 22–26

Lederer, Aleš: Pachuť české politiky (Podzimní komentář)
Prostor 51, září 2001, s. 15–17

Lukeš, Zdeněk: Zákopová válka architektů a památkářů
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 37–39

Marek, Vlastimil: Jak přicházíme na svět (o nutnosti změnit způsob porodu)
Prostor 53, duben 2002, s. 34–36

Martin, Eduard: Umění být Evropanem
Prostor 43–44, červen 1999, s. 21–24

Martin, Eduard: Umění být Rusem v Evropě
Prostor 43–44, červen 1999, s. 37–38

Martin, Eduard: Umění být mužem
Prostor 45–46, červen 2000, s. 17–20

Martin, Eduard: Umění být hrdinou (O jednom mizejícím druhu)
Prostor 45–46, červen 2000, s. 41–44

Martin, Eduard: Umění být Prahou
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 19–22

Martin, Eduard P.: Umění být spravedlivý
Prostor 49–50, duben 2001, s. 15–17

Martin, Eduard P.: O umění být demokratem
Prostor 49–50, duben 2001, s. 33–35

Martin, Eduard P.: Svítící moudré oči... (o osudu)
Prostor 51, září 2001, s. 13–15

Martin, Eduard P.: Jeho Veličenstvo internet
Prostor 52, prosinec 2001, s. 11–12

Martin, Eduard P.: První šlépěj (o internetu)
Prostor 52, prosinec 2001, s. 21–22

Martin, Eduard P.: Umění mít radost z demokracie
Prostor 53, duben 2002, s. 19–21

Martin, Eduard P.: Nebezpečí sklizně (o degeneraci času)
Prostor 54, červenec 2002, s. 11–12

Hermach, Jiří Eduard:Muzeum, prosíme vystupte!“ (o Praze)
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 28–29

Hromádková, Alena: Léta víry, naděje a spolupráce (o zahraniční podpoře nezávislé filosofie před pádem komunismu)
Prostor 43–44, červen 1999, s. 39–41

Měšťan, Antonín: O jedné křižovatce evropských hranic (o sjednocování Evropy)
Prostor 43–44, červen 1999, s. 30–32

Měšťan, Antonín: Jsou Češi zbabělci?
Prostor 45–46, červen 2000, s. 27–29

Měšťan, Antonín: Budapešť – Praha – Varšava (Několik aktuálních postřehů)
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 26–28

Měšťan, Antonín: Podivně zakroucené paragrafy (o kuriozitách německého právního státu)
Prostor 49–50, duben 2001, s. 26–28

Mezřický, Václav: Paradoxy jednoho práva (o životním prostředí jako subjektu práva)
Prostor 49–50, duben 2001, s. 30–33

Nezval, Jiří: Dolly copyright, copyfright? (o problematice klonování živých organismů)
Prostor 51, září 2001, s. 17–18

Seltenreich, Radim: Společnost soudních pří (o odosobnění práva v USA)
Prostor 49–50, duben 2001, s. 24–26

Šíp, Radim: Samota ve věku spojenectví (o nutnosti sjednocení Evropy a jeho důsledcích)
Prostor 43–44, červen 1999, s. 34–35

Šlégl, Pavel: Čeká Evropu osud amerických velkoměst?
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 39–40

Ulč, Ota: Hypermocnost, zbytek světa a euroskleróza (srovnání USA a sjednocující se Evropy)
Prostor 43–44, červen 1999, s. 32–34

Ulč, Ota: Je radikální feminismus mrtev?
Prostor 45–46, červen 2000, s. 32–34

Ulč, Ota: Nováček Goodfellow zapouští kořeny (Praha z pohledu cizince-emigranta)
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 32–34

Ulč, Ota: Co třeba reinkarnace?
Prostor 51, září 2001, s. 18–20

Ulč, Ota: Podstatná změna počasí aneb Apokalypsa zblízka (o teroristickém útoku na New York 11. září 2001)
Prostor 52, prosinec 2001, s. 13–17

Ulč, Ota: Postmodernismus, politická korektnost a socha hasičů (o „politické korektnosti“ v USA)
Prostor 53, duben 2002, s. 29–32

Urban, Vít: Obléhání Karmelu v Kostelním Vydří (o sjednocování Evropy)
Prostor 43–44, červen 1999, s. 28–30

Urban, Vít: Najít čest...
Prostor 45–46, červen 2000, s. 38–39

Urban, Vít: Mladý@penzista (o reklamních touhách a osudu)
Prostor 51, září 2001, s. 20–22

Urban, Jan: Rizika plavby (Letní komentář) (o nové sociálnědemokratické vládě)
Prostor 54, červenec 2002, s. 12–15

Vybíral, Zbyněk: Kdo je kdo? (Reflexe kauzy kolem České televize očima psychologa) (o vzpouře v České televizi)
Prostor 49–50, duben 2001, s. 17–20

Vystrčil, Tomáš: Očima dharmových tuláků (o buddhistickém pohledu na osud)
Prostor 51, září 2001, s. 25–27

Vystrčil, Tomáš: Dvě facky infantilním Dvojčatům? (o bezvěrectví Západu jako příčině islámského terorismu)
Prostor 52, prosinec 2001, s. 18–21

Diskuse

Halík, Tomáš:Institucionální křesťanství působí vyčerpaným dojmem“
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 53–62

Klaus, Václav – Vlk, Miloslav: Česká cesta do Evropy: přání, nebo realita?
Prostor 43–44, červen 1999, s. 43–50

Křižanová, Rebeka: Nelítostné zrcadlo české justice (o vybraných soudních případech minulých let)
Prostor 49–50, duben 2001, s. 37–50

Ottama, Ashim:Náboženství budou vznikat a zanikat, spiritualita zůstane“
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 48–53

Pithart, Petr: Unie jako výzva, anebo jako lákadlo/past? (o přistoupení do Evropské unie)
Prostor 54, červenec 2002, s. 25–29

Robejšek, Petr: Evropa povrchně a zásadně (o Evropské unii)
Prostor 54, červenec 2002, s. 30–33

Vlk, Miloslav – Klaus, Václav: Česká cesta do Evropy: přání, nebo realita?
Prostor 43–44, červen 1999, s. 43–50

Vystrčil, Tomáš: Západ hledá cestu z duchovního vakua
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 45–48

Železní Janové (o mužské roli) Heffernanová, Jana – Beneš, Petr – Bire, Martin – Davidson, Lee A. – Kašpar, Miroslav – Matoušek, Oldřich – Miklas, Petr – Ryba, Pavel
Prostor 45–46, červen 2000, s. 45–58

Polemika

Kropáček, Luboš: O dnešní krizi jinak (o toleranci v islámu a o islamofobii)
Prostor 52, prosinec 2001, s. 55–58

Löwensteinová, Šimona: Případ Sloterdijk (O jednom filosofickém skandálu) (o humanismu a o genetice)
Prostor 45–46, červen 2000, s. 59–69

Löwensteinová, Šimona: Skutečnou alternativou je matriarchát
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 74–78

Löwensteinová, Šimona: Válka 21. století (o islámském fundamentalismu)
Prostor 52, prosinec 2001, s. 43–53

Löwensteinová, Šimona: Spolková země Čechy a Morava ve Spojených státech evropských (o Evropské unii)
Prostor 53, duben 2002, s. 57–65

Mulloy, John J.: Evropa a víra podle Hilaira Belloca
Prostor 43–44, červen 1999, s. 51–59

Nauman, Pavel: Neohrožení muži (o vztahu muž–žena)
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 63–73

Novotný, Aleš: Český Kocourkov a právní stát
Prostor 49–50, duben 2001, s. 51–54

Rupnik, Jacques: Eurofobie jako únik z Čech (o Evropské unii)
Prostor 53, duben 2002, s. 66–70

Konfrontace

Hledání společné Evropy – iluze, přání, realita?
Schulze, Hagen – Kučera, Rudolf – Waldstein, Angelus – Kühnhardt, Ludger – Respinti, Marco – Salman, Harrie – Erben, Roman
Prostor 43–44, červen 1999, s. 61–91

Obnova mužnosti na prahu třetího tisíciletí: přežitek, anebo výzva?
Richterová, Sylvie – Rheinwaldová, Eva – Rut, Přemysl – Hauserová, Eva – Semín, Michal – Šmídová, Iva – Gjuričová, Šárka
Prostor 45–46, červen 2000, s. 71–90

Současná proměna Prahy – naděje, nebo ohrožení?
Kroutvor, Josef – Kasl, Jan – Horyna, Mojmír – Milunić, Vlado – Musil, Jiří – Knížák, Milan – Hůrka, Jiří – Zoubek, Olbram
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 79–106

Žijeme po jedenácti letech v právním státě?
Wagnerová, Eliška – Pithart, Petr – Procházka, Antonín – Křižan, Jiří – Klaus, Václav – Rejchrt, Miloš –
Zeman, Zbyněk – Šilerová, Jana – Přibáň, Jiří – Svoboda, Cyril – Rázek, Adolf – Sokol, Tomáš – Chroust,
Evžen – Jahelka, Ivo – Camrda, Jakub:

Prostor 49–50, duben 2001, s. 55–100

Osud znovu na scéně?
Kratochvíl, Zdeněk – Chudožilov, Petr – Sadek, Vladimír, Pavlíček, František – Bass, Ludvík – Putík, Jaroslav – Štern, Jan – Huptych, Miroslav
Prostor 51, září 2001, s. 29–51

Internet – nová civilizace, anebo válka světů?
Blumfeld 2001 – Šlajchrt, Viktor – Tanská, Nataša – Erben, Roman – Kosík, Antonín – Kuras, Benjamin – Duhan, Peter
Prostor 52, prosinec 2001, s. 23–42

Otřesená demokracie – potřeba změny?
Havel, Václav – Špidlík, Tomáš – Robejšek, Petr – Trojan, Jakub S. – Erben, Roman – Vystrčil, Tomáš
Prostor 53, duben 2002, s. 37–55

Ekologie času aneb Co se stalo s naším časem?
Sokol, Jan – Vystrčil, Tomáš – Králová, Soňa – Bass, Ludvík – Vávra, Jaroslav – Pacvoň, Michal:
Prostor 54, červenec 2002, s. 35–56

Stati a úvahy

Berger, Peter L.: Andělské šepoty (o znameních transcendence v přirozených fenomenech)
Prostor 45–46, červen 2000, s. 145–151

Blankenhorn, David: Otec jako civilizační problém
Prostor 45–46, červen 2000, s. 113–117

Blumfeld 2000: Technokultura 21. století a proměny (mužské) identity (Krize bigorexního projektu?!)
Prostor 45–46, červen 2000, s. 91–103

Blumfeld 2000: Technokultura 21. století a proměny identity
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 159–170

Blumfeld, S. M.: Otázka přežití (Esej o ekologii času)
Prostor 54, červenec 2002, s. 57–69

Brague, Rémi: Všechny cesty vedou do Říma (o podstatě Evropy)
Prostor 43–44, červen 1999, s. 107–114

Bruckner, Pascal: Nová občanská válka? (o soužití muže a ženy)
Prostor 45–46, červen 2000, s. 105–112

Cílek, Václav: Hluboká a živá bytost (Praha – genius loci)
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 107–120

Erben, Roman: Mužík navigátor v digitalizované společnosti (o úpadku mužské autority)
Prostor 45–46, červen 2000, s. 118–126

Erben, Roman: Honky tonky čas (Pražská koláž)
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 153–158

Fischerová, Daniela: Čtyři útěchy z ohřívače vody (o karmě)
Prostor 51, září 2001, s. 53–61

Forbelský, Josef: Demokracie – partokracie – mediokracie
Prostor 49–50, duben 2001, s. 111–116

Forbelský, Josef: Politika zaslepená minulostí (o tradiční české národní politice)
Prostor 53, duben 2002, s. 71–75

Grygar, Mojmír: O lži a pravdě s.r.o.
Prostor 49–50, duben 2001, s. 126–134

Guggenbühl, Allan: Díky za skandál! (Společenské aféry z pohledu hlubinného psychologa)
Prostor 49–50, duben 2001, s. 117–125

Guggenbühl-Craig, Adolf: Individuace je čin
Prostor 45–46, červen 2000, s. 127–132

Halík, Pavel: Quo vadis, česká architekturo?
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 141–145

Hulbert, Alastair: Člověče, zůstaň klečet! (o etice a spiritualitě ve sjednocující se Evropě)
Prostor 43–44, červen 1999, s. 101–106

Joch, Roman: Gentleman a demokracie
Prostor 53, duben 2002, s. 82–88

Komárek, Stanislav: Jakpak je dnes u nás doma? (Situační zpráva po deseti letech)
Prostor 43–44, červen 1999, s. 93–100

Komárek, Stanislav: Sudba v nás (o genetické determinovanosti a lidské svobodě)
Prostor 51, září 2001, s. 62–68

Král, Miloslav: Hladina stoupá... (Věda, civilizace a ztráta smyslu života)
Prostor 52, prosinec 2001, s. 59–63

Král, Miloslav: Život v nečekaných souvislostech (K úvaze Theodora Seiferta o synchronicitě)
Prostor 54, červenec 2002, s. 70–74

Kropáček, Luboš: Evropa v islámském zrcadle
Prostor 43–44, červen 1999, s. 115–121

Martínek, Lubomír: Rozcestí (o evropských hodnotách)
Prostor 43–44, červen 1999, s. 122–132

Strýko, M.: Mezi smrtí a lží (o hodnotách a víře)
Prostor 43–44, červen 1999, s. 133–137

Mertl, Věroslav: Chvála tajemství (o Prozřetelnosti)
Prostor 51, září 2001, s. 69–71

Naumann, Pavel: Bestia triumphans obchází dál městem (o současné architektuře v Praze)
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 129–140

O’Sullivan, John: Nové pokrokářství a obrana národa (o konzervatismu a liberalismu dnes)
Prostor 53, duben 2002, s. 76–81

Seltenreich, Radim: Ta největší pošetilost... (O principu spravedlnosti a vládě zákonů)
Prostor 49–50, duben 2001, s. 101–110

Šlajchrt, Viktor: Kosmické vejce na měkko (Úvod do srovnávací jídelníčkologie)
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 121–128

Vopěnka, Martin: Přiznané židovství (Kapitola z „rodinného románu“)
Prostor 45–46, červen 2000, s. 133–144

Vystrčil, Tomáš: Šepoty a výkřiky města (Několik impresí o proměnách času) (o proměnách času v Praze)
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 147–152

Esej

Assagioli, Roberto: O hrdinech a potřebách duše
Prostor 45–46, červen 2000, s. 158–161

Erben, Roman: Mega Euro Stars (Evropa jako interaktivní show)
Prostor 43–44, červen 1999, s. 139–147

Erben, Roman: Krácení času (Astrofyzický esej)
Prostor 54, červenec 2002, s. 75–79

Guggenbühl-Craig, Adolf: Komplex harmonie aneb Proč mají muži strach z žen
Prostor 49–50, duben 2001, s. 135–141

Konrád, György: Umění roztančit myšlenky (Malá meditace o riskantním literárním žánru)
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 171–175

Lorenz, Willy: Gentleman a křesťan
Prostor 45–46, červen 2000, s. 153–157

Lorenz, Willy: Mezi strachem a nudou (Čtyři obrazy z letošního léta) (o stavu současné společnosti)
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 176–182

Lorenz, Willy: Kdo tady mluví o vítězství (Český národ a revoluce)
Prostor 52, prosinec 2001, s. 65–69

Raffalt, Reinhard: Ďábel tady a teď aneb Malá apokalypsa (o stavu současné společnosti)
Prostor 51, září 2001, s. 73–79

Přednáška

Löwensteinová, Šimona: Právo, stát a veřejnoprávní Leviatan
Prostor 49–50, duben 2001, s. 143–151

Mertl, Věroslav: Proč ještě psát
Prostor 52, prosinec 2001, s. 71–73

Portzamparc, Christian de: Podstata architektury je mytická
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 183–189

Saramago, José: Objevme se navzájem (o evropské identitě)
Prostor 43–44, červen 1999, s. 149–160

Zweig, Stefan: Duchovní hrdinství (Slova nad rakví Sigmunda Freuda)
Prostor 45–46, červen 2000, s. 163–165

Myšlenkové proudy

Bourdieu, Pierre: Od vůle jednotlivce k „vůli všeobecné“ (K filosofii volební praxe) (o protikladu demokratické volby a procesu utváření skupinového názoru)
Prostor 53, duben 2002, s. 89–95

Giegerich, Wolfgang: Duše a internet (World wide web z pohledu hlubinné psychologie)
Prostor 52, prosinec 2001, s. 75–90

Giegerich, Wolfgang: Prefabrikovaný čas (o našem lineárním historickém čase)
Prostor 54, červenec 2002, s. 81–88

Greenová, Liz: Ženská tvář osudu (o hermeneutickém pojetí osudu)
Prostor 51, září 2001, s. 81–91

West, Robert: Liberální legalismus versus lidská odpovědnost (Kritická interpretace politické filosofie Václava Havla)
Prostor 49–50, duben 2001, s. 153–161

Mitscherlich, Alexander: Společnost bez otců jako znamení doby
Prostor 45–46, červen 2000, s. 167–174

Sruton, Roger: Británie versus Evropa (Srovnání dvou filosofických tradic)
Prostor 43–44, červen 1999, s. 161–168

Scruton, Roger: Hodnoty a tvář ne(post)moderního města
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 191–196

Excerpta

Badinterová, Elisabeth: Těžký úděl mužů
Prostor 45–46, červen 2000, s. 175–181

Enzensberger, Hans Magnus: Digitální evangelium (o hlasatelích nového věku založeného na internetu)
Prostor 52, prosinec 2001, s. 91–98

Havelka, Miloš: Pojem „veřejnost“: kontexty a tradice
Prostor 49–50, duben 2001, s. 163–169

Hillman, James: Síla charakteru (o charakteru jako naplnění osobního příběhu)
Prostor 53, duben 2002, s. 97–101

Laughland, John: Poskvrněný pramen (Nedemokratické počátky evropské ideje)
Prostor 43–44, červen 1999, s. 169–180

Meyer, Hermann: Šance k osvobození (o psychologických a hermetických zákonech osudu)
Prostor 51, září 2001, s. 93–106

Sansot, Pierre: Za deště se lépe klouže pohledem (z knihy Poetika města)
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 197–201

Dokumenty

Bulínová, Libuše: Verše psané na vězeňskou bránu
Prostor 51, září 2001, s. 107–109

Ferrerová-Waldnerová, Benita:I na východě je Evropa“
Prostor 43–44, červen 1999, s. 191–193

Kuklínková, Naďa: Časopád aneb Jak běží čas (Epizoda dvacátápátá. Nebo možná třítisícíosmdesátáčtvrtá...)
Prostor 54, červenec 2002, s. 89–90

Lukeš, Zdeněk: Zásahy nikoli do černého (výčet sporných architektonických realizací v Praze a dalších městech)
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 203–204

Vlachová, Kristýna: Znormalizovaný úřad (o omezování činnosti Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu)
Prostor 49–50, duben 2001, s. 171–177

In memoriam

Doležal, Jiří: Prokop Drtina: Československo na mých bedrech
Prostor 45–46, červen 2000, s. 183–188

Kuehnelt-Leddihn, Erik von: Poselství lidem a národům střední Evropy
Prostor 43–44, červen 1999, s. 181–189

Fejeton

Bass, Ludvík: Básníci nad Výmarem (o Goethovi a Josefu Čapkovi v Buchenwaldu)
Prostor 51, září 2001, s. 111–114

Cílek, Václav: Anaon neboli O kolektivní duši krajiny (o rodném kraji)
Prostor 43–44, červen 1999, s. 199–204

Just, Jiří: (Moje) otcovská autorita
Prostor 45–46, červen 2000, s. 192–194

Just, Jiří: Zaniklá ulice
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 205–207

Dušek, Milan: Po pětapadesáti létech (o odsunu Němců)
Prostor 49–50, duben 2001, s. 179–182

Just, Jiří: Obrazy politiků na prodej! (o politicích v mediálním věku)
Prostor 53, duben 2002, s. 103–106

Kovář, Kamil: Fejetony Kamila Kováře
Prostor 52, prosinec 2001, s. 99–102

Mertl, Věroslav: Pohled z Věncové (o evropanství)
Prostor 43–44, červen 1999, s. 195–198

Rutová, Nina: ...a budete jedno tělo a jedna duše (o postavení ženy-matky)
Prostor 45–46, červen 2000, s. 189–191

Vaněčková, Dagmar: Nevšednosti až zázraky (o synchronicitě v životě)
Prostor 54, červenec 2002, s. 91–95

Reportáž

Joch, Roman: Napříč Amerikou
Prostor 51, září 2001, s. 115–123

Komárek, Stanislav: Být Irem
Prostor 45–46, červen 2000, s. 195–202

Komárek, Stanislav: Tajemství čínského pokoje
Prostor 49–50, duben 2001, s. 183–193

Komárek, Stanislav: Skotská vysočina i divočina
Prostor 53, duben 2002, s. 107–111

Löwensteinová, Šimona: Berlín: symbol a realita
Prostor 43–44, červen 1999, s. 205–216

Pavrovská, Romana: Divná závrať (o dojmech z USA)
Prostor 52, prosinec 2001, s. 103–110

Světlíková, Jitka: Indické putování bezčasím
Prostor 54, červenec 2002, s. 97–103

Urban, Vít: Fasády času (Mezi Toledem a Prahou)
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 209–212

Náš rozhovor

Cepl, Vojtěch: Právo je především v hlavách a srdcích občanů (Rozhovor se soudcem
Ústavního soudu Vojtěchem Ceplem)

Prostor 49–50, duben 2001, s. 195–205

Kácha, Miroslav: Generálem na doživotí (Rozhovor s generálem Miroslavem Káchou)
Prostor 45–46, červen 2000, s. 203–210

Král, Miloslav: Na dně kosmické paměti (Rozhovor o otevření mysli s teoretikem vědy Miloslavem Králem
Prostor 54, červenec 2002, s. 105–114

Králová, Soňa:Učím se zacházet s tím, co jsem“ (O cestě ke svobodě s astroložkou Soňou Královou)
Prostor 51, září 2001, s. 125–136

Kuras, Benjamin: O Evropě s „loajálním britským občanem“ Benjaminem Kurasem
Prostor 43–44, červen 1999, s. 217–223

Líbal, Dobroslav: Supi nad krajinou a tvůrčí síla města (S Dobroslavem Líbalem o Praze minulé, současné i budoucí)
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 213–220

Scruton, Roger:Po demokracii přijde říše byrokratů...“ (Rozhovor s Rogerem Scrutonem nejen o současnosti a budoucnosti demokracie, ale i o starých a nových hrozbách, a také o České republice)
Prostor 53, duben 2002, s. 113–118

Vybíral, Zbyněk:Jsem pro bezprostřednost a pomalost“ (Rozhovor s psychoterapeutem Zbyňkem Vybíralem o vztazích, komunikaci a internetu)
Prostor 52, prosinec 2001, s. 111–116

Anketa

Je snadné stát se Evropanem?
Putík, Jaroslav – Altoe, Jitka – Střížovská, Eva – Jablonický, Viliam – Kubíková, Pavlína – Poltikovič, Viliam
Prostor 43–44, červen 1999, s. 225–234

Tentokráte o mužích (pro ženy)
Stehlíková, Jitka – Vohralíková, Jana – Fleglová, Zdeňka, Kuklínková, Naďa – Hudečková, Eva – Vízdalová, Ivana – Jirásková, Miloslava – Dietlová, Magdalena – Dubská, Pavlína – Nesvadbová, Barbara – Husáková, Šárka – Valdrová, Jana – Davidová, Helena
Prostor 45–46, červen 2000, s. 211–221

V jaké Praze byste chtěl(a) žít?
Suchý, Jiří – Davidová, Helena – Bečková, Kateřina – Ettler, Petr – Škrdlant, Tomáš – Brousek, Otakar –
Slámová, Eva – Kratochvíl, Jiří – Augustin, L. H.

Prostor 47–48, říjen 2000, s. 221–233

Máte koho volit?
Řezníčková, Pavlína – Bělina, Pavel – Kantůrková, Eva – Drábek, Jan – Šiklová, Jiřina – Debnár, Viktor A. – Veis, Jaroslav – Kalvoda, Ivan
Prostor 49–50, duben 2001, s. 207–217

Život je jen náhoda?
Erbenová, Táňa – Jirásková, Terezie – Ulč, Ota – Voňková, Jiřina – Franěk, Čestmír – Tausková, Sabina – Vávra, Jaroslav
Prostor 51, září 2001, s. 137–145

www.jaká budoucnost? (o internetu)
Havel, Ivan M. – Huk, Jaroslav – Marek, Vlastimil – Mrskoš, Martin – Šrámková, Simona – Štern, Ivan
Prostor 52, prosinec 2001, s. 117–123

Jak se cítíš, občane?
Stránský, Martin Jan – Vegrová, Alice – Wagenknecht, Jaroslav – Hutka, Jaroslav – Zvoníčková, Lída – Kovář, Kamil – Holas, Jiří – Chudožilov, Petr
Prostor 53, duben 2002, s. 119–128

Řekni mi, jak nakládáš s časem, a já ti povím, kdo jsi!“
Pithartová, Draha – Sirotek, Jiří – Tesařová, Jana – Ettler, Petr – Brajanoski-Musilová, Hana – Pavelka, Zdenko
Prostor 54, červenec 2002, s. 115–122

Kultura
Poezie


Bly, Robert: Básně
Prostor 45–46, červen 2000, s. 223–228

Kunert, Günter: Poezie
Prostor 43–44, červen 1999, s. 235–240

Martin, Eduard: Básně (O pražských i jiných poutnících)
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 235–240

Meller, Daniel: Básně
Prostor 54, červenec 2002, s. 123–126

Pavrovská, Romana: Básně
Prostor 53, duben 2002, s. 129–134

Salichová, Helena: Básně
Prostor 52, prosinec 2001, s. 125–131

Světlíková, Jitka: Vysoká hra (Tarotová Velká Arkána v poezii Jitky Světlíkové)
Prostor 51, září 2001, s. 147–151

Vávra, David: Básně
Prostor 49–50, duben 2001, s. 219–225

Výročí

Augustin, L. H.: Friedrich Nietzsche – filosof, nebo básník? (Mučedník moderního světového názoru)
Prostor 45–46, červen 2000, s. 228–235

Bass, Ludvík: K výročí Charty 77: Moje setkání s Patočkou
Prostor 52, prosinec 2001, s. 131–137

Král, Miloslav: Karl Raimund Popper: Sto let od narození (Věda jako cesta k pravdě)
Prostor 53, duben 2002, s. 135–140

Kropáček, Luboš: 1099 – dobytí Jeruzaléma vojsky první křížové výpravy (Výročí nejen pro historiky)
Prostor 43–44, červen 1999, s. 240–242

Nyklová, Milena: Před sto lety se narodil Zdeněk Kalista (1900–1982) (Medailon)
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 241–247

Zweig, Stefan: Mater Dolorosa (Dopisy Nietzscheho matky Overbeckovi)
Prostor 45–46, červen 2000, s. 235–239

Literatura

Bondy, Egon: Co až to překypí? (o knize Blumfelda 2001 Peepshow)
Prostor 53, duben 2002, s. 140–142

Dvořáková, Dagmar:Jiná cesta“ pravnuka Richarda Wagnera (o autobiografii Gottfrieda Wagnera Kdo nechce s vlky výt)
Prostor 52, prosinec 2001, s. 138–140

Jandourek, Jan: Legendy, thrillery a chvála solidarity (Z literárního zápisníku)
Prostor 49–50, duben 2001, s. 226–229

Knapp, Aleš: Literární zápisník
Prostor 43–44, červen 1999, s. 242–244

Knapp, Aleš: Literární zápisník
Prostor 45–46, červen 2000, s. 244–246

Knapp, Aleš: Pražské vůně a pachy (O knihách zahraničních prozaiků) (o zahraniční beletrii týkající se Prahy)
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 247–254

Knapp, Aleš: O pomalosti, rychlosti a orgasmu (Na okraj románu Milana Kundery)
Prostor 54, červenec 2002, s. 127–128

Savický, Nikolaj ml.: Obraz rytíře v proměnách doby aneb Evropská medievalistika v moderních českých překladech
Prostor 45–46, červen 2000, s. 239–244

Šlégr, Pavel:Když se nad světem stmívá...“ (Podoby osudu u Jana Čepa)
Prostor 51, září 2001, s. 151–153

Divadlo

Just, Jiří: Setkání po letech (s divadlem jednoho herce)
Prostor 52, prosinec 2001, s. 140–143

Kamen, Jiří: Kolíne, Kolíne... (Nad Mimoriálem, svátkem komediantů)
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 254–257

Lázňovský, Michal: Existuje „vize současného divadla“?
Prostor 43–44, červen 1999, s. 245–250

Lázňovský, Michal: Nahý v trní (Malá divadelní meditace)
Prostor 45–46, červen 2000, s. 246–250

Lázňovský, Michal: Návrat do pouště (Úvahy o českém divadle nad jednou insenací) (o hře Bernarda Marii Koltčse Návrat do pouště v Činoherním klubu)
Prostor 49–50, duben 2001, s. 229–231

Lázňovský, Michal: Avignonské pozdvižení (o Avignonském divadelním festivalu)
Prostor 51, září 2001, s. 153–156

Lázňovský, Michal: Když divadlo mutuje... (o rozcestí českého divadla)
Prostor 53, duben 2002, s. 142–150

Film

Chudožilov, Petr: Co viděl turista ve Finále (Imprese z české filmové přehlídky)
Prostor 54, červenec 2002, s. 129–132

Hanuš, Milan: Dnešní situace Joba
(o filmu Fridrika Thóra Fridrikssona Andělé všehomíra)
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 257–258

Hendrich, Vladimír: Pornografický vztah a Poslední tango anebo Když dva dělají totéž... (Z filmového zápisníku)
Prostor 49–50, duben 2001, s. 232–234

Králová, Soňa: Pravidla moštárny aneb Cheirónova trpká moudrost (o filmu L. Hallströma Pravidla mottárny)
Prostor 51, září 2001, s. 156–158

Sommerová, Olga: Starý džbán, nové víno (Rozhovor s dokumentaristkou Olgou Sommerovou) (o filmu O čem sní muži)
Prostor 45–46, červen 2000, s. 252–257

Valdrová, Jana: Byla Kramerová feministka? (o filmu Kramerová versus Kramer)
Prostor 45–46, červen 2000, s. 251–252

Výtvarné umění

Blízký, Martin: Voda, hedvábí a vosk (o výstavě Alice Vegrové)
Prostor 45–46, červen 2000, s. 258–259

Mládková, Meda: Dar, který stojí nervy (Na návštěvě u Medy Mládkové)
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 258–261

Savický, Nikolaj ml.: Přitažlivá i vnitřně protikladná Skupina 42
Prostor 43–44, červen 1999, s. 250–252

Architektura

Huťa, Jaroslav: Šikmá plocha současné architektury
Prostor 52, prosinec 2001, s. 143–147

Huťa, Jaroslav: Za co Kotěra nemůže
Prostor 53, duben 2002, s. 150–152

Jirásek, Jiří: Namísto Atlantiku Praha (Ze zápisníku) (o současné architektuře a o Praze)
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 261–270

Jirásek, Jiří: Zlatý Anděl aneb Na Smíchově není do smíchu... (Ze zápisníku architekta a rodilého Pražáka)
Prostor 49–50, duben 2001, s. 235–242

Povídka (román)

Březovský, Martin: Setkání vyvolených
Prostor 53, duben 2002, s. 153–170

Dachsel, Joachim: Plavovlasý a modrooký anebo Čisté ruce
Prostor 49–50, duben 2001, s. 243–260

Giuliano, Filadelfo: Příjezd je hodně, ale čekání je víc
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 283–288

Giuliano, Filadelfo: Kino Eldorado
Prostor 52, prosinec 2001, s. 157–174

Halter, Mark: Abrahamova paměť
Prostor 43–44, červen 1999, s. 253–263

Chudožilov, Petr: Ragnhild
Prostor 51, září 2001, s. 159–171

Mertl, Věroslav: Zápas
Prostor 45–46, červen 2000, s. 261–271

Šlégr, Pavel: Skicář
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 271–282

Slovník

Dubská, Pavlína: Procházka pražskými literárními kavárnami
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 289–295

Jirsa, Jakub: Neviditelná trafika (Z nabídky internetových společensko-kulturních časopisů)
Prostor 52, prosinec 2001, s. 175–180

Kratochvíl, Jiří: Několik pojmů ze současného práva
Prostor 49–50, duben 2001, s. 261–271

Sadek, Vladimír: Židé a Evropa
Prostor 43–44, červen 1999, s. 265–271

Appendix astropsychologica

Králová, Soňa: Svět po útoku na Dvojčata očima astrologa
Prostor 52, prosinec 2001, s. 149–155

Dopisy, názory, polemiky

Ardosh, Stephan: Čína z pohledu ruksakového turisty (polemika s reportáží Stanislava Komárka z revue 49–50)
Prostor 52, prosinec 2001, s. 181–183

Bondy, Egon: Odpověď Egona Bondyho (o evropské identitě)
Prostor 43–44, červen 1999, s. 273–274

Davidová Helena: Dopis (k diskusi „Komu patří Bůh?“ z revue 47–48)
Prostor 49–50, duben 2001, s. 276–278

Jirásek, Jiří: Otevřený dopis všem ženám (i mužům)
Prostor 45–46, červen 2000, s. 278–280

Just, Jiří: Dopis České republiky Evropské unii
Prostor 43–44, červen 1999, s. 284–286

Kenney, Dan – Hollister, William – Manton, Eric: Stanoviska (názory cizinců žijících v Čechách
na Čechy)
Prostor 43–44, červen 1999, s. 280–283

Komárek, Stanislav: Replika (odpověď na kritiku Stephana Ardoshe)
Prostor 52, prosinec 2001, s. 183

Kratochvíl, Jiří: Vážený pane šéfredaktore (o revue PROSTOR)
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 297

Kuklínková, Naďa: Trochu nalomená křídla (o vztahu k Praze)
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 301–302

Löwensteinová, Šimona: E-mail (o právu na vybírání televizních poplatků)
Prostor 49–50, duben 2001, s. 278–279

Löwensteinová, Šimona: Dopis (odpověď na kritiku L. Kropáčka a J. Rupnika)
Prostor 54, červenec 2002, s. 133–136

Novotný, Aleš: Helada, nebo Israel? (O protikladu dvou evropských duchovních tradic)
Prostor 43–44, červen 1999, s. 275–279

Novotný, Aleš: Hluboký spánek (o Evropské unii)
Prostor 45–46, červen 2000, s. 273–274

Novotný, Aleš: Česká keltománie
Prostor, 49–50, duben 2001, s. 273–276

Slouka, Zdeněk: Dopis mé poslední milence
Prostor 45–46, červen 2000, s. 274–276

Vaněčková, Dagmar: Cesty (o osudu)
Prostor 51, září 2001, s. 173–175

Vávra, Jaroslav: Předvolební dopis z Vindobony aneb Reálný demokrajíc (k tématu Otřesená demokracie)
Prostor 53, duben 2002, s. 171–175

Vokoun, Jaroslav: Svědomí architekta
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 298–301

Bibliografie

Bečková, Kateřina: Výběr původních pragensií vydaných v letech 1995–2000
Prostor 47–48, říjen 2000, s. 303–304

Zavřít