revue Prostor č. 42

Žijeme v éře náhražek, idolů a simulované reality - mezi zábavou a smrtí?

úvodník

Ubavíme se k smrti?

 

názor

Sylvie Richterová

Démon průmyslové zábavy

 

poznámky a komentáře

Edu­ard Martin

Umění nenudit se

Vít Urban

Desatero sebebaviče

Michal Janata

Válka a "zábava"

Milan Churaň

Česká stopa totalitního myšlení

Alena Hromádková

Politik a televizní zábava - jedna z forem znemožnění

Tomáš Kafka

Německá zábava?

Aleš Novotný

Hypertrofie zábavy - jedna historická paralela

Stanislav Komárek

Stroboskopický svět

 

diskuse

Blumfeld S. M.

Postmoderní orgasmus, konzumní AIDS & život jako hra

 

polemika

Radim Šíp

Nic

 

konfrontace

Egon Bondy, Přemysl Rut, Ota Ulč, Ivan Mucha, Tomáš Vystrčil

Ubavíme se k smrti?

 

stati a úvahy

Šimona Löwensteinová

Kdo se bojí virtuální reality?

Mojmír Grygar

Filozofova smrt

Roman Erben

Dveře dokořán

 

esej

Mark Slouka

Válka světů

 

přednáška

Bohuslav Blažek

Úloha hry v 21. století: naděje i hrozba

 

myšlenkové proudy

Hazel Hendersonová

Budování světa, kde každý vyhrává

 

excerpta

Mary Pipherová

Toxická kultura

 

dokumenty

Židovské anekdoty (s poznámkou Antonína Měšťana)

 

fejeton

Václav Cílek

Poutník na částečný úvazek

 

náš rozhovor

"Plaťte cenu za svůj sen!" (roz­ho­vor s Paulem Coelhe

 

anketa

Jan Klusák, Oskar Reif, Jiří Just, Michaela Vetešková

Jaké idoly, modly a fetiše nám dnes vládnou?

 

kultura

Poezie Jiřího Dědečka

Vladimír Tomeš

J. W. Goethe - 250. výročí narození

Literární zápisník Aleše Knappa

Vít Urban

Peoplemetruji, tedy jsem

Nikolaj Savický ml.

Síla mýtu: Cesta na jih

 

povídka

Homeless & Hungry

Tři literární spoty

 

dopisy, názory, polemiky

Milena Nyklová

Co je nezávislost aneb léčka útěkem?

Zavřít