revue Prostor č. 39/40

Andělé ve vyprahlé zemi

úvodník

Andělé ve vyprahlé zemi

 

názor

Tomáš Vystrčil

O duchu dnešní doby jako překážce na duchovní cestě

 

poznámky a komentáře

Eduard Martin

Umění věřit

Alena Hromádková

Prázdnota bolí

Vít Urban

Trýznění ducha a pach chaosu

Boris Merhaut

Ženská tvář Boha

Věroslav Mertl

Chaos - věčné drama lidského ducha

Roman Erben

Duch a pohonné látky

Karel Funk

Turistika za duchovním romantismem

Radim Šíp

Heslář naší doby

 

diskuse

Milan Hanuš, Jan Jandourek, Petr Pavlík, Vladimír Sadek, Pavel Toman, Tomáš Vystrčil

Rizika duchovní cesty

 

konfrontace

Cílek, Václav; Merhaut, Boris; Neubauer, Zdeněk; Hauzer, Karel; Slavík, Ivan; Vodrážka, Mirek; Kadlec, Ondřej; Čálek, Oldřich; Mrskoš, Martin

Duchovní život v éře lehkověrnosti: chaos, pluralita, hledání?

 

polemika

Blumfeld S. M.

Mandala postmoderního vědomí

Lubomír Martínek

Pryč z Jeruzaléma

 

stati a úvahy

Zdeněk Neubauer

Soumrak duchovnosti

Odilo Ivan Štampach

A nahoře nic

Jana Heffernanová

Česká "indiánská sauna" (Několik poznámek k individuální duchovní cestě)

Tomáš Zuzák

Duch Východu a Západu

Šimona Löwensteinová

Spontánní společnost

Stanislav Komárek

Duše Orientu

Roman Erben

Zeď posunout

Michal Ajvaz

Zpráva, kterou přinášejí andělé?

 

esej

Kurt Klinger

Uměním vzdorovat zkáze

 

přednáška

José Ortega y Gasset

Kdo jste?

 

myšlenkové proudy

Rudolf Otto

O posvátnu

 

excerpta

Paulo Coelho

Mágův deník

 

dokumenty

Michael Choukas

Černí andělé

 

fejeton

Robert Krumhanzl

Na vzduchu

 

reportáž

Michal Janata

Týden v Řecku

 

náš rozhovor

(rozhovor s Jiřím Kuběnou)

Paradoxy Kříže

 

anketa

Jan Arm, Martin Mejstřík, Arana Mertlová, Vladimír Tomeš, Michal Lázňovský, D. Š., Robert Krumphanzl, Naďa Kuklínková, Pavlína Dubská

Věříte na setkání s anděly?

 

kultura

(poezie Jitky Světlíkové)

Půjdu s anděly

Pavla Lidmilová

Fernando Pessoa - sto let od narození

Dagmar Dvořáková

Ruská víra

Milan Tvrdík

Germanoslavica

Z divadelního zápisníku Daniely Fischerové

Josef Moucha

Šalba imitace

Nikolaj Savický ml.

Proměny mistra Dětřicha aneb Magister Theodoricus očima dneška

 

román

Martin Vopěnka

Hotel uprostřed života

 

dopisy, názory, polemiky

Kritická námitka Ivana Slavíka

Zavřít